Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

300,00 TL Satın Al
Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Şu asırda ehl-i dalâlet ve ilhâdın bütün plân ve tuzakları, îmâna ve îmânın temel esâslarına yöneliktir. Asrın Müceddidi Üstâd Bedîuzzamân (ra), onların bu plân ve entrikalarını Kur’ân’ın himmetiyle çok iyi teşhís etmiş, Kur’ân ve Sünnet’in záhirî mîzânı ile naklî olarak; âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdîs-i Nebeviyyenin altında müstetir olan delîl ve bürhânlar ile de aklî olarak o plân ve entrikaları ilhâm-ı Rabbânî ile akím bırakmıştır. Ehl-i dalâlet ve nifâkın bu plânlarını
eserlerinin muhtelif yerlerinde îzáh etmiştir.


Ölen bir kimsenin rûhu ne olur? Sâhibi ile nasıl bir irtibâtı kalır?
Kıyâmette dört büyük melek de ölünce bunların rûhlarına ne olur?
Risâle-i Nûr, bin yıldır terâküm eden tahrîbâtı nasıl ta‘mîr ediyor?
İmtihânın zembereği olan şeytânların insân ve cinlerden farkı nedir?
Ateş ve toprak tabakası niçin cin ve rûhâniyâta engel teşkîl edemez?
İnanmakla mükellef olduğumuz melâikenin sıfât ve özellikleri nedir?
Kadınların gözleri neden Cennet’te kocalarından başkasını görmez?
Yeryüzü canlılarla dolu iken hadsiz semâvâtın sâkinleri yok mudur?
Her bir zerrenin başında dört müvekkel melek nasıl bulunabilir?
“Her cânlı ölümü tadacaktır” hükmünden istisnâ olan var mıdır?
Münker ve Nekir, kabirde mevtâya neler sorar ve nasıl davranır?
Cehennem’e müvekkel melekler kimlerdir ve mâhiyetleri nasıldır?
Arslan, akreb, kova, balık ve boğa gibi burçların mâhiyeti nedir?
Semâvî taşlar zâlim, kâfir ve münâfıkların başına ne zaman yağacak?
Vefât eden anne ve babaların ruhları evlâdlarının evine niçin gelirler?
Kur’ân dersine gelmeyen birisi acabâ ne kadar büyük bir zarardadır?
Irkçı fert ve toplumlar netîcede niçin dünyâ ve âhirette zillete düşer?
Kuşlardaki akıl almaz hareket kàbiliyeti nereden kaynaklanıyor?
Kurdun bahsini ettiğimiz zamân neden topuzu hâzırlamalıyız?
Kalb, àlem-i imkânın arkasındaki Álem-i Vücûbu nasıl keşfeder?
Vefât eden birinin rûhu yaşayan bir başkasının cesedine girebilir mi?
Bazıları kendilerini zaman zaman niçin farklı bir şahıs olarak görür?
Radyo, TV ve gazete ile işlenen sevâb ve günâhlar neden dehşetlidir?
Şer’ì tesettüre riâyet eden ve etmeyen hanımın çarşıdaki hâli nicedir?
Semâyı lebâleb dolduran melâike ve rûhânîleri neden göremiyoruz?
Zerreden Şems’e intizâmla dönen feleğin çarkının arkasında ne var?
Dünyânın gözünde büyüttüğü felsefeciler niçin bir avuç suda boğuldu?
Salavât-ı şerîfe Ellâh ve melekler nezdinde niçin çok önemlidir?
Melekleri inkâr edenlerin küfür sözleri neden beş para etmez?
Nasıl kıyâmet kopup âhıret hayâtı başlayacak?
Ölümü müteâkıb başlayan “kabir hayâtı” ve “berzah hayâtı” nedir?
Kabirde nasıl bir hayât vardır ki, lezzet ve eleme medâr oluyor?
Ru’yâda vefât eden yakınlarımızı görmemiz ne anlam ifâde eder?
İnsân niçin bilmediği, yetişmediği veyâ tutamadığı şeye düşmandır?
Kabirlerimizden kaldırılınca mahşere üryân mı sevk edileceğiz?
Toptan inkıtâa uğramış veya nesli devâm etmeyen nev’ler var mıdır?
Àlem ve esmâ-i İlâhiyyeyi açan anahtarlar külçesi niçin insândadır?
İnsân sonsuz arzûlarına ulaşamadan gözü arkada nereye gidiyor?
Ömründe binlerce haşri yaşayan insân, haşr-i ekberi nasıl inkâr eder?
Temeli estetiğe dayalı yuvalar niçin sonunda yıkılmaya mahkûmdur?
Cennet’te haremlik-selâmlık var mı? Misâfirlere kim ikrâm eder?
Muhabbet, şefkat ve akıl bize dünyâyı zindân etmek için mi verildi?
İnsânın irâde ve emr-i İlâhîye karşı isyânını nasıl îzáh edebiliriz?
İnsân topraktan çıktığında nasıl bir güzellik ve kemâl kazanacak?
İnsânoğlunu dört gözle bekleyen Cennet ve Cehennemin nerededir?
Mü’minle kâfir beraberken; kıyâmet kâfirlerin başına nasıl kopacak?
Şu àlemle misâfirlerini toplayacak haşir meydânı şu an nerededir? ...................

