Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

HABER DETAY

Niçin ‘Elláh’ şeklinde yazıyoruz?

Niçin ‘Elláh’ şeklinde yazıyoruz?

Biz Semendel (eski Tahşiye) Yayınları olarak, neşrettiğimiz eserlerde lâfza-i Celâli, Latin harflerinin üslûbuna ve kurallarına göre değil; Arabca ve Osmanlıca orijinal telâffuzuna uygun olarak “Elláh” şeklini tercih ettik. Lâfza-i celâlin telâffuzunu bozmadan; Kur’an, hadis ve Osmanlıca metinlerde geçtiği gibi aslî şekliyle yazıyoruz. Kimsenin takdîri, tenkídi ve tenkísıyle ve mevcûd tartışmalarla herhangi bir alâkamız yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Semendel (eski Tahşiye) Yayınları

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;