Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
On Birinci Söz'ün Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

On Birinci Söz'ün Şerhi

On Birinci Söz'ün Şerhi

75,00 TL Satın Al
On Birinci Söz'ün Şerhi

On Birinci Söz'ün Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ الِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعيِنَ
 
ON BİRİNCİ SÖZ,  Şems Sûresi’nin 1 ilâ 10. âyet-i kerîmelerinin tefsîridir. Risâle-i Nûr’daki diğer bahisler gibi, bu mes’ele de Kur’ân’dan alınmış îmânî bir derstir.
Risâle-i Nûr’daki bütün mesâil-i îmâniyye ve İslâmiyye, bi’z-zât Kur’ân’ın ve Kur’ân’ın en büyük  müfessiri  olan Hadîs’in malıdır. Bu sebeble, îmâna ve İslâma dâir bir mes’ele okunduğunda, me’hazdeki kudsiyyetten dolayı o mes’ele içinde Kur’ân’ı ve Hadîs’i bulmak gereklidir. Hem Kur’ânî bir ders anlatıldığında, öncelikle nazarlar Kur’ân âyetlerine çevrilmelidir.

       “Álem nedir?” “İnsân nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor?” 
Dünyâ yedi cihetle nasıl müstekar ve sâbit değildir?
Saltanat ve haşmetin tezáhürüne esâs olan dört nokta nedir?
İkrâm-ı İlâhînin Cennet’teki keyfiyyeti nasıl tezáhür edecektir?
“İksîr” ne demektir?
“Tılsım” ne demektir?
“On sekiz bin álem” ne demektir?
Dünya ve Âhiretin ömrü ne kadardır?
Kendisinden önce ve sonra gelen ümmetler Resûl-i Ekrem (asm)’a niçin inanmaya mecbûrdur?
Tohum ve çekirdeklerden başka rahmet depoları var mıdır?
İnsân “ihsâniyyet” makámına nasıl çıkar ve orada kendisini nasıl muhâfaza eder?
İnsânlar “Şahsıyyetçilik yapma!” diyerek nasıl şahsıyyetçilik yaparlar?
Álem ilk olarak nasıl yaratıldı?
Fânî insân ebediyyete nasıl mazhar olacaktır?
Nefs ve Şeytánın insânı felâkete sürüklediği iki zayıf noktası nedir?
İnsân “insân” olmadığı zamân neden hayvândan aşağı düşer ve ondan bedbaht olur?
Kâfirler bu dünyâdan neden hayvanlar kadar lezzet alamazlar?
Elláh sálih ve ábid bir kulunu severse ona karşı nasıl bir muámele yapar?
Ahsen-i takvîm nedir ve insân ahsen-i takvîm sırrına nasıl mazhar olmuştur?
Kalb neden tasarruf-i İlâhî merkezi olarak yaratılmıştır? Burada meydâna gelecek árızanın tehlikesi ve netîcesi nedir?
Güneş, Ay, gece ve gündüzün tekrâren Kur’ân’da geçmesinin hikmeti nedir? ……………….

On Birinci Söz'ün Şerhi

On Birinci Söz'ün Şerhi

75,00 TL Satın Al

On Birinci Söz'ün Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ الِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعيِنَ
 
ON BİRİNCİ SÖZ,  Şems Sûresi’nin 1 ilâ 10. âyet-i kerîmelerinin tefsîridir. Risâle-i Nûr’daki diğer bahisler gibi, bu mes’ele de Kur’ân’dan alınmış îmânî bir derstir.
Risâle-i Nûr’daki bütün mesâil-i îmâniyye ve İslâmiyye, bi’z-zât Kur’ân’ın ve Kur’ân’ın en büyük  müfessiri  olan Hadîs’in malıdır. Bu sebeble, îmâna ve İslâma dâir bir mes’ele okunduğunda, me’hazdeki kudsiyyetten dolayı o mes’ele içinde Kur’ân’ı ve Hadîs’i bulmak gereklidir. Hem Kur’ânî bir ders anlatıldığında, öncelikle nazarlar Kur’ân âyetlerine çevrilmelidir.

       “Álem nedir?” “İnsân nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor?” 
Dünyâ yedi cihetle nasıl müstekar ve sâbit değildir?
Saltanat ve haşmetin tezáhürüne esâs olan dört nokta nedir?
İkrâm-ı İlâhînin Cennet’teki keyfiyyeti nasıl tezáhür edecektir?
“İksîr” ne demektir?
“Tılsım” ne demektir?
“On sekiz bin álem” ne demektir?
Dünya ve Âhiretin ömrü ne kadardır?
Kendisinden önce ve sonra gelen ümmetler Resûl-i Ekrem (asm)’a niçin inanmaya mecbûrdur?
Tohum ve çekirdeklerden başka rahmet depoları var mıdır?
İnsân “ihsâniyyet” makámına nasıl çıkar ve orada kendisini nasıl muhâfaza eder?
İnsânlar “Şahsıyyetçilik yapma!” diyerek nasıl şahsıyyetçilik yaparlar?
Álem ilk olarak nasıl yaratıldı?
Fânî insân ebediyyete nasıl mazhar olacaktır?
Nefs ve Şeytánın insânı felâkete sürüklediği iki zayıf noktası nedir?
İnsân “insân” olmadığı zamân neden hayvândan aşağı düşer ve ondan bedbaht olur?
Kâfirler bu dünyâdan neden hayvanlar kadar lezzet alamazlar?
Elláh sálih ve ábid bir kulunu severse ona karşı nasıl bir muámele yapar?
Ahsen-i takvîm nedir ve insân ahsen-i takvîm sırrına nasıl mazhar olmuştur?
Kalb neden tasarruf-i İlâhî merkezi olarak yaratılmıştır? Burada meydâna gelecek árızanın tehlikesi ve netîcesi nedir?
Güneş, Ay, gece ve gündüzün tekrâren Kur’ân’da geçmesinin hikmeti nedir? ……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;