Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

250,00 TL Satın Al
OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

"Ene”nin mâhiyyeti nedir? 

Esmânın keşfi ve tılsım-ı kâinât’ın halli neye bağlıdır?

Niçin Cenâb-ı Hakk’ın sıfât ve esmâsının ma‘rifeti enâniyyete bağlıdır?

Müzekkâ bir nefs kendine ve áleme nasıl bakar?

Ene’yi baştan çıkarıp şirk ve dalâlet vâdîlerinde koşturan nesneler nedir?

Ene nasıl baştan çıkar ve sáhibini yutar?

İmâm-ı Mübin, Kitab-ı Mubin, Levh-i Mahfuz, Levh-i Mahv ve İsbat, kanunlar ve kuvveler, hakkat-i zaman, zahir-i zamân, tahavvülât-ı zerrât, tabiat nedir? 

Kâinâtın zahiren açık göründüğü halde hakikaten kapalı olan kapıları, ancak Kur’ân-ı Hakim’in irşadına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu’ciznüma dahi tılsımdır. O kelâm-ı İlâhî’nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nur halletmiştir.

İşte o anahtar eserlerden birisi de, 30.Söz'dür.

OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

250,00 TL Satın Al

OTUZUNCU SÖZ'ÜN ŞERHİ

Bediuzzaman Said Nursi

"Ene”nin mâhiyyeti nedir? 

Esmânın keşfi ve tılsım-ı kâinât’ın halli neye bağlıdır?

Niçin Cenâb-ı Hakk’ın sıfât ve esmâsının ma‘rifeti enâniyyete bağlıdır?

Müzekkâ bir nefs kendine ve áleme nasıl bakar?

Ene’yi baştan çıkarıp şirk ve dalâlet vâdîlerinde koşturan nesneler nedir?

Ene nasıl baştan çıkar ve sáhibini yutar?

İmâm-ı Mübin, Kitab-ı Mubin, Levh-i Mahfuz, Levh-i Mahv ve İsbat, kanunlar ve kuvveler, hakkat-i zaman, zahir-i zamân, tahavvülât-ı zerrât, tabiat nedir? 

Kâinâtın zahiren açık göründüğü halde hakikaten kapalı olan kapıları, ancak Kur’ân-ı Hakim’in irşadına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu’ciznüma dahi tılsımdır. O kelâm-ı İlâhî’nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nur halletmiştir.

İşte o anahtar eserlerden birisi de, 30.Söz'dür.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;