Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

145,00 TL Satın Al
Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ  رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ

Üstad Bediüzzaman (ra) Risale-i Nur vasıtasıyla tarikat ve tasavvufta tecdid yapmış ve Risale-i Nur’un oniki hak tarikatın hulasası olduğunu beyan buyurmuştur.
Risale-i Nur,sahabe mesleği olduğundan ,şakirdlerini Alem-i İmkan’ın seyru süluküne mecbur ettirmeden,doğrudan doğruya hakikate vasıl etmektedir.

Böylece,Üstad Bediüzzaman (ra) ,tarikat ve tasavvufta tecdidat yaparak sahabe mesleğini canlandırmıştır.
Keza, Risale-i Nur,ehl-i kelam uleması gibi sadece akıl ile veya ehl-i tasavvuf erbabı gibi sadece kalb ile seyr u süluk dersini vermediğini;belki akıl ve kalbin     imtizaciyle Alem-i İmkan ve Alem-i Vücub’u beraber ders vermek suretiyle tecelliyat-ı esmayı her şeyde göstermekle şakirdlerini  hakikata vasıl ettiğini         beyan etmek içindir.

İmam-ı Rabbani’ye göre tarikatların gayesi ve neticesi nedir?
Kur’an’ın malı tarikat ve tasavvufu,fikr-i beşer ne hale getirdi?
Kalb nasıl alemin haritası ve dimağ da kainatın merkezidir?
Ecdadımız  ‘tasavvuf ve tarikat’ı nasıl anlayıp tatbik ettiler?
‘Sidretü’l Münteha’ nedir,nerededir ve nasıl bir makamdır?
Peygamberimiz (asm) Mi’rac’da cemalullaha nasıl müşerref oldu?
‘‘Tasavvuf ve tarikatin aslı yoktur’’ sözünü kimler söylüyor?
Küçücük insan bedenine bütün alem nasıl yerleşebilir?
Kalbdeki on letaif,şayet tam olarak inkişaf ettirilse ne olurdu?
Tarikat haktır,ama bu zamanda neden erbab-ı tarikat yoktur?
Yeniden dirilen sahabe mesleğine ehl-i tarik neden bigane kaldı?
Hayatın dağdağa ve ağır tekalifinden kurtulmak için ne yaparız?
Şah-ı Geylani ve İmam-ı Rabbani,Bediüzzaman’ı nasıl uyandırdı?
İnsanın peşini bırakmayıp sonunu getiren ölümün hakikatı nedir?
Dünyanın ömrü gerçekte bir gün iken; neden bize uzun geliyor?
Günahların cezası olan kabir azabı,ruhen mi,bedenen mi çekilir?
Şah-ı Geylani, cenazesini taşıyanların diliyle Rabbinden ne istedi?
‘Fotoğraf çektirmekle bir şey olmaz?’’ demek insanı ne yapar?
Bu devirde bir nev’ putu olmayan kaç kişi var?
Felsefe,hayal ve safsatayla ölümün hakikatını anlamak mümkün mü?
Abdest suyuyla günahların azalardan döküldüğü görülebilir mi?
Nakşi ve Kadiriler tabiat ve enaniyet putunu nasıl kırmışlardır?
Tarikatlarda ‘cehri’’ ve ‘hafi’’ denen seyr u süluk nasıl yapılır?
‘Latife-i Rabbaniyye’  denilen ‘sır’ harekete geçince neler olur?
Muhyiddin-Arabi’nin ba’zı kitablarını okumak neden zararlıdır?
Ümmet için cadde-i kübre neden sahabe-i kiramın açtığı yoldur?
Sünnet-i seniyye denince akla sırf misvak kullanmak mı gelmeli?
Velilik denildiğinde neden sadece keşf u keramet akla geliyor?
Keşfiyyatı Levh-i Mahfuz’a çıkıp da yolunu şaşıranlar yok mu?
Sekre ma’ruz bir mürşid aynı durumdaki salike imdad edebilir mi?
Şeriatla tarikatı müvazene etmek, nasıl bir cinayet ve cehalettir?
Namazdan ziyade halka-i zikri düşünen ehl-i tarikın hali ne olacak?
Risale-i Nur derslerini, cami cemaatine tercih etmek doğrumu?
Hallac-ı Mansur ve benzerlerinin kafası şeriat kılıncıyla nasıl kesildi?
Beyazıd-ı Bestami’nin sözlerini ,takiçileri niçin yanlış anladı?
Salik,seyr u sülukünde keşf u kerameti niçin ibadete tercih eder?
Halktan hürmet ve para dilenen birinin,tarikatla ne alakası var?
İman,insanı dünyanın vahşet ve yalnızlığından nasıl kurtarır?
İman ve amel dürbünüyle dünyadan saadet-i ebediye gözükür mü? ...................

Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

145,00 TL Satın Al

Telvîhát-ı Tis’a Risâlesi Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ  رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ

Üstad Bediüzzaman (ra) Risale-i Nur vasıtasıyla tarikat ve tasavvufta tecdid yapmış ve Risale-i Nur’un oniki hak tarikatın hulasası olduğunu beyan buyurmuştur.
Risale-i Nur,sahabe mesleği olduğundan ,şakirdlerini Alem-i İmkan’ın seyru süluküne mecbur ettirmeden,doğrudan doğruya hakikate vasıl etmektedir.

Böylece,Üstad Bediüzzaman (ra) ,tarikat ve tasavvufta tecdidat yaparak sahabe mesleğini canlandırmıştır.
Keza, Risale-i Nur,ehl-i kelam uleması gibi sadece akıl ile veya ehl-i tasavvuf erbabı gibi sadece kalb ile seyr u süluk dersini vermediğini;belki akıl ve kalbin     imtizaciyle Alem-i İmkan ve Alem-i Vücub’u beraber ders vermek suretiyle tecelliyat-ı esmayı her şeyde göstermekle şakirdlerini  hakikata vasıl ettiğini         beyan etmek içindir.

İmam-ı Rabbani’ye göre tarikatların gayesi ve neticesi nedir?
Kur’an’ın malı tarikat ve tasavvufu,fikr-i beşer ne hale getirdi?
Kalb nasıl alemin haritası ve dimağ da kainatın merkezidir?
Ecdadımız  ‘tasavvuf ve tarikat’ı nasıl anlayıp tatbik ettiler?
‘Sidretü’l Münteha’ nedir,nerededir ve nasıl bir makamdır?
Peygamberimiz (asm) Mi’rac’da cemalullaha nasıl müşerref oldu?
‘‘Tasavvuf ve tarikatin aslı yoktur’’ sözünü kimler söylüyor?
Küçücük insan bedenine bütün alem nasıl yerleşebilir?
Kalbdeki on letaif,şayet tam olarak inkişaf ettirilse ne olurdu?
Tarikat haktır,ama bu zamanda neden erbab-ı tarikat yoktur?
Yeniden dirilen sahabe mesleğine ehl-i tarik neden bigane kaldı?
Hayatın dağdağa ve ağır tekalifinden kurtulmak için ne yaparız?
Şah-ı Geylani ve İmam-ı Rabbani,Bediüzzaman’ı nasıl uyandırdı?
İnsanın peşini bırakmayıp sonunu getiren ölümün hakikatı nedir?
Dünyanın ömrü gerçekte bir gün iken; neden bize uzun geliyor?
Günahların cezası olan kabir azabı,ruhen mi,bedenen mi çekilir?
Şah-ı Geylani, cenazesini taşıyanların diliyle Rabbinden ne istedi?
‘Fotoğraf çektirmekle bir şey olmaz?’’ demek insanı ne yapar?
Bu devirde bir nev’ putu olmayan kaç kişi var?
Felsefe,hayal ve safsatayla ölümün hakikatını anlamak mümkün mü?
Abdest suyuyla günahların azalardan döküldüğü görülebilir mi?
Nakşi ve Kadiriler tabiat ve enaniyet putunu nasıl kırmışlardır?
Tarikatlarda ‘cehri’’ ve ‘hafi’’ denen seyr u süluk nasıl yapılır?
‘Latife-i Rabbaniyye’  denilen ‘sır’ harekete geçince neler olur?
Muhyiddin-Arabi’nin ba’zı kitablarını okumak neden zararlıdır?
Ümmet için cadde-i kübre neden sahabe-i kiramın açtığı yoldur?
Sünnet-i seniyye denince akla sırf misvak kullanmak mı gelmeli?
Velilik denildiğinde neden sadece keşf u keramet akla geliyor?
Keşfiyyatı Levh-i Mahfuz’a çıkıp da yolunu şaşıranlar yok mu?
Sekre ma’ruz bir mürşid aynı durumdaki salike imdad edebilir mi?
Şeriatla tarikatı müvazene etmek, nasıl bir cinayet ve cehalettir?
Namazdan ziyade halka-i zikri düşünen ehl-i tarikın hali ne olacak?
Risale-i Nur derslerini, cami cemaatine tercih etmek doğrumu?
Hallac-ı Mansur ve benzerlerinin kafası şeriat kılıncıyla nasıl kesildi?
Beyazıd-ı Bestami’nin sözlerini ,takiçileri niçin yanlış anladı?
Salik,seyr u sülukünde keşf u kerameti niçin ibadete tercih eder?
Halktan hürmet ve para dilenen birinin,tarikatla ne alakası var?
İman,insanı dünyanın vahşet ve yalnızlığından nasıl kurtarır?
İman ve amel dürbünüyle dünyadan saadet-i ebediye gözükür mü? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;