Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Reddü’l-Evhâm (1-5)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Reddü’l-Evhâm (1-5)

Reddü’l-Evhâm (1-5)

70,00 TL Satın Al
Reddü’l-Evhâm (1-5)

Reddü’l-Evhâm (1-5)

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ  رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ

Bu vatan evlâdlarını dâhılde isyâna, tarafgîrliğe, taassuba ve cehâlete götürecek her türlü ahvâlden, yılandan akrepten çekindiğimiz gibi çekinmeliyiz. Zîrâ, bu ahvâl, dâhıldeki ittifâk ve âsâyişi zedelemektedir. Dâhıldeki ittifâk ve âsâyişi te’mîn etmek ise mü’minlerin vazífesidir. Bu vazífe de ancak kuvvetli bir îmân ve edille-i şer‘ıyyeye dayalı bir ilim ile îfâ edilebilir. Bugün ise küfür, hayâtın her merhalesine hâkim olmuştur. Ejderhâ gibi mü’minlerin îmânını yutmuştur. Mü’minlerin kitâb ve sünnet etrâfında birleşerek bu ejderhâları yok etmeleri ve mü’minleri kargaşaya sevk edecek her çeşit menfî hareketlerden kaçınmaları dînimizin emridir. Mücâdelemiz, kökü háricde bulunan; fakat dâhılde kümelenmiş ifsâd komiteleriyledir. Çünkü, o ifsâd komiteleri, bu vatan evlâdlarının kimini ırkçılığa, kimini bölgeciliğe, kimini particiliğe, kimini isimden ibâret olan muharref Hıristiyanlık dînine veyâ diğer bâtıl inançlara sevk etmiştir. Kimilerine de İslâmiyyetsiz bir İslâmı, Risâle-i Nûr’suz bir nûrculuku ve aslından uzaklaşmış bir tarîkatı da‘vâ olarak kabûl ettirmiştir. O hâlde, mü’minleri ifsâd edecek her türlü inanç, söz ve hareketlerden uzak durmak ve bu ifsâd komitelerine karşı ilmen mücâdelemizi sürdürmek îmânımızın gereğidir.


Mısır Háhámbaşısı Hayim Naum, Müslümânlar için nasıl bir sinsî plân yaptı?
“Kıyâs-ı Fukahâ” nedir ve kıyâsı kimler yapabilir?
“Medenî” kim, “vahşî” kim? Medenîllere nasıl galebe çalınır?
Maddî cihâd kime karşı, ilmî ve ma‘nevî cihâd kime karşı yapılır?
Dinde zorlama kimlere vardır, kimlere yoktur?
Cihâdı inkâr edenler 200 yıldır Álem-i İslâm’la savaşan “medenîlere”(!) ne diyor?
Zındîka Komitesi tekke, zâviye, okul ve medrese üzerinde nasıl bir oyun oynadı?
1951’de ekilip ıslâh edilmediği için zarar vermeye başlayan zararlı tohum nedir?
İlâhiyât Fakülteleri ve ba‘zı büyük medreseler üzerine hangi oyunlar oynandı?
Ağaçlar ve taşlar, “Arkamda bir Yahûdî var” diye nasıl bağıracaklar?
Yahûdî kumândânı “Bolis” (Pavlus) dîn-i Ísevîyi nasıl bozdu?
İmparator Konstantin, Hıristiyanlık dîninde hangi tahrîfâtları yaptı?
Sultán Abdülhamid, Yahûdîlere yüz vermemesinin bedelini nasıl ödedi?
Devletin yapması gereken Ehl-i Kitâbla ittifâkı ferdler niçin yapmamalıdır?
“Ehl-i fetret”nedir? Bu zamânda ehl-i fetret var mıdır?
Kur’ân’ın ahkâmını tatbîk etmeden istirâhat-ı beşeriyye te’mîn edilebilir mi?
Üstâd eserlerinin şerh ve îzáh edilmesine neden gerek görmüştür?
Hâkim, kumândân ve silâhı olmayan bir Mehdî-i A‘zâm düşünülebilir mi?
Harbde ölçü tanımayan kâfirlere aynıyla mukábele etmek hak mıdır?
Beşerin ahkâm-ı İlâhiyyeye karşı hürriyet ve seçim hakkı var mıdır?
“Sağcılık”, “solculuk” ve “orta” oyunu ile Müslümânlar nasıl aldatılıyor?
“Demokratlık” ve “hürriyyet-i vicdân” neden beşeri beşere köle ediyor?
İmâm-Hatipler ve İlâhiyâtlar üzerinden nasıl bir oyun oynandı?
Dünkü komünizm’in yerini bugünkü Evangelizm nasıl aldı?
Dünkü ve bugünkü Amerika arasında nasıl bir derin fark vardır?
Kitâb ve Sünnet etrâfında ittifâk etmeyen Müslümânların ákıbeti ne olacak?
Küffâr ile cihâd eden mücâhidlere zındıka komitesi nasıl “ terörist” damgası vuruyor?
İctihâd nedir? Müctehid kime denir? Bu zamanda müctehid var mıdır?
Etrafımızda olan biten her şeye “hüsn-i zanla” mı “me’mûruz”? ……………….

