Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

80,00 TL Satın Al
Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Bu eserimiz, merhûm Hacı Hulûsí Bey’in, istikbâle áid Kur’ân, Hadîs ve Risâle-i Nûr’dan ba‘zı istihrâcâtını ihtivâ ediyor. Müslümânların, bâ-husús Risâle-i Nûr şâkirdlerininihlâs  ve uhuvvet düsturlarına riáyet ederek istikámetten ayrılmadan îmân  ve
 Kur’ân hizmetinde ciddî çalışmaları şartıyla rahmet-i İlâhiyyenin haklarında tecellî edeceği müjdesini veriyor. Bu da, onlar için büyük bir tesellîdir.
Hem bu eserimiz, Risâle-i Nûr’un “şerh ve izah” yapılabileceğini ve bunun nasıl yapılacağını gösteren bir eserdir.
Yerinde ve usûlüne göre ehline suâl sormak, bir tedrîsât metodur. Evet, Güzel suâl, ilmin yarısıdır düstûru, bu hakíkate işâret eder…

Risâle-i Nûr hazînesinin kapısını açan esrârlı anahtar nedir?
Merhûm Hacı Hulûsí Bey yazı ve mektûblarının neşri için kime izin vermiştir?
İnsândaki rûh, sır, hayâl, hafî ve ahfâ gibi letáif nedir ve nasıl çalışırlar?
Bunca sıkıntı, belâ ve musíbetlere rağmen nûr-i İlâhî nasıl parlamaya devam ediyor?
Nefis üzerine sorular ve ehemmiyyetli cevâbları:
Cenâb-ı Hak zayıf cüz’î irâdeyi küllî irâdesinin taallukuna nasıl ádî bir şart yapmıştır?
Rûh çağırma mes’elesinin bir hakíkatı var mı?
“Kulum Beni nasıl bilirse, onunla öyle muámele ederim” ne demek?
Bir mü’min Hazret-i Ali (ra) ile Hazret-i Muáviye (ra) hakkında nasıl düşünmelidir?
Fâsık imâmın arkasında namâz kılmanın hükmü nedir?
Alevîlik nedir? Tarîkat mı, yoksa mezheb midir?
Şerîat, kadınları câmiye gitmekten niçin men‘ eder?
Kul sıkılınca Hızır nasıl yetişir?
İçine fâiz ve ribâ karışan ev veyâ arabadan hayır gelir mi?
Huzúrlu ve mes‘úd bir evlilik için can alıcı nokta nedir?


Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

80,00 TL Satın Al

Mektûbât-ı Hulûsıyye-3

Muhammed Doğan


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Bu eserimiz, merhûm Hacı Hulûsí Bey’in, istikbâle áid Kur’ân, Hadîs ve Risâle-i Nûr’dan ba‘zı istihrâcâtını ihtivâ ediyor. Müslümânların, bâ-husús Risâle-i Nûr şâkirdlerininihlâs  ve uhuvvet düsturlarına riáyet ederek istikámetten ayrılmadan îmân  ve
 Kur’ân hizmetinde ciddî çalışmaları şartıyla rahmet-i İlâhiyyenin haklarında tecellî edeceği müjdesini veriyor. Bu da, onlar için büyük bir tesellîdir.
Hem bu eserimiz, Risâle-i Nûr’un “şerh ve izah” yapılabileceğini ve bunun nasıl yapılacağını gösteren bir eserdir.
Yerinde ve usûlüne göre ehline suâl sormak, bir tedrîsât metodur. Evet, Güzel suâl, ilmin yarısıdır düstûru, bu hakíkate işâret eder…

Risâle-i Nûr hazînesinin kapısını açan esrârlı anahtar nedir?
Merhûm Hacı Hulûsí Bey yazı ve mektûblarının neşri için kime izin vermiştir?
İnsândaki rûh, sır, hayâl, hafî ve ahfâ gibi letáif nedir ve nasıl çalışırlar?
Bunca sıkıntı, belâ ve musíbetlere rağmen nûr-i İlâhî nasıl parlamaya devam ediyor?
Nefis üzerine sorular ve ehemmiyyetli cevâbları:
Cenâb-ı Hak zayıf cüz’î irâdeyi küllî irâdesinin taallukuna nasıl ádî bir şart yapmıştır?
Rûh çağırma mes’elesinin bir hakíkatı var mı?
“Kulum Beni nasıl bilirse, onunla öyle muámele ederim” ne demek?
Bir mü’min Hazret-i Ali (ra) ile Hazret-i Muáviye (ra) hakkında nasıl düşünmelidir?
Fâsık imâmın arkasında namâz kılmanın hükmü nedir?
Alevîlik nedir? Tarîkat mı, yoksa mezheb midir?
Şerîat, kadınları câmiye gitmekten niçin men‘ eder?
Kul sıkılınca Hızır nasıl yetişir?
İçine fâiz ve ribâ karışan ev veyâ arabadan hayır gelir mi?
Huzúrlu ve mes‘úd bir evlilik için can alıcı nokta nedir?


Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;