Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

80,00 TL Satın Al
Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Nasıl ki, bir hazîne bulunsa, o hazîneye ancak bir anahtar ile girilir ve ondan istifâde edilir. Aynen öyle de, ulûm-i dîniyye, bâ-husús ilm-i hakíkat, bir hazînedir. O hazîneye ancak ma‘nevî bir anahtar ile girilir ve o ulûm ve hakáiktan istifâde edilir. İşte, o ma‘nevî anahtar,  ulemâ-i İslâm, bâ-husús ulemâ-i muhakkikínin âsâr ve beyânlarıdır. Bu zevât-ı áliyye, başta Kur’ân ve Hadîs olmak üzere ulûm-i dîniyyeyi ümmete ders vermişler, onları ma‘nen tenvîr etmişler, böylece dünyâ ve âhiret yolculuğunda onlara rehberlik ve üstâdlık vazífesini bi-hakkın îfâ etmişlerdir. Seyyid İbrâhîm Hulûsí Yahyâgil (ra) da o ulemâ-i muhakkikínden birisidir. O zât-ı nûrânînin, esrâr-ı Kur’âniyyeye, ilm-i esrâr-ı hurûfa ve esrâr-ı Hadîs’e vâkıf ve muttali‘ bir zât olduğu, ehlince müsellemdir.

Bu eserimiz, 1970-1984 yılları arasında Molla Muhammed Doğan tarafından Hacı Hulûsí Bey merhûma değişik zamânlarda mektûb vâsıtasıyla sorulan ba‘zı suâllere yine mektûbla verilen cevâblardan müteşekkildir. 

Uhdesinden gelinemeyecek şeylerle niçin meşgúl olunmamalı?
Risâle-i Nûr’la alâkalı notlar ve îzáhlar, aslın ve metnin yerini tutabilir mi?
Risâle-i Nûr, ilhâm mahsúlü müdür?
Hazret-i Ísâ (as) acabâ nâzil olmuş mudur veyâ olacak mıdır?
Hayrın da, şerrin de Hálık’ı niçin Elláh’dır?
Her türlü söz ve iş berzahí álemde nasıl temessül olunurlar?
“Sır” nedir? Sırr-ı Ehadiyyet, nûr-i tevhîd içinde nasıl inkişâf eder?
Gavs-ı Geylânî, Şâh-ı Nakşibendî ve İmâm-ı Rabbânî bu zamânda gelseydiler ne yaparlardı?
“Cehennem’in yakacağı taşlar ve insânlardır” denilmektedir Taşların ne günâhı var?
Rûhun cesedden çıkmasıyla birlikte cesed ne olur?
“Záhirden hakíkate geçmek” ne demektir?
İslâm’ın sadâsının gür çıkması için kalabalık olmak şart mıdır?
Bir adamın malı olmazsa, borçla hacca gidebilir mi?
Îmân, nasıl bir nûrdur ki, insânı ışıklandırıyor?
Şu zamânda kendimizi harâmlardan nasıl muhâfaza edelim?
Risâle-i Nûr mesleğinde şeyhlik, makám ve gıbtakârâne hódgâmlığın yeri var mı?
İktisáda nasıl muvaffak olunur?
İmâm-ı Ali (ra) ve Gavs-ı A‘zam (ks)’nun Risâle-i Nûr ile yakın alâkası nedendir?
İbrâhîm (as) Nemrûd’a, “Benim Rabbim, Güneş’i şarktan doğduruyor Sen de garbtan getir” demesinin ma‘nâsı nedir?
Tasavvuf, hakíkat değil midir?
Sokaklardaki çirkin manzaralardan kendimizi nasıl koruyabiliriz?
Vücûd-i vücûbî ne demektir? ……………….

Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

80,00 TL Satın Al

Mektûbât-ı Hulûsıyye-2

Muhammed Doğan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Nasıl ki, bir hazîne bulunsa, o hazîneye ancak bir anahtar ile girilir ve ondan istifâde edilir. Aynen öyle de, ulûm-i dîniyye, bâ-husús ilm-i hakíkat, bir hazînedir. O hazîneye ancak ma‘nevî bir anahtar ile girilir ve o ulûm ve hakáiktan istifâde edilir. İşte, o ma‘nevî anahtar,  ulemâ-i İslâm, bâ-husús ulemâ-i muhakkikínin âsâr ve beyânlarıdır. Bu zevât-ı áliyye, başta Kur’ân ve Hadîs olmak üzere ulûm-i dîniyyeyi ümmete ders vermişler, onları ma‘nen tenvîr etmişler, böylece dünyâ ve âhiret yolculuğunda onlara rehberlik ve üstâdlık vazífesini bi-hakkın îfâ etmişlerdir. Seyyid İbrâhîm Hulûsí Yahyâgil (ra) da o ulemâ-i muhakkikínden birisidir. O zât-ı nûrânînin, esrâr-ı Kur’âniyyeye, ilm-i esrâr-ı hurûfa ve esrâr-ı Hadîs’e vâkıf ve muttali‘ bir zât olduğu, ehlince müsellemdir.

Bu eserimiz, 1970-1984 yılları arasında Molla Muhammed Doğan tarafından Hacı Hulûsí Bey merhûma değişik zamânlarda mektûb vâsıtasıyla sorulan ba‘zı suâllere yine mektûbla verilen cevâblardan müteşekkildir. 

Uhdesinden gelinemeyecek şeylerle niçin meşgúl olunmamalı?
Risâle-i Nûr’la alâkalı notlar ve îzáhlar, aslın ve metnin yerini tutabilir mi?
Risâle-i Nûr, ilhâm mahsúlü müdür?
Hazret-i Ísâ (as) acabâ nâzil olmuş mudur veyâ olacak mıdır?
Hayrın da, şerrin de Hálık’ı niçin Elláh’dır?
Her türlü söz ve iş berzahí álemde nasıl temessül olunurlar?
“Sır” nedir? Sırr-ı Ehadiyyet, nûr-i tevhîd içinde nasıl inkişâf eder?
Gavs-ı Geylânî, Şâh-ı Nakşibendî ve İmâm-ı Rabbânî bu zamânda gelseydiler ne yaparlardı?
“Cehennem’in yakacağı taşlar ve insânlardır” denilmektedir Taşların ne günâhı var?
Rûhun cesedden çıkmasıyla birlikte cesed ne olur?
“Záhirden hakíkate geçmek” ne demektir?
İslâm’ın sadâsının gür çıkması için kalabalık olmak şart mıdır?
Bir adamın malı olmazsa, borçla hacca gidebilir mi?
Îmân, nasıl bir nûrdur ki, insânı ışıklandırıyor?
Şu zamânda kendimizi harâmlardan nasıl muhâfaza edelim?
Risâle-i Nûr mesleğinde şeyhlik, makám ve gıbtakârâne hódgâmlığın yeri var mı?
İktisáda nasıl muvaffak olunur?
İmâm-ı Ali (ra) ve Gavs-ı A‘zam (ks)’nun Risâle-i Nûr ile yakın alâkası nedendir?
İbrâhîm (as) Nemrûd’a, “Benim Rabbim, Güneş’i şarktan doğduruyor Sen de garbtan getir” demesinin ma‘nâsı nedir?
Tasavvuf, hakíkat değil midir?
Sokaklardaki çirkin manzaralardan kendimizi nasıl koruyabiliriz?
Vücûd-i vücûbî ne demektir? ……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;