Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ 


Şu Risâle, tevhîd-i hakîkî dersini veren ve bu husûstaki delîl ve hüccetleri, akıl ve kalbin önüne serdeden; hakkı taharrî eden insanı, iknâ edip doyuran; tevhîde dâir yazılan bir şâh-eserdir.

Evet, gâyet derecede âciz ve fakîr yaratılan ve son derece ezici, boğucu, sıkıntılı, kasâvetli, geçici, zulümatlı, keşmekeş olan ahvâl-i dünyeviye içinde ve şu kesret tabakâtında yaşayan bir insan, şayet Hâlık’ını ve Mâlik’ini ve Rabb’ini ve sâhibini bulmazsa, ne kadar perişan olur; ne kadar zillete düşer; ne kadar kalbi, rûhu ve aklı ezilir; kıyâs edilsin.

Bütün dünya insana verilse, neden onun kalb ve ruhu bunu reddeder?
Gaflet, insanın hakikatı görmesine engel olan nasıl kalın bir perdedir?
Sebebin acz ve cehaleti, niçin onu müsebbebe illet olmaya Salih kılmaz?
Tevhid bu kadar kolay ve zaruri iken; beşer niçin şirkte ısrar ediyor?
Alemdeki nizam ve intizamın devamı nasıl ikinci bir eli reddeder?
Mevcudat, kendilerinden ziyade, niçin san’atkarlarına şehadet ederler?
Kendini bir şey sanan nefs-i emmare İlahi mektubları niçin okuyamaz?
Alemin nizam kanunlarıyla , Kur’an’ın kanunları ayrı ayrı şeyler midir?
Zeminin ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü kim, nasıl aydınlattı?
Dünyaya geliş ve gidişin adabını gösteren Kur’an’ın özellikleri nelerdir?
Beşer niçin Kur’an’ın bir tek ayet ve hatta kelimesine muaraza edemiyor?
İnsanlar hakikatte güzel olan ölümden neden böyle ürker ve korkarlar?
Hayat nasıl bir kanundur ki, kainat bir pervane gibi etrafında döner?
Acemi bir zerre nasıl birden vücudun kanunlarına uyum sağlayabiliyor?
Şöhretperestleri ve şan ü şeref peşinde koşanları kabirde ne bekliyor?
Zerreden şems’e şu alemin durmadan dönmesinin ardındaki sır nedir?
Kur’an’ı Azişmüşşan ne cihetle dünyada gayb aleminin bir lisanıdır? ………………. 
Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

Muhammed Doğan


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ 


Şu Risâle, tevhîd-i hakîkî dersini veren ve bu husûstaki delîl ve hüccetleri, akıl ve kalbin önüne serdeden; hakkı taharrî eden insanı, iknâ edip doyuran; tevhîde dâir yazılan bir şâh-eserdir.

Evet, gâyet derecede âciz ve fakîr yaratılan ve son derece ezici, boğucu, sıkıntılı, kasâvetli, geçici, zulümatlı, keşmekeş olan ahvâl-i dünyeviye içinde ve şu kesret tabakâtında yaşayan bir insan, şayet Hâlık’ını ve Mâlik’ini ve Rabb’ini ve sâhibini bulmazsa, ne kadar perişan olur; ne kadar zillete düşer; ne kadar kalbi, rûhu ve aklı ezilir; kıyâs edilsin.

Bütün dünya insana verilse, neden onun kalb ve ruhu bunu reddeder?
Gaflet, insanın hakikatı görmesine engel olan nasıl kalın bir perdedir?
Sebebin acz ve cehaleti, niçin onu müsebbebe illet olmaya Salih kılmaz?
Tevhid bu kadar kolay ve zaruri iken; beşer niçin şirkte ısrar ediyor?
Alemdeki nizam ve intizamın devamı nasıl ikinci bir eli reddeder?
Mevcudat, kendilerinden ziyade, niçin san’atkarlarına şehadet ederler?
Kendini bir şey sanan nefs-i emmare İlahi mektubları niçin okuyamaz?
Alemin nizam kanunlarıyla , Kur’an’ın kanunları ayrı ayrı şeyler midir?
Zeminin ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü kim, nasıl aydınlattı?
Dünyaya geliş ve gidişin adabını gösteren Kur’an’ın özellikleri nelerdir?
Beşer niçin Kur’an’ın bir tek ayet ve hatta kelimesine muaraza edemiyor?
İnsanlar hakikatte güzel olan ölümden neden böyle ürker ve korkarlar?
Hayat nasıl bir kanundur ki, kainat bir pervane gibi etrafında döner?
Acemi bir zerre nasıl birden vücudun kanunlarına uyum sağlayabiliyor?
Şöhretperestleri ve şan ü şeref peşinde koşanları kabirde ne bekliyor?
Zerreden şems’e şu alemin durmadan dönmesinin ardındaki sır nedir?
Kur’an’ı Azişmüşşan ne cihetle dünyada gayb aleminin bir lisanıdır? ………………. 
Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;