Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

90,00 TL Satın Al
Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ


Bu eser, merhûm Hacı Hulûsí Bey (ra)’den bize intikál eden, Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin talebelerine yazdığı ba‘zı mektûbları ile Risâle-i Nûr talebelerinin Üstâd’larına ve biribirlerine yazdıkları, şimdiye kadar neşredilmeyen bir kısım mektûblarından ibârettir. 


Evvelâ şu merâmımızı arz edelim ki; bu âhirzamânın en büyük fitnesi içinde îmâna, Kur’ân’a ve İslâm’a istikámet dâiresinde hizmet etmek, mü’min için en büyük makám ve en büyük bir lütuftur. Ma‘lûm olduğu üzere, bu asr-ı hâzırın başından beri, belki daha evvelden şiddetli ve dehşetli gizli bir zındıka cereyânı, Álem-i İslâm’da hummâlı bir şekilde fa‘áliyyet göstermiş; sinsî, entrikalı, plânlı, kademeli olarak çalışmış; şahsıyyet-i ma‘nevîyye-i küfriyyeyi temsîl eden bu şer tohumu, hemen hemen her yerde ma‘nevî birer zakkúm-i Cehennem’i, meyve olarak nev-ı beşerin eline vermiştir.

Ulemâ arasında “münâkaşa” neden yanlıştır?
Musíbet, hastalık ve hapse düşenlere mühim bir tesellî!
Hocalar, medrese mahsúlü olan Risâletü’n-Nûr’a niçin sáhib çıkmıyorlar?
Şapka ve ecnebî kıyâfeti giymemek için Üstâd nelere katlandı?
İngilizlerin İslâmiyyet ve Türklere karşı düşmânlığının gerçek sebebi nedir?
“Cumhûriyyet, kánûn, hürriyyet ve medeniyyet” mefhûmları nasıl tatbîk edildi?
Bir Müslümân bir gayr-i Müslime niçin hürmet edemez?
Mushaflar Tedkík Hey’eti Mu‘cizâtlı Kur’ân’ın basılmasına niçin izin vermedi?
Salâhaddîn Çelebi’nin Papa’ya gönderilen Zü’l-fikár hakkındaki mektubu:
Ahmet Feyzi Kul’un Üstâdına ma‘kúl, mantıklı, feryâd ü figán dolu mektubu:
Risâle-i Nûr’un Diyârbakır’ın bütün câmilerinde okunduğuna dair bir mektûb:
Dört müdhiş komiteye rağmen Risâle-i Nûr hizmeti sâlimen bugünlere nasıl geldi?
Bunca baskı ve mahkemeler, Nûrların sînelere yerleşmesine engel olabildi mi?
“Çocuk Ta‘ziyenâmesi”nin radyoda okunması nasıl bir sevinç uyandırdı?
Geçmişte savcılar ve mahkemeler ne kadar gülünç şeylerle uğraşmışlar?
Umûmî belâlar niçin gelir ve bunların çâresi nedir? ...................

Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

90,00 TL Satın Al

Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

Bediuzzaman Said Nursi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ


Bu eser, merhûm Hacı Hulûsí Bey (ra)’den bize intikál eden, Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin talebelerine yazdığı ba‘zı mektûbları ile Risâle-i Nûr talebelerinin Üstâd’larına ve biribirlerine yazdıkları, şimdiye kadar neşredilmeyen bir kısım mektûblarından ibârettir. 


Evvelâ şu merâmımızı arz edelim ki; bu âhirzamânın en büyük fitnesi içinde îmâna, Kur’ân’a ve İslâm’a istikámet dâiresinde hizmet etmek, mü’min için en büyük makám ve en büyük bir lütuftur. Ma‘lûm olduğu üzere, bu asr-ı hâzırın başından beri, belki daha evvelden şiddetli ve dehşetli gizli bir zındıka cereyânı, Álem-i İslâm’da hummâlı bir şekilde fa‘áliyyet göstermiş; sinsî, entrikalı, plânlı, kademeli olarak çalışmış; şahsıyyet-i ma‘nevîyye-i küfriyyeyi temsîl eden bu şer tohumu, hemen hemen her yerde ma‘nevî birer zakkúm-i Cehennem’i, meyve olarak nev-ı beşerin eline vermiştir.

Ulemâ arasında “münâkaşa” neden yanlıştır?
Musíbet, hastalık ve hapse düşenlere mühim bir tesellî!
Hocalar, medrese mahsúlü olan Risâletü’n-Nûr’a niçin sáhib çıkmıyorlar?
Şapka ve ecnebî kıyâfeti giymemek için Üstâd nelere katlandı?
İngilizlerin İslâmiyyet ve Türklere karşı düşmânlığının gerçek sebebi nedir?
“Cumhûriyyet, kánûn, hürriyyet ve medeniyyet” mefhûmları nasıl tatbîk edildi?
Bir Müslümân bir gayr-i Müslime niçin hürmet edemez?
Mushaflar Tedkík Hey’eti Mu‘cizâtlı Kur’ân’ın basılmasına niçin izin vermedi?
Salâhaddîn Çelebi’nin Papa’ya gönderilen Zü’l-fikár hakkındaki mektubu:
Ahmet Feyzi Kul’un Üstâdına ma‘kúl, mantıklı, feryâd ü figán dolu mektubu:
Risâle-i Nûr’un Diyârbakır’ın bütün câmilerinde okunduğuna dair bir mektûb:
Dört müdhiş komiteye rağmen Risâle-i Nûr hizmeti sâlimen bugünlere nasıl geldi?
Bunca baskı ve mahkemeler, Nûrların sînelere yerleşmesine engel olabildi mi?
“Çocuk Ta‘ziyenâmesi”nin radyoda okunması nasıl bir sevinç uyandırdı?
Geçmişte savcılar ve mahkemeler ne kadar gülünç şeylerle uğraşmışlar?
Umûmî belâlar niçin gelir ve bunların çâresi nedir? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;