Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

70,00 TL Satın Al
Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Rûhun mahiyeti ve ölümsüzlüğü. “Âmentü”de Allah’a imandan sonra ikinci sırayı alan meleklerin varlığı ve ehemmiyeti. Maddeyi çalıştıran hayat, ruh ve şuurun medar ve menşeinin melâike olduğunun izahı. Haşrin gerektiğine dair ef’âl-i İlâhiyyeden deliller. Hiçbir şeyin yok olmadığı.

Şu asırda ehl-i dalâlet ve ilhâdın bütün plan ve tuzakları, îmâna ve îmânın temel esâslarına yöneliktir. Asrın Müceddidi Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, onların bu plan ve entrikalarını Kur’ân’ın himmetiyle çok iyi teşhís etmiş, Kur’ân ve Sünnet’in záhirî mîzânı ile naklî olarak; âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdîs-i Nebeviyyenin altında müstetir olan delîl ve bürhânlar ile de aklî olarak o plan ve entrikaları ilhâm-ı Rabbânî ile akím bırakmıştır. Ehl-i dalâlet ve nifâkın bu planlarını, eserlerinin muhtelif yerlerinde îzáh etmiştir. İşte, Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretlerinin te’lîf ettiği “Yirmi Dokuzuncu Söz” adlı bu eser, üç mühim mesâil-i îmâniyyeyi hârika bir sûrette aklî ve naklî delîllerle îzáh ve isbât etmiştir. Bu üç mesele şunlardır; Birincisi: Melâikenin varlığının sübûtu. İkincisi: Beká-i rûh mes’elesidir. Üçüncüsü: “Haşr-i cismânî” mes’elesinin isbâtıdır. Bizler de, tevfîk-ı İlâhî ile, bu eserin, Kitâb ve Sünnet mîzânlarıyla şerh ve îzáhını yaptık ki; murâd-ı Üstâdâne muhâfaza edilsin.

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

70,00 TL Satın Al

Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Rûhun mahiyeti ve ölümsüzlüğü. “Âmentü”de Allah’a imandan sonra ikinci sırayı alan meleklerin varlığı ve ehemmiyeti. Maddeyi çalıştıran hayat, ruh ve şuurun medar ve menşeinin melâike olduğunun izahı. Haşrin gerektiğine dair ef’âl-i İlâhiyyeden deliller. Hiçbir şeyin yok olmadığı.

Şu asırda ehl-i dalâlet ve ilhâdın bütün plan ve tuzakları, îmâna ve îmânın temel esâslarına yöneliktir. Asrın Müceddidi Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, onların bu plan ve entrikalarını Kur’ân’ın himmetiyle çok iyi teşhís etmiş, Kur’ân ve Sünnet’in záhirî mîzânı ile naklî olarak; âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdîs-i Nebeviyyenin altında müstetir olan delîl ve bürhânlar ile de aklî olarak o plan ve entrikaları ilhâm-ı Rabbânî ile akím bırakmıştır. Ehl-i dalâlet ve nifâkın bu planlarını, eserlerinin muhtelif yerlerinde îzáh etmiştir. İşte, Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretlerinin te’lîf ettiği “Yirmi Dokuzuncu Söz” adlı bu eser, üç mühim mesâil-i îmâniyyeyi hârika bir sûrette aklî ve naklî delîllerle îzáh ve isbât etmiştir. Bu üç mesele şunlardır; Birincisi: Melâikenin varlığının sübûtu. İkincisi: Beká-i rûh mes’elesidir. Üçüncüsü: “Haşr-i cismânî” mes’elesinin isbâtıdır. Bizler de, tevfîk-ı İlâhî ile, bu eserin, Kitâb ve Sünnet mîzânlarıyla şerh ve îzáhını yaptık ki; murâd-ı Üstâdâne muhâfaza edilsin.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;