Reddü’l-Evhâm (1-5)

Reddü’l-Evhâm (1-5)

70,00 TL Satın Al

Reddü’l-Evhâm (1-5)

Bediuzzaman Said Nursi


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ  رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ

Bu vatan evlâdlarını dâhılde isyâna, tarafgîrliğe, taassuba ve cehâlete götürecek her türlü ahvâlden, yılandan akrepten çekindiğimiz gibi çekinmeliyiz. Zîrâ, bu ahvâl, dâhıldeki ittifâk ve âsâyişi zedelemektedir. Dâhıldeki ittifâk ve âsâyişi te’mîn etmek ise mü’minlerin vazífesidir. Bu vazífe de ancak kuvvetli bir îmân ve edille-i şer‘ıyyeye dayalı bir ilim ile îfâ edilebilir. Bugün ise küfür, hayâtın her merhalesine hâkim olmuştur. Ejderhâ gibi mü’minlerin îmânını yutmuştur. Mü’minlerin kitâb ve sünnet etrâfında birleşerek bu ejderhâları yok etmeleri ve mü’minleri kargaşaya sevk edecek her çeşit menfî hareketlerden kaçınmaları dînimizin emridir. Mücâdelemiz, kökü háricde bulunan; fakat dâhılde kümelenmiş ifsâd komiteleriyledir. Çünkü, o ifsâd komiteleri, bu vatan evlâdlarının kimini ırkçılığa, kimini bölgeciliğe, kimini particiliğe, kimini isimden ibâret olan muharref Hıristiyanlık dînine veyâ diğer bâtıl inançlara sevk etmiştir. Kimilerine de İslâmiyyetsiz bir İslâmı, Risâle-i Nûr’suz bir nûrculuku ve aslından uzaklaşmış bir tarîkatı da‘vâ olarak kabûl ettirmiştir. O hâlde, mü’minleri ifsâd edecek her türlü inanç, söz ve hareketlerden uzak durmak ve bu ifsâd komitelerine karşı ilmen mücâdelemizi sürdürmek îmânımızın gereğidir.


Mısır Háhámbaşısı Hayim Naum, Müslümânlar için nasıl bir sinsî plân yaptı?
“Kıyâs-ı Fukahâ” nedir ve kıyâsı kimler yapabilir?
“Medenî” kim, “vahşî” kim? Medenîllere nasıl galebe çalınır?
Maddî cihâd kime karşı, ilmî ve ma‘nevî cihâd kime karşı yapılır?
Dinde zorlama kimlere vardır, kimlere yoktur?
Cihâdı inkâr edenler 200 yıldır Álem-i İslâm’la savaşan “medenîlere”(!) ne diyor?
Zındîka Komitesi tekke, zâviye, okul ve medrese üzerinde nasıl bir oyun oynadı?
1951’de ekilip ıslâh edilmediği için zarar vermeye başlayan zararlı tohum nedir?
İlâhiyât Fakülteleri ve ba‘zı büyük medreseler üzerine hangi oyunlar oynandı?
Ağaçlar ve taşlar, “Arkamda bir Yahûdî var” diye nasıl bağıracaklar?
Yahûdî kumândânı “Bolis” (Pavlus) dîn-i Ísevîyi nasıl bozdu?
İmparator Konstantin, Hıristiyanlık dîninde hangi tahrîfâtları yaptı?
Sultán Abdülhamid, Yahûdîlere yüz vermemesinin bedelini nasıl ödedi?
Devletin yapması gereken Ehl-i Kitâbla ittifâkı ferdler niçin yapmamalıdır?
“Ehl-i fetret”nedir? Bu zamânda ehl-i fetret var mıdır?
Kur’ân’ın ahkâmını tatbîk etmeden istirâhat-ı beşeriyye te’mîn edilebilir mi?
Üstâd eserlerinin şerh ve îzáh edilmesine neden gerek görmüştür?
Hâkim, kumândân ve silâhı olmayan bir Mehdî-i A‘zâm düşünülebilir mi?
Harbde ölçü tanımayan kâfirlere aynıyla mukábele etmek hak mıdır?
Beşerin ahkâm-ı İlâhiyyeye karşı hürriyet ve seçim hakkı var mıdır?
“Sağcılık”, “solculuk” ve “orta” oyunu ile Müslümânlar nasıl aldatılıyor?
“Demokratlık” ve “hürriyyet-i vicdân” neden beşeri beşere köle ediyor?
İmâm-Hatipler ve İlâhiyâtlar üzerinden nasıl bir oyun oynandı?
Dünkü komünizm’in yerini bugünkü Evangelizm nasıl aldı?
Dünkü ve bugünkü Amerika arasında nasıl bir derin fark vardır?
Kitâb ve Sünnet etrâfında ittifâk etmeyen Müslümânların ákıbeti ne olacak?
Küffâr ile cihâd eden mücâhidlere zındıka komitesi nasıl “ terörist” damgası vuruyor?
İctihâd nedir? Müctehid kime denir? Bu zamanda müctehid var mıdır?
Etrafımızda olan biten her şeye “hüsn-i zanla” mı “me’mûruz”? ……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;