Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Kader Risâlesi Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Kader Risâlesi Şerhi

Kader Risâlesi Şerhi

100,00 TL Satın Al
Kader Risâlesi Şerhi

Kader Risâlesi Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَع۪ينَ

1400 seneden beri Ümmet, 73 fırkaya ayrılmıştır. Zamân süreci içinde bu fırkalar çeşitli isimler altında  şekil değiştirmiş; günümüzde ise, eski fırkalar yerine yeni fırkalar ortaya çıkmıştır. Meselâ; geçmişte ortaya çıkan Cebriyye, Mu’tezile, Mürcie, Müşebbihe gibi ba’zı  firak-ı  dálle yerine, bu asırda Kur’ân ve Sünnet’in ahkâmına tarafdâr olmayan yeni dalâlet fırkaları  tebârüz etmiştir. Fırka-i dálle, fırka-i dálledir; sâdece  şekil değiştirmiştir. Eskide başka isimle,  şimdi başka bir isimle olması, işin hakíkatini değiştirmez. Bu fırkaların nazar-ı  i’tibâre alınmaması  lâzımdır. Ama,  Seninki sana, benimki bana!  deyip teblîğin terk edilmesi de uygun değildir. Belki, bürhânlı  teblîğle bunların bâtıl efkârını  ibtál edip hakkı izhâr ederek, hakta ittifâka çağırmak lâzımdır.

Sadaka, nasıl belâları def’ edip insânın ömrünü de uzatabilir?
İnsân, irâdesiyle işlediği fiiller sebebiyle neden mes’ûliyyeti çeker?
Tekvînî ve teklîfî kaderi bizlere ders veren âyetler hangileridir?
İyiliği isteyen de yaratan da Elláh iken; kul onu nasıl sáhiblenir?
İnsân, niçin işlediği kötülüklerden tamâmen mes’ûldür?
Elláhu Teálâ’nın günâhları ve şerleri yaratmasındaki hikmet ve maksad nedir?
Cüz’î irâde nedir, nasıl bir vücûdu vardır? Mahlûk mu, değil mi?
Kader insânlara mutlak hâkimse, emr ve nehy-i Kur’ân ne olacak?
Teklîfî kaderi îzáh zor iken; tekvînî kaderi anlamak niçin kolaydır?
Levh-i Mahfûz neden zamanla mukayyed değildir?
Kadere îmân etmek neden bu kadar lezzetli ve saádetlidir?
...................

Kader Risâlesi Şerhi

Kader Risâlesi Şerhi

100,00 TL Satın Al

Kader Risâlesi Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَع۪ينَ

1400 seneden beri Ümmet, 73 fırkaya ayrılmıştır. Zamân süreci içinde bu fırkalar çeşitli isimler altında  şekil değiştirmiş; günümüzde ise, eski fırkalar yerine yeni fırkalar ortaya çıkmıştır. Meselâ; geçmişte ortaya çıkan Cebriyye, Mu’tezile, Mürcie, Müşebbihe gibi ba’zı  firak-ı  dálle yerine, bu asırda Kur’ân ve Sünnet’in ahkâmına tarafdâr olmayan yeni dalâlet fırkaları  tebârüz etmiştir. Fırka-i dálle, fırka-i dálledir; sâdece  şekil değiştirmiştir. Eskide başka isimle,  şimdi başka bir isimle olması, işin hakíkatini değiştirmez. Bu fırkaların nazar-ı  i’tibâre alınmaması  lâzımdır. Ama,  Seninki sana, benimki bana!  deyip teblîğin terk edilmesi de uygun değildir. Belki, bürhânlı  teblîğle bunların bâtıl efkârını  ibtál edip hakkı izhâr ederek, hakta ittifâka çağırmak lâzımdır.

Sadaka, nasıl belâları def’ edip insânın ömrünü de uzatabilir?
İnsân, irâdesiyle işlediği fiiller sebebiyle neden mes’ûliyyeti çeker?
Tekvînî ve teklîfî kaderi bizlere ders veren âyetler hangileridir?
İyiliği isteyen de yaratan da Elláh iken; kul onu nasıl sáhiblenir?
İnsân, niçin işlediği kötülüklerden tamâmen mes’ûldür?
Elláhu Teálâ’nın günâhları ve şerleri yaratmasındaki hikmet ve maksad nedir?
Cüz’î irâde nedir, nasıl bir vücûdu vardır? Mahlûk mu, değil mi?
Kader insânlara mutlak hâkimse, emr ve nehy-i Kur’ân ne olacak?
Teklîfî kaderi îzáh zor iken; tekvînî kaderi anlamak niçin kolaydır?
Levh-i Mahfûz neden zamanla mukayyed değildir?
Kadere îmân etmek neden bu kadar lezzetli ve saádetlidir?
...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;