Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Reddü'l-Evhâm-6

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Reddü'l-Evhâm-6

Reddü'l-Evhâm-6

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Biz, Ümmet-i Muhammed (asm) olarak âhirzamân fitnesinin en dehşetli ve en karanlıklı ve fikir ve düşünce ve akılca en fakîr, en perîşân, en dağınık bir zaman diliminde yaşıyoruz. Eğer rahmet-i İlâhiye, imdâdımıza yetişmezse, felâh ve kurtuluşa ermemiz, son derece zor olmuştur.

Zîrâ maatteessüf hemen ifâde edelim ki; bilmemek ayrıdır; mes’ele, delîllerle isbât edildikten sonra, “Eski ma’lûmâtım ve fikrim ve inancım bana kâfîdir.”
 deyip hak ve doğru olanı kabûle yanaşmamak ve araştırmamak ve hele hele câhilâne ve mütekebbirâne bir tavır ve duruş sergilemek, bütün bütün ayrıdır.

İşte buna binâen ulemâ için en zor imtihân ve en müşkil durum, bulunduğu ve yaşadığı toplum tarafından tanınmaması, bilinmemesi, dinlenmemesi ve murâd ve meramının anlaşılmamasıdır.

Hadisi bozmak için uğraşan eller,hiç Risale-i Nur’u aslı üzere bırakırlar mı?
Üstadın imza ve yazısının taklid edildiği muharref bir kağıt, delil olur mu?
Ankara, Eskişehir 3. Ve İstanbul 6.Noterleri sahte belge işine neden alet oldular?
Üstad, varislerince düzenlenen  ‘vasiyetname’ye mezarından nasıl mühür bastı?
Said Nursi, Kur’an’ın malı dediği Risaleleri birilerine nasıl miras bırakabilir?
Nurcular, uydurma bir ‘Mehdi hadisini’ neden sahih kabul edip amel ettiler?
Koca bir camia ve umum Müslümanlar, nasıl 6 mutlak vekile feda edildiler?
Rüyada görülen ‘‘Sarıklı Küçük Genç Bir Zat’’ın meğer ne çok taliblisi varmış?
Risale-i Nurların bütün dünyaya ders olarak işittirileceği zaman gelmedi mi?
Amelinin içine menfaat, şöhret, riya ve alkış girenleri nasıl bir akıbet bekliyor?
Nurculuk deyimi ve Nurcuların sünnete aykırı işleri nasıl bir zarara yol açtı?
Kutub, gavs ve mehdi diye bir şahsın etrafında toplanmak niçin haramdır?
Müezzin günde beş def’a Ellah’tan başkasına uyan gafilleri nasıl ikaz ediyor?
Kur’an’dan başka imam,Resul-i Ekremden gayrı mürşid arayan ne bulur?
İslamiyyetin eski satvet ve ihtişam günlerine dönmesinin önündeki engel nedir?
Tarikat haktır, ama tarikatçılık niçin ümmete zarar veren bir unsur oldu?
Kur’anı yasaklayıp ulemayı izale edenler,neden Mevlid’e revac verdiler?
Sahabe ve Tabiin, bugünkü gibi sarık ve cübbe ile salınarak sokakta gezmiş mi?
Nur risaleleri ,menbaı olan Kur’an ve Hadis’e gölge ve vekil yapılabilir mi?
İçinde Kur’an ve Hadisin bulunmadığı ve öğretilmediği bir yere ‘medrese’ denilir mi?
Gavs, Kutub, İmam ve Üçler… gibi makamlarla şahıslar nasıl putlaştırılıyor? ……………….

Reddü'l-Evhâm-6

Muhammed Doğan


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Biz, Ümmet-i Muhammed (asm) olarak âhirzamân fitnesinin en dehşetli ve en karanlıklı ve fikir ve düşünce ve akılca en fakîr, en perîşân, en dağınık bir zaman diliminde yaşıyoruz. Eğer rahmet-i İlâhiye, imdâdımıza yetişmezse, felâh ve kurtuluşa ermemiz, son derece zor olmuştur.

Zîrâ maatteessüf hemen ifâde edelim ki; bilmemek ayrıdır; mes’ele, delîllerle isbât edildikten sonra, “Eski ma’lûmâtım ve fikrim ve inancım bana kâfîdir.”
 deyip hak ve doğru olanı kabûle yanaşmamak ve araştırmamak ve hele hele câhilâne ve mütekebbirâne bir tavır ve duruş sergilemek, bütün bütün ayrıdır.

İşte buna binâen ulemâ için en zor imtihân ve en müşkil durum, bulunduğu ve yaşadığı toplum tarafından tanınmaması, bilinmemesi, dinlenmemesi ve murâd ve meramının anlaşılmamasıdır.

Hadisi bozmak için uğraşan eller,hiç Risale-i Nur’u aslı üzere bırakırlar mı?
Üstadın imza ve yazısının taklid edildiği muharref bir kağıt, delil olur mu?
Ankara, Eskişehir 3. Ve İstanbul 6.Noterleri sahte belge işine neden alet oldular?
Üstad, varislerince düzenlenen  ‘vasiyetname’ye mezarından nasıl mühür bastı?
Said Nursi, Kur’an’ın malı dediği Risaleleri birilerine nasıl miras bırakabilir?
Nurcular, uydurma bir ‘Mehdi hadisini’ neden sahih kabul edip amel ettiler?
Koca bir camia ve umum Müslümanlar, nasıl 6 mutlak vekile feda edildiler?
Rüyada görülen ‘‘Sarıklı Küçük Genç Bir Zat’’ın meğer ne çok taliblisi varmış?
Risale-i Nurların bütün dünyaya ders olarak işittirileceği zaman gelmedi mi?
Amelinin içine menfaat, şöhret, riya ve alkış girenleri nasıl bir akıbet bekliyor?
Nurculuk deyimi ve Nurcuların sünnete aykırı işleri nasıl bir zarara yol açtı?
Kutub, gavs ve mehdi diye bir şahsın etrafında toplanmak niçin haramdır?
Müezzin günde beş def’a Ellah’tan başkasına uyan gafilleri nasıl ikaz ediyor?
Kur’an’dan başka imam,Resul-i Ekremden gayrı mürşid arayan ne bulur?
İslamiyyetin eski satvet ve ihtişam günlerine dönmesinin önündeki engel nedir?
Tarikat haktır, ama tarikatçılık niçin ümmete zarar veren bir unsur oldu?
Kur’anı yasaklayıp ulemayı izale edenler,neden Mevlid’e revac verdiler?
Sahabe ve Tabiin, bugünkü gibi sarık ve cübbe ile salınarak sokakta gezmiş mi?
Nur risaleleri ,menbaı olan Kur’an ve Hadis’e gölge ve vekil yapılabilir mi?
İçinde Kur’an ve Hadisin bulunmadığı ve öğretilmediği bir yere ‘medrese’ denilir mi?
Gavs, Kutub, İmam ve Üçler… gibi makamlarla şahıslar nasıl putlaştırılıyor? ……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;