Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Haşir Risâlesi’nin Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Haşir Risâlesi’nin Şerhi

Haşir Risâlesi’nin Şerhi

300,00 TL Satın Al
Haşir Risâlesi’nin Şerhi

Haşir Risâlesi’nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

                                                                                 
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ين اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ 

Şerhini yaptığımız ONUNCU SÖZ HAŞİR RİSALESİ”, îmânın iki mühim kutbundan birisi olan haşir rüknünü, aklî ve mantıkí delîllerle isbât eden, akıl ve kalbin mezciyle bu hakíkat-i áliyyeyi zihne takrîb eden Risâle-i Nûr’un bir şâheseridir. 

Kezâ, bu eser, bu asırda îmânı za‘fa uğramış, teslîmiyyeti kırılmış olan mü’minlerin, haşr-i cismânî hakkındaki îmân ve teslîmiyyetlerini takviye eden bir eserdir.

Dünyâ niçin bir misâfirháne, meşher ve ticâretháneye benzetilmiştir?
Ma‘nevî ve uhrevî mes’elelerde “Gözümle görmezsem inanmam” sözü nereden geliyor?
Varlıkların vatan-ı aslîleri neresidir? Haşirle birlikte kim nerede karâr kılacaktır?
Ölüme göre hayât bir hîçken; insânlar niçin kabri unutup boş işlerle uğraşıyorlar?
Kerîm ne demektir? Kerem sıfatının álemdeki tecellîleri nasıl olmaktadır?
Dünyâda tam olarak tahakkuk etmeyen İlâhî adâlet nasıl haşri gerektirmektedir?
İnsânı bunaltan zorluğun iki kolaylık arasında kalmasının hikmeti nedir?
İdâreciler ne yaparlarsa zulme mâni‘ olup ma‘nevî mes’ûliyyetten kurtulabilirler?
İnsânı gitgide ölüme götüren zamân mefhûmu Mahşerde ve Cennet'te de olacak mı?
Ehl-i takvâ ve amel-i sálih sáhibi bir mü’mini nasıl saâdet dolu bir gelecek beklemektedir?
Elláh’a inanmayan bir münkire haşirden bahs etmek neden beyhûdedir?
“Levh-i Mahfûz” nedir? Levh-i Mahfûz’un varlık álemi ile nasıl bir ilgisi vardır?
Hakíkat-ı Muhammediyye nedir ve álem onun nûrundan nasıl yaratılmıştır?
Şu küçük insânın ne ehemmiyyeti var ki, onun için mahşer kurulur?
Edison gibi îmândan nasîbi olmayanlar, iyiliklerinin karşılığını nasıl görecekler?
Elláh niçin çocukların baba ve analarına, “Öf!” bile demesini yasaklamıştır?
Ehl-i küfrün Cehennem’de ma‘rûz kalacakları dehşet-engîz hâller nelerdir?
Cesedini mûmyâlatıp devâsâ mezârlarda saklatmak nereden gelmektedir?
İnsân nasıl esrârlı bir fihriste, bir ayna ve bir anahtar külçesi olarak yaratılmıştır?
Marangozun kendi için hâzırladığı tâbûta Îrân’ın zálim şâhı Feridun nasıl kondu?
Bize bunca ikrâmda bulunan Cevvâd-ı Kerîm, kabirde temelli kalmamıza hîç râzı olur mu? 
“Mümît” ismi, ölümün olmadığı âhirette nasıl tecellî ve tezáhür eder?
Kimler “Zamândan tecerrüd” ederek ne gibi háriku’l-áde hâllere mazhar olurlar?
Âhirete gidenlerden dönen yok; peki, dünyâya gelip de burada kalan bir babayiğit var mı?
Mahlûkát içerisinde insânın şerefini gösteren üç nokta nedir?
“Cehennem’de kâfirin dişi Uhud Dağı kadardır” ne demektir?
Kâfir Cehennem’de yanarken, onun vücûdunda hizmet eden zerreler azâb çeker mi?
İnsân, rahmet hazînelerini tadacak ve tartacak cihâzlarla nasıl donatılmıştır?
Cennet ehl-i îmânı ve Cehennem de ehli küfrü nasıl sabırsızlıkla bekliyor? ……………….