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

300,00 TL Satın Al

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Şu asırda ehl-i dalâlet ve ilhâdın bütün plân ve tuzakları, îmâna ve îmânın temel esâslarına yöneliktir. Asrın Müceddidi Üstâd Bedîuzzamân (ra), onların bu plân ve entrikalarını Kur’ân’ın himmetiyle çok iyi teşhís etmiş, Kur’ân ve Sünnet’in záhirî mîzânı ile naklî olarak; âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdîs-i Nebeviyyenin altında müstetir olan delîl ve bürhânlar ile de aklî olarak o plân ve entrikaları ilhâm-ı Rabbânî ile akím bırakmıştır. Ehl-i dalâlet ve nifâkın bu plânlarını
eserlerinin muhtelif yerlerinde îzáh etmiştir.


Ölen bir kimsenin rûhu ne olur? Sâhibi ile nasıl bir irtibâtı kalır?
Kıyâmette dört büyük melek de ölünce bunların rûhlarına ne olur?
Risâle-i Nûr, bin yıldır terâküm eden tahrîbâtı nasıl ta‘mîr ediyor?
İmtihânın zembereği olan şeytânların insân ve cinlerden farkı nedir?
Ateş ve toprak tabakası niçin cin ve rûhâniyâta engel teşkîl edemez?
İnanmakla mükellef olduğumuz melâikenin sıfât ve özellikleri nedir?
Kadınların gözleri neden Cennet’te kocalarından başkasını görmez?
Yeryüzü canlılarla dolu iken hadsiz semâvâtın sâkinleri yok mudur?
Her bir zerrenin başında dört müvekkel melek nasıl bulunabilir?
“Her cânlı ölümü tadacaktır” hükmünden istisnâ olan var mıdır?
Münker ve Nekir, kabirde mevtâya neler sorar ve nasıl davranır?
Cehennem’e müvekkel melekler kimlerdir ve mâhiyetleri nasıldır?
Arslan, akreb, kova, balık ve boğa gibi burçların mâhiyeti nedir?
Semâvî taşlar zâlim, kâfir ve münâfıkların başına ne zaman yağacak?
Vefât eden anne ve babaların ruhları evlâdlarının evine niçin gelirler?
Kur’ân dersine gelmeyen birisi acabâ ne kadar büyük bir zarardadır?
Irkçı fert ve toplumlar netîcede niçin dünyâ ve âhirette zillete düşer?
Kuşlardaki akıl almaz hareket kàbiliyeti nereden kaynaklanıyor?
Kurdun bahsini ettiğimiz zamân neden topuzu hâzırlamalıyız?
Kalb, àlem-i imkânın arkasındaki Álem-i Vücûbu nasıl keşfeder?
Vefât eden birinin rûhu yaşayan bir başkasının cesedine girebilir mi?
Bazıları kendilerini zaman zaman niçin farklı bir şahıs olarak görür?
Radyo, TV ve gazete ile işlenen sevâb ve günâhlar neden dehşetlidir?
Şer’ì tesettüre riâyet eden ve etmeyen hanımın çarşıdaki hâli nicedir?
Semâyı lebâleb dolduran melâike ve rûhânîleri neden göremiyoruz?
Zerreden Şems’e intizâmla dönen feleğin çarkının arkasında ne var?
Dünyânın gözünde büyüttüğü felsefeciler niçin bir avuç suda boğuldu?
Salavât-ı şerîfe Ellâh ve melekler nezdinde niçin çok önemlidir?
Melekleri inkâr edenlerin küfür sözleri neden beş para etmez?
Nasıl kıyâmet kopup âhıret hayâtı başlayacak?
Ölümü müteâkıb başlayan “kabir hayâtı” ve “berzah hayâtı” nedir?
Kabirde nasıl bir hayât vardır ki, lezzet ve eleme medâr oluyor?
Ru’yâda vefât eden yakınlarımızı görmemiz ne anlam ifâde eder?
İnsân niçin bilmediği, yetişmediği veyâ tutamadığı şeye düşmandır?
Kabirlerimizden kaldırılınca mahşere üryân mı sevk edileceğiz?
Toptan inkıtâa uğramış veya nesli devâm etmeyen nev’ler var mıdır?
Àlem ve esmâ-i İlâhiyyeyi açan anahtarlar külçesi niçin insândadır?
İnsân sonsuz arzûlarına ulaşamadan gözü arkada nereye gidiyor?
Ömründe binlerce haşri yaşayan insân, haşr-i ekberi nasıl inkâr eder?
Temeli estetiğe dayalı yuvalar niçin sonunda yıkılmaya mahkûmdur?
Cennet’te haremlik-selâmlık var mı? Misâfirlere kim ikrâm eder?
Muhabbet, şefkat ve akıl bize dünyâyı zindân etmek için mi verildi?
İnsânın irâde ve emr-i İlâhîye karşı isyânını nasıl îzáh edebiliriz?
İnsân topraktan çıktığında nasıl bir güzellik ve kemâl kazanacak?
İnsânoğlunu dört gözle bekleyen Cennet ve Cehennemin nerededir?
Mü’minle kâfir beraberken; kıyâmet kâfirlerin başına nasıl kopacak?
Şu àlemle misâfirlerini toplayacak haşir meydânı şu an nerededir? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;