Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

40,00 TL Satın Al
On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Resûl-i Ekrem (asm) Efendimize ilk nâzil olan âyet-i kerîmedeki hadsiz kudret ve nihâyetsiz rahmete ulaşmanın yolu. Mi‘râcın sırrını, içinde barındıran Besmele-i Şerîfe, bütün peygamberlerin şeriatlarında da mevcud.

Bütün korkulardan emin, bütün ümitlere nâil olmanın çaresi Besmelede. Âhiret âleminde de aziz ve şerefli bir misafir-i Rabbânî ünvanına terakki etme fırsatı.

“İslâm nişânı” olarak tekvîn ve teklîfi birleştiren Besmele-i Şerîfe, bütün kâinat ile insanda tecellî eden İlâhî isimlere ve sıfatlara kavuşma hazinesi.

On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

40,00 TL Satın Al

On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Resûl-i Ekrem (asm) Efendimize ilk nâzil olan âyet-i kerîmedeki hadsiz kudret ve nihâyetsiz rahmete ulaşmanın yolu. Mi‘râcın sırrını, içinde barındıran Besmele-i Şerîfe, bütün peygamberlerin şeriatlarında da mevcud.

Bütün korkulardan emin, bütün ümitlere nâil olmanın çaresi Besmelede. Âhiret âleminde de aziz ve şerefli bir misafir-i Rabbânî ünvanına terakki etme fırsatı.

“İslâm nişânı” olarak tekvîn ve teklîfi birleştiren Besmele-i Şerîfe, bütün kâinat ile insanda tecellî eden İlâhî isimlere ve sıfatlara kavuşma hazinesi.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;