Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Tesettür Risalesi'nin Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Tesettür Risalesi'nin Şerhi

Tesettür Risalesi'nin Şerhi

80,00 TL Satın Al
Tesettür Risalesi'nin Şerhi

Tesettür Risalesi'nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِالرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ
 الْمُرْسَل۪ينَمُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ
Bizler bu çalışmamızda Kur’ân-ı Azímüşşân’ın  tesettür  ile alâkalı âyetlerini, müfessirü’l-Kur’ân olan Resûl-i Ekrem (asm)’ın bu husústaki hadîslerini, Kitâb ve  Sünnet te geçen  tesettür  ile alâkalı hükümleri îzáh eden bir kısım müfessirlerin re’ylerini, müceddid ve müctehidlerin icmâ’larını ve bu görüşlerden bir kısmını destekleyen aklî delîlleri birlikte takdîm ediyoruz. Tâ ki,  Tesettür  Risâlesi” ni yazan Üstâd Bedîuzzamân Hazretlerinin bu husústaki görüşleri şahsí bir görüş olmayıp,üç yüz elli bin tefsîre muvâfık, 1400 seneden beri geçen ecdâdın i’tikádlarına ve tatbîkátına uygun ve Kur’ân’a müstenid olduğu anlaşılsın... 
Evlilikte denklik
Kadının mahremlerine karşı avreti
Kadının kadına karşı avreti
Âhirzaman fitnesinde çıplak kadınların rolü
Kadınlar tâifesi ile bir muhâvere
Tesettür  ve nazarla ilgili âyetlerin tefsîri ve bu husustaki şer’î hükümler
Erkeklerin ve kadınların avret  mahalleri nereleridir ve sınırı nedir?
Kadının, yanlarında zînetlerini açabilceği mahremleri kimlerdir?
Müslüman kadınların  tesettür  şekli
Müslüman kadının yüzünü ve ellerini örtmesi ile alâkalı fıkhî hükümler

Peruk takmanın, dövme yaptırmanın hükmü
Yabancı kadınlarla tokalaşmanın hükmü
Kadının kocası üzerindeki hakları ile ilgili hadîsler
Tesettür -ü Şer’î olan  çarşaf  hakkındaki ‘Hirâsetü’l-Fazîleti’ isimli eserin tercümesi
Kocanın zevcesi üzerindeki hakları ile ilgili hadîsler
Kadınlarla ilgili bazı fıkhî meseleler……………….

Tesettür Risalesi'nin Şerhi

Tesettür Risalesi'nin Şerhi

80,00 TL Satın Al

Tesettür Risalesi'nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِالرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ
 الْمُرْسَل۪ينَمُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ
Bizler bu çalışmamızda Kur’ân-ı Azímüşşân’ın  tesettür  ile alâkalı âyetlerini, müfessirü’l-Kur’ân olan Resûl-i Ekrem (asm)’ın bu husústaki hadîslerini, Kitâb ve  Sünnet te geçen  tesettür  ile alâkalı hükümleri îzáh eden bir kısım müfessirlerin re’ylerini, müceddid ve müctehidlerin icmâ’larını ve bu görüşlerden bir kısmını destekleyen aklî delîlleri birlikte takdîm ediyoruz. Tâ ki,  Tesettür  Risâlesi” ni yazan Üstâd Bedîuzzamân Hazretlerinin bu husústaki görüşleri şahsí bir görüş olmayıp,üç yüz elli bin tefsîre muvâfık, 1400 seneden beri geçen ecdâdın i’tikádlarına ve tatbîkátına uygun ve Kur’ân’a müstenid olduğu anlaşılsın... 
Evlilikte denklik
Kadının mahremlerine karşı avreti
Kadının kadına karşı avreti
Âhirzaman fitnesinde çıplak kadınların rolü
Kadınlar tâifesi ile bir muhâvere
Tesettür  ve nazarla ilgili âyetlerin tefsîri ve bu husustaki şer’î hükümler
Erkeklerin ve kadınların avret  mahalleri nereleridir ve sınırı nedir?
Kadının, yanlarında zînetlerini açabilceği mahremleri kimlerdir?
Müslüman kadınların  tesettür  şekli
Müslüman kadının yüzünü ve ellerini örtmesi ile alâkalı fıkhî hükümler

Peruk takmanın, dövme yaptırmanın hükmü
Yabancı kadınlarla tokalaşmanın hükmü
Kadının kocası üzerindeki hakları ile ilgili hadîsler
Tesettür -ü Şer’î olan  çarşaf  hakkındaki ‘Hirâsetü’l-Fazîleti’ isimli eserin tercümesi
Kocanın zevcesi üzerindeki hakları ile ilgili hadîsler
Kadınlarla ilgili bazı fıkhî meseleler……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;