Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

400,00 TL Satın Al
Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِالرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ 


Cennet ve saadet-i ebediyyenin güzellik ve letaifi, şu dünyevi   akıl ve havsalamızla idrak edilemez.Buna binaen şerh ve izahını kaleme aldığımız bu eserde, o yüksek ve muazzam hakikatler, ancak temsil ve misallerle akıl ve zihnimize takrib edilmiş ; mu’dal ve müşkil mes’eleler teshil edilmiş;böylece ehl-i imanın bu nev' mesail hakkındaki kuvve-i maneviyyeleri takviyye edilmiştir.


  Unutulmamalıdır ki; bu dehşetli ahirzaman fitnesi icinde yaşayan ümmet-i  Muhammed (asm), ehl-i küfür ve dalaletin pek cok sinsi ve şeytani plan   ve oyunlarıyla maddeten ve ma’nen karşı karşıya kalmıştır.
Onlardan biriside “Cennet’teki saâdet-i cismâniyye” mes’elesininin inkarıdır. O guruh-i şerire ''Bazı ehl-i Cennet'e, dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasr, yüz binler   huri ihsan ediliyor.” gibi rivayat-ı hadisiyyeyi inkar ederek, böyle bir şeyin imkansız olduğunu ve buna gerek ve ihtiyac olmadığını nazara vermektedir.
Aslında bunun altında, Cennet’teki saadet-i cismaniyenin inkarı yatmaktadır. Gerçek gaye ve hedefleri, böyle bir saadeti inkar ettirmektir. 

Bir insan îmân etmiş ;ama sâlih amel işlememiştir.Böyle birinin durumu nasıl olur?
Ehl-i Cennet, ne istese,Ellâh verir. Peki, bu hal usanç ve bıkkınlık vermez mi?
Niçin Cennet’te erkeğe yetmiş bin huri veriliyor da kadına bu kadar erkek verilmiyor?

Cehennem’e gidenlerin belli bir yaşı olacak mı?
Dünyadan Cennet’e giden kadınlar, eş olarak kimlere verilir?

Bu îmânî ve Kur’ânî derslerde, düşünüyoruz,heyecanlanıyoruz,neş'eleniyoruz,bir şeyler hisediyoruz.Fakat dışarı çıkınca,unutuyoruz.Bu durum,neden kaynaklanıyor? 
“Hûrîler yetmiş hulleyi giydikleri halde,bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.Böyle bir şey nasıl olur?
Bazı ehl-i Cennet’e,dünya kadar bir yer veriliyor. Bir tek adama bu kadar bir yerin verilmesinin ne lüzûmu var, ne ihtiyâcı var, nasıl olabilir ve ne demektir?

İnsan nedir?
Cennet’te atla gezmek isteği ve arzusu nasıl tatmîn ediliyor?
Ehl-i Cehennem’in Cehennem’de ebedî kalmaları kesin midir?

Cehennem ehlinin bedenî ve fizîkî özellikleri nelerdir?

Niçin insan,mahlûkatın en bedbahtı, mevcudatın en süflîsi, hayvanatın en biçaresi ve zi şuurun  en hüzünlüsü ve azablısı ve gamlısı olur?

Küfür ve ehl-i küfürden bu âlem nasıl temizlenir, ne şekilde bunlardan kurtarılır? 
Hazreti Muhammed (sav) hem kendi  nâmına hem bütün mahlûkât namına el açıp O Kâdiyyu’l-hâcât’tan ne istiyor?

Siccîn nedir?
“Cehennem cezâ-yı ameldir, fakat Cennet fazl-ı İlâhî iledir.” Bunun sırr-ı hikmeti nedir?
İnsanı küfre,haşri  inkâra sevk eden nedir? ...................

(17x24) 864 syf.

Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

400,00 TL Satın Al

Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi

Muhammed Doğan


بِسْمِ اللّٰهِالرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ 


Cennet ve saadet-i ebediyyenin güzellik ve letaifi, şu dünyevi   akıl ve havsalamızla idrak edilemez.Buna binaen şerh ve izahını kaleme aldığımız bu eserde, o yüksek ve muazzam hakikatler, ancak temsil ve misallerle akıl ve zihnimize takrib edilmiş ; mu’dal ve müşkil mes’eleler teshil edilmiş;böylece ehl-i imanın bu nev' mesail hakkındaki kuvve-i maneviyyeleri takviyye edilmiştir.


  Unutulmamalıdır ki; bu dehşetli ahirzaman fitnesi icinde yaşayan ümmet-i  Muhammed (asm), ehl-i küfür ve dalaletin pek cok sinsi ve şeytani plan   ve oyunlarıyla maddeten ve ma’nen karşı karşıya kalmıştır.
Onlardan biriside “Cennet’teki saâdet-i cismâniyye” mes’elesininin inkarıdır. O guruh-i şerire ''Bazı ehl-i Cennet'e, dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasr, yüz binler   huri ihsan ediliyor.” gibi rivayat-ı hadisiyyeyi inkar ederek, böyle bir şeyin imkansız olduğunu ve buna gerek ve ihtiyac olmadığını nazara vermektedir.
Aslında bunun altında, Cennet’teki saadet-i cismaniyenin inkarı yatmaktadır. Gerçek gaye ve hedefleri, böyle bir saadeti inkar ettirmektir. 

Bir insan îmân etmiş ;ama sâlih amel işlememiştir.Böyle birinin durumu nasıl olur?
Ehl-i Cennet, ne istese,Ellâh verir. Peki, bu hal usanç ve bıkkınlık vermez mi?
Niçin Cennet’te erkeğe yetmiş bin huri veriliyor da kadına bu kadar erkek verilmiyor?

Cehennem’e gidenlerin belli bir yaşı olacak mı?
Dünyadan Cennet’e giden kadınlar, eş olarak kimlere verilir?

Bu îmânî ve Kur’ânî derslerde, düşünüyoruz,heyecanlanıyoruz,neş'eleniyoruz,bir şeyler hisediyoruz.Fakat dışarı çıkınca,unutuyoruz.Bu durum,neden kaynaklanıyor? 
“Hûrîler yetmiş hulleyi giydikleri halde,bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.Böyle bir şey nasıl olur?
Bazı ehl-i Cennet’e,dünya kadar bir yer veriliyor. Bir tek adama bu kadar bir yerin verilmesinin ne lüzûmu var, ne ihtiyâcı var, nasıl olabilir ve ne demektir?

İnsan nedir?
Cennet’te atla gezmek isteği ve arzusu nasıl tatmîn ediliyor?
Ehl-i Cehennem’in Cehennem’de ebedî kalmaları kesin midir?

Cehennem ehlinin bedenî ve fizîkî özellikleri nelerdir?

Niçin insan,mahlûkatın en bedbahtı, mevcudatın en süflîsi, hayvanatın en biçaresi ve zi şuurun  en hüzünlüsü ve azablısı ve gamlısı olur?

Küfür ve ehl-i küfürden bu âlem nasıl temizlenir, ne şekilde bunlardan kurtarılır? 
Hazreti Muhammed (sav) hem kendi  nâmına hem bütün mahlûkât namına el açıp O Kâdiyyu’l-hâcât’tan ne istiyor?

Siccîn nedir?
“Cehennem cezâ-yı ameldir, fakat Cennet fazl-ı İlâhî iledir.” Bunun sırr-ı hikmeti nedir?
İnsanı küfre,haşri  inkâra sevk eden nedir? ...................

(17x24) 864 syf.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;