Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

100,00 TL Satın Al
Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ

Âhirzamânın en büyük ve dehşetli fitnelerinin hâkim olduğu bir devirde, Kur’ân’ın bu asırda ma’nevî bir tefsîri olan Risâle-i Nûr gibi bir eseri okumak ve anlamak; ilim içinde hakíkate vâsıl olmak; enfüs ve âfâkta tecellî eden esmâ ve sıfât-ı İlâhiyyeye mazhar olmak; istikámeti muhâfaza etmek; “hakíkat” ve “Sahâbe Mesleği” olan böyle bir eser ile dîn-i mübîn-i İslâm’a hizmet etmek noktalarında bizi, bir fie-yi kalîle olduğumuz hâlde muvaffak ve muhâfaza eden Rabb’imize lâ yuad ve lâ yuhsá hamd ü senâlar olsun.

Risâle-i Nûr’da şerh ve îzâh neden bu kadar çok ehemmiyetlidir?
Zaman, mekân ve keyfiyet kaydından uzak bir makàma nasıl vâsıl olunur?
Felsefî “mükâşefe” İslam’da tarîkatların doğmasına nasıl sebeb oldu?
Meslek, meşreb ve mezhebler ne zaman dînin yerini almaya başladı?
Şu âlemi ve bizi yaratan bir Zat-ı Gaybî’yi bulmanın yolları nelerdir?
Sahâbe mesleğinde neden keşf ü kerâmete pek rastlanmaz?
Hissiyât-ı insâniye rûh derecesine çıktığı vakit nelere şâhid olunur?
“Avâm-ı mü’minîn”in nasîbi neden “ehassu’l-havâssa” yakındır?
İmâm-ı Ali ve Gavs-ı Geylânî niçin Risâle-i Nûr ile alâkadardırlar?
Denizde yürüyen mi, yoksa gemiyi bekleyen mi daha makbûldür?
Ferâiz ve nevâfille Ellah’a yaklaşmanın arasındaki fark nedir?
Ta’kipçileri İmâm-ı Rabbânî’nin tavsiyelerini niçin dinlemiyorlar?
İnsanın kendini Ma’bûd’a lâyık bir tarzda sevmesinin sebebi nedir?
İnsan Yaratanını tanımak için verilen cihazlarla nasıl O’nu inkâr eder?
Her gün ölüp ölüp dirilen insan daha ölümünü nerede arıyor?
Râbıta-i mevtte, âlemin ölümü nasıl görülür?
Kalbinde merhamet hissi taşımayan bir adamın sonu ne olur?
Kur’ân’ın, devenin hilkatine dikkat çekmesindeki hikmet ve ibret nedir?
Nevzuhur meşreb ve yollar sahâbe mesleğinin üzerine nasıl çıkabilir?
Ehl-i vahdetu’l-vücud ve şuhûd niçin yanlışlardan kurtulamadı?
Ahkâm-ı şerîata inanıp taraftar olmayan neden kâfir olur?
Görevi biten tarîkatlar niçin meydânı Kur’ân’a bırakmıyorlar?
Şâh-ı Geylânî ve İmâm-ı Rabbânî bu zamanda olsalardı ne yaparlardı?
Câmileri meslek, meşreb veya tarîkat ehline kimler niçin tahsis etti?
Yaklaşık seksen yıldır hutbe ve vaazlarda hangi konular işlenmiyor?
Câmilerde dilencilik yapmak ve yaptırmak bize hiç yakışıyor mu?
Mezhep ve tarîkatlar ne zaman Kitâb ve sünnetin yerini aldı?
Risâle-i Nûrlar niçin husûsî bir cemaat ve bir gruba mal edilemez?
Batının Sufizm fitnesine karşı ulemâ-i İslâm neden çaresiz kaldı?
Nureddin Zengi ile Selâhaddîn-i Eyyûbî, ümmette cihâd ateşini nasıl yaktı?
Ecnebî örgütler şeyhlik ve hocalık kisvesi altında tasavvufa nasıl nüfûz etti?
Hurâfelerle dolu tasavvuf ne zaman sönüp Kur’an’ın güneşi doğacak?
Kur'an ve hadîsi maarife yerleştirmekten başka bir kurtuluş var mıdır?

...................
 

Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

100,00 TL Satın Al

Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hàtimesi'nin Şerhi ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ

Âhirzamânın en büyük ve dehşetli fitnelerinin hâkim olduğu bir devirde, Kur’ân’ın bu asırda ma’nevî bir tefsîri olan Risâle-i Nûr gibi bir eseri okumak ve anlamak; ilim içinde hakíkate vâsıl olmak; enfüs ve âfâkta tecellî eden esmâ ve sıfât-ı İlâhiyyeye mazhar olmak; istikámeti muhâfaza etmek; “hakíkat” ve “Sahâbe Mesleği” olan böyle bir eser ile dîn-i mübîn-i İslâm’a hizmet etmek noktalarında bizi, bir fie-yi kalîle olduğumuz hâlde muvaffak ve muhâfaza eden Rabb’imize lâ yuad ve lâ yuhsá hamd ü senâlar olsun.

Risâle-i Nûr’da şerh ve îzâh neden bu kadar çok ehemmiyetlidir?
Zaman, mekân ve keyfiyet kaydından uzak bir makàma nasıl vâsıl olunur?
Felsefî “mükâşefe” İslam’da tarîkatların doğmasına nasıl sebeb oldu?
Meslek, meşreb ve mezhebler ne zaman dînin yerini almaya başladı?
Şu âlemi ve bizi yaratan bir Zat-ı Gaybî’yi bulmanın yolları nelerdir?
Sahâbe mesleğinde neden keşf ü kerâmete pek rastlanmaz?
Hissiyât-ı insâniye rûh derecesine çıktığı vakit nelere şâhid olunur?
“Avâm-ı mü’minîn”in nasîbi neden “ehassu’l-havâssa” yakındır?
İmâm-ı Ali ve Gavs-ı Geylânî niçin Risâle-i Nûr ile alâkadardırlar?
Denizde yürüyen mi, yoksa gemiyi bekleyen mi daha makbûldür?
Ferâiz ve nevâfille Ellah’a yaklaşmanın arasındaki fark nedir?
Ta’kipçileri İmâm-ı Rabbânî’nin tavsiyelerini niçin dinlemiyorlar?
İnsanın kendini Ma’bûd’a lâyık bir tarzda sevmesinin sebebi nedir?
İnsan Yaratanını tanımak için verilen cihazlarla nasıl O’nu inkâr eder?
Her gün ölüp ölüp dirilen insan daha ölümünü nerede arıyor?
Râbıta-i mevtte, âlemin ölümü nasıl görülür?
Kalbinde merhamet hissi taşımayan bir adamın sonu ne olur?
Kur’ân’ın, devenin hilkatine dikkat çekmesindeki hikmet ve ibret nedir?
Nevzuhur meşreb ve yollar sahâbe mesleğinin üzerine nasıl çıkabilir?
Ehl-i vahdetu’l-vücud ve şuhûd niçin yanlışlardan kurtulamadı?
Ahkâm-ı şerîata inanıp taraftar olmayan neden kâfir olur?
Görevi biten tarîkatlar niçin meydânı Kur’ân’a bırakmıyorlar?
Şâh-ı Geylânî ve İmâm-ı Rabbânî bu zamanda olsalardı ne yaparlardı?
Câmileri meslek, meşreb veya tarîkat ehline kimler niçin tahsis etti?
Yaklaşık seksen yıldır hutbe ve vaazlarda hangi konular işlenmiyor?
Câmilerde dilencilik yapmak ve yaptırmak bize hiç yakışıyor mu?
Mezhep ve tarîkatlar ne zaman Kitâb ve sünnetin yerini aldı?
Risâle-i Nûrlar niçin husûsî bir cemaat ve bir gruba mal edilemez?
Batının Sufizm fitnesine karşı ulemâ-i İslâm neden çaresiz kaldı?
Nureddin Zengi ile Selâhaddîn-i Eyyûbî, ümmette cihâd ateşini nasıl yaktı?
Ecnebî örgütler şeyhlik ve hocalık kisvesi altında tasavvufa nasıl nüfûz etti?
Hurâfelerle dolu tasavvuf ne zaman sönüp Kur’an’ın güneşi doğacak?
Kur'an ve hadîsi maarife yerleştirmekten başka bir kurtuluş var mıdır?

...................
 

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;