Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
İkinci Şuá‘ın Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

İkinci Şuá‘ın Şerhi

İkinci Şuá‘ın Şerhi

145,00 TL Satın Al
İkinci Şuá‘ın Şerhi

İkinci Şuá‘ın Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ
Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, İmâm-ı Ali (ra) hakkında ism-i a‘zam olarak kabûl dilen “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs” denilen altı ism-i şerîfi, “Otuzuncu Lem‘a” adlı eserinde fevka’l-áde îzáh ederek nûrlu, hakíkatdâr, esrârlı, ma‘nidâr, feyizli, lezzetli, zevkli bir kapıyı, tevhîd hakíkatine açmıştır.

Evet, bütün ulûm ve fünûnun esâsı, temeli, menbaı, mâyesi, üstâdı, efendisi, bilâ-şek velâ şübhetevhîd” hakíkatidir.

Vâhidiyyet, ehadiyyet ve tecelliyyât-ı Zâtiyye ne demektir?
Sünnet-i seniyyeye uymayan, tevhîd ve vahdet hakíkatini niçin göremez?
Beşer, gırtlağına kadar gömüldüğü şirk bataklığının niçin farkında değil?
Îmân ni‘metinden mahrûm insâna dünyâda rahat yüzü var mıdır?
Bir kademde ve bir sohbette záhirden hakíkata geçilebilir mi?
Vahdet arkasında ehâdiyyet sikkesi nasıl bulunabilir?
Rûh, göz ve kulağın dışındaki uzuvlarla nasıl görür ve işitebilir?
İnsânların ekserîsi niçin müşrik veyâ kâfir olduğunu bilmiyor?
Bu kâinâta tevhîd ve îmân nazarıyla bakılmadığı zamân ne olur?
Nereden ve niçin geldik? Nereye gidiyoruz? Tılsım-ı muğlâk nedir?
İnsânı boğan dünyevî ıztırâb ve ma‘nevî elemlerden kurtuluş çaresi nedir?
Şu dünyâda “tevhîd-i hakíkí”olmadan mutluluk mümkün müdür?
İnsân yağmur gibi yağan belâ ve musíbetlere karşı ne yapmalı?
Kaç çeşit akıl ve nutuk vardır? Kalb, akıl ve beyin aynı mıdır?
“Acımak” ile “şefkat”, aynı ma‘nâya mı gelmektedir?
Bebekler dünyâya gelir gelmez niçin ağlarlar?
Hâkim-i Hakîm ve Kebîr-i Kâmil’in bu âlemdeki tasarrufâtı nasıldır?
Kâinatta Dünyâdan başka álemler var mıdır?
Yeryüzünde anarşi, zulüm, fitne ve fesâd niçin bir türlü durmuyor?
İnsânlar sayı, uzunluk, tartı ve ölçekte hîle yaparsa ne olur?
Şeytânın ve şerîrlerin yaratılışında ne hikmet vardır?
Kahhâr ismiyle belâ verme, Rahmân ismiyle imdâd etmenin sırrı nedir?
İnsânlar kıyâmetin dehşetle kopuşunu nasıl seyr edecekler? ……………….

İkinci Şuá‘ın Şerhi

İkinci Şuá‘ın Şerhi

145,00 TL Satın Al

İkinci Şuá‘ın Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ
Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, İmâm-ı Ali (ra) hakkında ism-i a‘zam olarak kabûl dilen “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs” denilen altı ism-i şerîfi, “Otuzuncu Lem‘a” adlı eserinde fevka’l-áde îzáh ederek nûrlu, hakíkatdâr, esrârlı, ma‘nidâr, feyizli, lezzetli, zevkli bir kapıyı, tevhîd hakíkatine açmıştır.

Evet, bütün ulûm ve fünûnun esâsı, temeli, menbaı, mâyesi, üstâdı, efendisi, bilâ-şek velâ şübhetevhîd” hakíkatidir.

Vâhidiyyet, ehadiyyet ve tecelliyyât-ı Zâtiyye ne demektir?
Sünnet-i seniyyeye uymayan, tevhîd ve vahdet hakíkatini niçin göremez?
Beşer, gırtlağına kadar gömüldüğü şirk bataklığının niçin farkında değil?
Îmân ni‘metinden mahrûm insâna dünyâda rahat yüzü var mıdır?
Bir kademde ve bir sohbette záhirden hakíkata geçilebilir mi?
Vahdet arkasında ehâdiyyet sikkesi nasıl bulunabilir?
Rûh, göz ve kulağın dışındaki uzuvlarla nasıl görür ve işitebilir?
İnsânların ekserîsi niçin müşrik veyâ kâfir olduğunu bilmiyor?
Bu kâinâta tevhîd ve îmân nazarıyla bakılmadığı zamân ne olur?
Nereden ve niçin geldik? Nereye gidiyoruz? Tılsım-ı muğlâk nedir?
İnsânı boğan dünyevî ıztırâb ve ma‘nevî elemlerden kurtuluş çaresi nedir?
Şu dünyâda “tevhîd-i hakíkí”olmadan mutluluk mümkün müdür?
İnsân yağmur gibi yağan belâ ve musíbetlere karşı ne yapmalı?
Kaç çeşit akıl ve nutuk vardır? Kalb, akıl ve beyin aynı mıdır?
“Acımak” ile “şefkat”, aynı ma‘nâya mı gelmektedir?
Bebekler dünyâya gelir gelmez niçin ağlarlar?
Hâkim-i Hakîm ve Kebîr-i Kâmil’in bu âlemdeki tasarrufâtı nasıldır?
Kâinatta Dünyâdan başka álemler var mıdır?
Yeryüzünde anarşi, zulüm, fitne ve fesâd niçin bir türlü durmuyor?
İnsânlar sayı, uzunluk, tartı ve ölçekte hîle yaparsa ne olur?
Şeytânın ve şerîrlerin yaratılışında ne hikmet vardır?
Kahhâr ismiyle belâ verme, Rahmân ismiyle imdâd etmenin sırrı nedir?
İnsânlar kıyâmetin dehşetle kopuşunu nasıl seyr edecekler? ……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;