Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

80,00 TL Satın Al
Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ 

Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak, şu áleme, husúsan nev-ı beşere Resûl-i Ekrem (asm)’ı en büyük bir eser-i rahmet olarak irsâl buyurduğu gibi; o Zât-ı Ekrem (asm)’ın vârisleri olan ulemâ-i ümmeti de birer eser-i rahmet olarak ümmetinin imdâdına göndermiştir 

           Bu eserimiz, , ba‘zı mesâil-i dîniyyenin, husúsan Risâle-i Nûr’da geçen ba‘zı müşkilmu‘dal ve îzáha muhtâc yerlerin şerh ve îzáhı hükmündedir.
    
        Bu  suâller, zamanındaNûr’un birinci talebesi olan merhûm Hacı Hulûsí Bey’den sorulmuş, o zât-ı nûrânî de gáyet vecîz ve mukni‘ cevâblarla o suâlleri cevâblandırmıştır. Bu vecîz ve ilmî cevâblar, Risâle-i Nûr’u doğru ve daha iyi anlamamız ve ilm-i hakíkati tahsíl etmemiz husúsunda birer anahtar mesâbesindedir. Hem Risâle-i Nûr Hizmeti’ne áid çok ehemmiyyetli düstûrları  hâvîdir.

Hacı Hulûsí Bey’in mektûblarını neşr salâhiyyeti kime verilmiştir?
Bir medrese talebesinin yapacağı mükellefiyyetler nelerdir?
Namâzda feyz almanın ve huzúr bulmanın sebebleri nelerdir?
Salât-i nâriyyenin okunması âdâbı nasıldır?
Yirminci Söz’de geçen “ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek” ta‘bîri ne demektir?
“Masrafta iktisád, maíşetin yarısıdır” ne demektir?
Irkçılık ma‘nâsında milliyyet hastalığına tutulanların ilâcı nedir?
Şâh-ı Geylânî, Rufâí ve Şâzelî gibi zâtların zikir ve tesbîhleri nasıldı?
Dâvûd aleyhi’s-selâmın sapan taşıyla Câlût’u öldürmesinden sonra neler oldu?
Üstâd’ın vârisleri kimlerdir? Hizmette sâdece Kur’ân hattıyla meşgúl olmak doğru mu?
Siyâsete alâka duymayan Hacı Hulûsî Bey’e siyâseti düşünmek bile niçin zarar veriyor?

Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

80,00 TL Satın Al

Mektûbât-ı Hulûsıyye-1

Muhammed Doğan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ 

Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak, şu áleme, husúsan nev-ı beşere Resûl-i Ekrem (asm)’ı en büyük bir eser-i rahmet olarak irsâl buyurduğu gibi; o Zât-ı Ekrem (asm)’ın vârisleri olan ulemâ-i ümmeti de birer eser-i rahmet olarak ümmetinin imdâdına göndermiştir 

           Bu eserimiz, , ba‘zı mesâil-i dîniyyenin, husúsan Risâle-i Nûr’da geçen ba‘zı müşkilmu‘dal ve îzáha muhtâc yerlerin şerh ve îzáhı hükmündedir.
    
        Bu  suâller, zamanındaNûr’un birinci talebesi olan merhûm Hacı Hulûsí Bey’den sorulmuş, o zât-ı nûrânî de gáyet vecîz ve mukni‘ cevâblarla o suâlleri cevâblandırmıştır. Bu vecîz ve ilmî cevâblar, Risâle-i Nûr’u doğru ve daha iyi anlamamız ve ilm-i hakíkati tahsíl etmemiz husúsunda birer anahtar mesâbesindedir. Hem Risâle-i Nûr Hizmeti’ne áid çok ehemmiyyetli düstûrları  hâvîdir.

Hacı Hulûsí Bey’in mektûblarını neşr salâhiyyeti kime verilmiştir?
Bir medrese talebesinin yapacağı mükellefiyyetler nelerdir?
Namâzda feyz almanın ve huzúr bulmanın sebebleri nelerdir?
Salât-i nâriyyenin okunması âdâbı nasıldır?
Yirminci Söz’de geçen “ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek” ta‘bîri ne demektir?
“Masrafta iktisád, maíşetin yarısıdır” ne demektir?
Irkçılık ma‘nâsında milliyyet hastalığına tutulanların ilâcı nedir?
Şâh-ı Geylânî, Rufâí ve Şâzelî gibi zâtların zikir ve tesbîhleri nasıldı?
Dâvûd aleyhi’s-selâmın sapan taşıyla Câlût’u öldürmesinden sonra neler oldu?
Üstâd’ın vârisleri kimlerdir? Hizmette sâdece Kur’ân hattıyla meşgúl olmak doğru mu?
Siyâsete alâka duymayan Hacı Hulûsî Bey’e siyâseti düşünmek bile niçin zarar veriyor?

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;