Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

80,00 TL Satın Al
Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ


Cenâb-ı Hakk’ın “ilim” ve “kudret” sıfatlarının tecelliyâtı olan “enfüsî” ve “âfâkî” âlemlerdeki kànûn ve kuvvelere “tabiat” isminin verilerek insanların “tevhîd” inancından saptırılması, Âhirzaman fitnelerinin dehşetli bir şûbesini teşkîl etmektedir. Bedîüzzaman Hazretleri yazdığı ve adına “Tabiat Risâlesi” dediği “23. Lem'a” ile bu tehlikeyi önlemeye gayret etmiştir. İnsanların din ilimlerinden uzaklaştırılmaları ve mâlâyâniyâtla meşgùl edilmeleri sebebiyle bu eserin anlaşılamaz hâle gelişi, esere bir “şerh” yapılmasını mecbûr kılmıştır.

Mevcûdât nasıl bir mektûb, âyine ve me’mûr-i Rabbânîdir?
Mü’min konuşurken niçin “tabií, tabií” yerine “İnşâelláh” demelidir?
Ehl-i şirk ve küfrün saplanıp kaldığı üç nokta
Hava, su, toprak ve güneşin nisbetinin bedenlere te'siri
​Sebebler ma‘nevî duyguları nereden bulacak?
6-7 senede hikmet ve ölçüyle komple değişen insan bedenî
İnsândaki 9 kuvve ile 4 matbah ve süzgeç nedir?
Zerreler “İmâm-ı Mübîn” ve “Kitâb-ı Mübîn” olmadan neye yarar?
Eşyâdaki san‘at ve îcâd kör ve sağır tabîata havâle edilse ne olur?
Kâinâttaki tasarrufât , nizám ve mîzânın kaynağı nedir?
Cenâb-ı Hakk’ın bizim ibâdetimize ne ihtiyâcı var?
Fâiz yiyen ve zekât vermeyenin kabirde ve âhirette hâli ne olur?
Zinâ eden, kabirde ve âhiret te nasıl muâmele görür?
Kur’ân terk-i ibâdet hakkında niçin şiddet li ifâdeler kullanır?
Kâinât nasıl bir âyineme’mur ve mektûbdur?
“Yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz” safsata
“En cüz’î bir şeyi de Elláh’tan istemek ne demektir?
Şarkı, yalan ve gıybetle ömrünü geçirenin hâl-i perişânı
Mü’min ve ábid olmayan niçin kâinatın ibâdet ve tesbîhini göremez?
İmâm-ı A‘zam Hazretleri bir sofestáîyi nasıl mağlûb etti?
Eşyânın yaratılışı esbâba ve tabîata verilse ne olurdu? ...................

Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

80,00 TL Satın Al

Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ


Cenâb-ı Hakk’ın “ilim” ve “kudret” sıfatlarının tecelliyâtı olan “enfüsî” ve “âfâkî” âlemlerdeki kànûn ve kuvvelere “tabiat” isminin verilerek insanların “tevhîd” inancından saptırılması, Âhirzaman fitnelerinin dehşetli bir şûbesini teşkîl etmektedir. Bedîüzzaman Hazretleri yazdığı ve adına “Tabiat Risâlesi” dediği “23. Lem'a” ile bu tehlikeyi önlemeye gayret etmiştir. İnsanların din ilimlerinden uzaklaştırılmaları ve mâlâyâniyâtla meşgùl edilmeleri sebebiyle bu eserin anlaşılamaz hâle gelişi, esere bir “şerh” yapılmasını mecbûr kılmıştır.

Mevcûdât nasıl bir mektûb, âyine ve me’mûr-i Rabbânîdir?
Mü’min konuşurken niçin “tabií, tabií” yerine “İnşâelláh” demelidir?
Ehl-i şirk ve küfrün saplanıp kaldığı üç nokta
Hava, su, toprak ve güneşin nisbetinin bedenlere te'siri
​Sebebler ma‘nevî duyguları nereden bulacak?
6-7 senede hikmet ve ölçüyle komple değişen insan bedenî
İnsândaki 9 kuvve ile 4 matbah ve süzgeç nedir?
Zerreler “İmâm-ı Mübîn” ve “Kitâb-ı Mübîn” olmadan neye yarar?
Eşyâdaki san‘at ve îcâd kör ve sağır tabîata havâle edilse ne olur?
Kâinâttaki tasarrufât , nizám ve mîzânın kaynağı nedir?
Cenâb-ı Hakk’ın bizim ibâdetimize ne ihtiyâcı var?
Fâiz yiyen ve zekât vermeyenin kabirde ve âhirette hâli ne olur?
Zinâ eden, kabirde ve âhiret te nasıl muâmele görür?
Kur’ân terk-i ibâdet hakkında niçin şiddet li ifâdeler kullanır?
Kâinât nasıl bir âyineme’mur ve mektûbdur?
“Yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz” safsata
“En cüz’î bir şeyi de Elláh’tan istemek ne demektir?
Şarkı, yalan ve gıybetle ömrünü geçirenin hâl-i perişânı
Mü’min ve ábid olmayan niçin kâinatın ibâdet ve tesbîhini göremez?
İmâm-ı A‘zam Hazretleri bir sofestáîyi nasıl mağlûb etti?
Eşyânın yaratılışı esbâba ve tabîata verilse ne olurdu? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;