Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

HABERLER

 • Üstâdın vefâtından sonra vekâletnâme çıkarılmış!

  Yoğun taleb üzerine, Molla Muhammed el-Kersî tarafından kaleme alınan “Reddü’l-Evhâm-6, Mutlak Vekîl ve Sarıklı Genç” adlı eser, bazı ilâvelerle yeniden basıldı.Kitapta, resmî evraka dayanan bilgilere ...

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi tamamlandı

  Bediüzzaman Saîd Nursî Hazretlerinin, 115 sene önce harp cephesinde te’lîf ettiği “İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinin meâl ve şerhi tamamlanıyor. Molla Muhammed el-Kersî'nin riyâsetinde ilmî bir hey'et ta ...

 • Müsbet hareket ve ezândaki da‘vet

  وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُاَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًاAzîz, Sıddık Kardeşlerim! Üstâd Bedîüzzaman (ra) ...

 • Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi geldi!

  Ellah'ın varlığını ve birliğini idrâk etmede, taklîdî ve tahkîkî olmak üzere iki tevhîd yolu bulunduğu anlatılan eserde, âsâr-ef'ál-esmâ ve sıfât silsilesi takip edilerek hakîkî tevhîde ulaşmanın mümk ...

 • İşârâtü'l-İ'câz-6'nın dağıtımı başladı

  Bediüzzaman Said Nursî tarafından “umum Risâle-i Nûr’un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’câzi’l-Kur’ân’ın bir menbaı” olarak vasıflandırılan İşârâtü’l-İ’câz’ın ...

 • Acz, fakr, şefkat ve tefekkürle hakikata geçiş

  Risale-i Nur Külliyatında tasavvuf ve tarikatla ilgili kısımlardan olan Yirmi Altıncı Söz’ün Zeyli ve Hatimesi ile Beşinci Mektub, Molla Muhammed el-Kersî tarafından şerh ve izah edildi. Kapağında “Ha ...

 • Ölüleri canlı mı zannediyoruz?

  (Demek o eserler, onların değilmiş; belki zevâlsiz birinin eserleri imiş.) Çünkü tecellînin devâm etmesi, hakíkí te’sîr sáhibinin vücûdunun devâm ettiğini gösterir. Müellif (ra), bunu bir misâlle ...

 • İşârâtü'l-İ'câz'ın beşinci cildi çıktı

  Bediüzzaman Said Nursî tarafından “umum Risâle-i Nûr’un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’câzi’l-Kur’ân’ın bir menbaı” olarak vasıflandırılan İşârâtü’l-İ’câz’ın ...

 • Kur’an, hadis ve Risâle-i Nûr derslerini dinleyebilirsiniz

  Kur’ân-ı Kerim âyetleri, hadis-i şerifler ve Risale-i Nur’daki muhtelif bölümlerin şerh ve izah edildiği derslerin ses kayıtlarına internet üzerinden ulaşmak artık mümkün hale geliyor. Semendel (Tahş ...

 • Niçin ‘Elláh’ şeklinde yazıyoruz?

  Biz Semendel (eski Tahşiye) Yayınları olarak, neşrettiğimiz eserlerde lâfza-i Celâli, Latin harflerinin üslûbuna ve kurallarına göre değil; Arabca ve Osmanlıca orijinal telâffuzuna uygun olarak “Elláh ...

 • ‘İslâm nişânı’ Besmelenin sırlarından haberdar mıyız?

  "Risale-i Nur’un gayet esrarlı, derin, ince, kıymetdar, hakikatlı, îcazlı, câmi‘ ve manevî zevkleri hâvî eserlerinden birisi" olarak bilinen bu bölümü okumak için, manen ve ruhen hazırlık gerektiği ta ...

 • Rahmân Sûresi’nin Tefsiri, Arapçaya çevrildi

  Molla Muhammed el-Kersî’nin te’lif ettiği Rahman Sûresi’nin Tefsiri, Arapçaya çevrilerek yayınlandı. “Dâru’l-Gavsânî Li’d-Dirâseti’l-Kur’aniyye” (el-Gavsânî Kur’ân Araştırmaları Evi) tarafından tanzî ...

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;