Haşir Risâlesi’nin Şerhi

Haşir Risâlesi’nin Şerhi

300,00 TL Satın Al

Haşir Risâlesi’nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

                                                                                 
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ين اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ 

Şerhini yaptığımız ONUNCU SÖZ HAŞİR RİSALESİ”, îmânın iki mühim kutbundan birisi olan haşir rüknünü, aklî ve mantıkí delîllerle isbât eden, akıl ve kalbin mezciyle bu hakíkat-i áliyyeyi zihne takrîb eden Risâle-i Nûr’un bir şâheseridir. 

Kezâ, bu eser, bu asırda îmânı za‘fa uğramış, teslîmiyyeti kırılmış olan mü’minlerin, haşr-i cismânî hakkındaki îmân ve teslîmiyyetlerini takviye eden bir eserdir.

Dünyâ niçin bir misâfirháne, meşher ve ticâretháneye benzetilmiştir?
Ma‘nevî ve uhrevî mes’elelerde “Gözümle görmezsem inanmam” sözü nereden geliyor?
Varlıkların vatan-ı aslîleri neresidir? Haşirle birlikte kim nerede karâr kılacaktır?
Ölüme göre hayât bir hîçken; insânlar niçin kabri unutup boş işlerle uğraşıyorlar?
Kerîm ne demektir? Kerem sıfatının álemdeki tecellîleri nasıl olmaktadır?
Dünyâda tam olarak tahakkuk etmeyen İlâhî adâlet nasıl haşri gerektirmektedir?
İnsânı bunaltan zorluğun iki kolaylık arasında kalmasının hikmeti nedir?
İdâreciler ne yaparlarsa zulme mâni‘ olup ma‘nevî mes’ûliyyetten kurtulabilirler?
İnsânı gitgide ölüme götüren zamân mefhûmu Mahşerde ve Cennet'te de olacak mı?
Ehl-i takvâ ve amel-i sálih sáhibi bir mü’mini nasıl saâdet dolu bir gelecek beklemektedir?
Elláh’a inanmayan bir münkire haşirden bahs etmek neden beyhûdedir?
“Levh-i Mahfûz” nedir? Levh-i Mahfûz’un varlık álemi ile nasıl bir ilgisi vardır?
Hakíkat-ı Muhammediyye nedir ve álem onun nûrundan nasıl yaratılmıştır?
Şu küçük insânın ne ehemmiyyeti var ki, onun için mahşer kurulur?
Edison gibi îmândan nasîbi olmayanlar, iyiliklerinin karşılığını nasıl görecekler?
Elláh niçin çocukların baba ve analarına, “Öf!” bile demesini yasaklamıştır?
Ehl-i küfrün Cehennem’de ma‘rûz kalacakları dehşet-engîz hâller nelerdir?
Cesedini mûmyâlatıp devâsâ mezârlarda saklatmak nereden gelmektedir?
İnsân nasıl esrârlı bir fihriste, bir ayna ve bir anahtar külçesi olarak yaratılmıştır?
Marangozun kendi için hâzırladığı tâbûta Îrân’ın zálim şâhı Feridun nasıl kondu?
Bize bunca ikrâmda bulunan Cevvâd-ı Kerîm, kabirde temelli kalmamıza hîç râzı olur mu? 
“Mümît” ismi, ölümün olmadığı âhirette nasıl tecellî ve tezáhür eder?
Kimler “Zamândan tecerrüd” ederek ne gibi háriku’l-áde hâllere mazhar olurlar?
Âhirete gidenlerden dönen yok; peki, dünyâya gelip de burada kalan bir babayiğit var mı?
Mahlûkát içerisinde insânın şerefini gösteren üç nokta nedir?
“Cehennem’de kâfirin dişi Uhud Dağı kadardır” ne demektir?
Kâfir Cehennem’de yanarken, onun vücûdunda hizmet eden zerreler azâb çeker mi?
İnsân, rahmet hazînelerini tadacak ve tartacak cihâzlarla nasıl donatılmıştır?
Cennet ehl-i îmânı ve Cehennem de ehli küfrü nasıl sabırsızlıkla bekliyor? ……………….

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

;