Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
İkinci İşâret’in Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

İkinci İşâret’in Şerhi

İkinci İşâret’in Şerhi

80,00 TL Satın Al
İkinci İşâret’in Şerhi

İkinci İşâret’in Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلاَمُعَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ 

   Şerh ve îzáhını yaptığımız İkinci İşaret”, ileride meâlini vereceğimiz Nisâ Sûresi 150-152, A‘râf Sûresi 158, Âl-i Imrân Sûresi 81. âyet-i kerîmelerinden muktebestir ve bu âyet-i kerîmelerin bürhânlı bir tefsîridir. 

Ehl-i Kitâb diye bilinen Yahûdî ve Hıristiyanlar Kur’ân nazarında niçin kâfir sayılırlar?

Peygamberlere îmân olmaksızın niçin Elláh’a îmân etmek mümkün değildir?

Kelime-i şehâdetin iki kelâmı neden biribirinden ayrılmaz iki rükündür?

Câmid, ölü ve ma‘nâsız zann edilen álem, risâletle birden nasıl zâkir, sâcid ve ábid oldu?

Cenab-ı Hakk’ın esmâ, ef‘ál ve sıfâtına bakmadan Zâtını birleme ile tevhîd olur mu?

Topraktan ahsen-i takvîme, insânın yedi mertebede yaratılışı nasıl oluyor?

Samedâniyyet sıfatı ve Samed ismi niçin peygamberlik müessesesini iktizá eder?

“Salât” ü “selâm” ne demektir? Salevât-ı şerîfeyi bu kadar çok getirmenin sırrı nedir?

“Nûr-i Muhammedî”, “Rûhâniyyet-i Muhammediyye” ve Mi‘râc’ın hakíkatı nedir?

Gökteki fa‘ál kuvvetlerle yerdeki münfail kuvvetin birleşmesinden çıkan hâle ne denir?

Ene, nedir? Ene muammâsını çözen bir kimse, hangi kapalı kapıları açar?

Bezm-i Elest’te Resûl-i Ekrem’i tasdîk edenlerin çoğu sonradan niçin inkâr ettiler?

Gaflet ne demektir? Peygamberler beşeri gaflet uykusundan nasıl uyandırırlar?

Resûl-i Ekrem niçin Rabbiyle yerde değil de Arş’ta görüştü?

Tarîkat pîrleri sırr-ı verâsetle Mi‘râc’a gidip tavzífle dönünce hangi unvânı alırlar?

Nûr-i Muhammedî çekirdeğinden safha safha kâinât ağacı nasıl yaratıldı? ...................İkinci İşâret’in Şerhi

İkinci İşâret’in Şerhi

80,00 TL Satın Al

İkinci İşâret’in Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلاَمُعَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ 

   Şerh ve îzáhını yaptığımız İkinci İşaret”, ileride meâlini vereceğimiz Nisâ Sûresi 150-152, A‘râf Sûresi 158, Âl-i Imrân Sûresi 81. âyet-i kerîmelerinden muktebestir ve bu âyet-i kerîmelerin bürhânlı bir tefsîridir. 

Ehl-i Kitâb diye bilinen Yahûdî ve Hıristiyanlar Kur’ân nazarında niçin kâfir sayılırlar?

Peygamberlere îmân olmaksızın niçin Elláh’a îmân etmek mümkün değildir?

Kelime-i şehâdetin iki kelâmı neden biribirinden ayrılmaz iki rükündür?

Câmid, ölü ve ma‘nâsız zann edilen álem, risâletle birden nasıl zâkir, sâcid ve ábid oldu?

Cenab-ı Hakk’ın esmâ, ef‘ál ve sıfâtına bakmadan Zâtını birleme ile tevhîd olur mu?

Topraktan ahsen-i takvîme, insânın yedi mertebede yaratılışı nasıl oluyor?

Samedâniyyet sıfatı ve Samed ismi niçin peygamberlik müessesesini iktizá eder?

“Salât” ü “selâm” ne demektir? Salevât-ı şerîfeyi bu kadar çok getirmenin sırrı nedir?

“Nûr-i Muhammedî”, “Rûhâniyyet-i Muhammediyye” ve Mi‘râc’ın hakíkatı nedir?

Gökteki fa‘ál kuvvetlerle yerdeki münfail kuvvetin birleşmesinden çıkan hâle ne denir?

Ene, nedir? Ene muammâsını çözen bir kimse, hangi kapalı kapıları açar?

Bezm-i Elest’te Resûl-i Ekrem’i tasdîk edenlerin çoğu sonradan niçin inkâr ettiler?

Gaflet ne demektir? Peygamberler beşeri gaflet uykusundan nasıl uyandırırlar?

Resûl-i Ekrem niçin Rabbiyle yerde değil de Arş’ta görüştü?

Tarîkat pîrleri sırr-ı verâsetle Mi‘râc’a gidip tavzífle dönünce hangi unvânı alırlar?

Nûr-i Muhammedî çekirdeğinden safha safha kâinât ağacı nasıl yaratıldı? ...................Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;