Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Münâzarât'ın Şerhi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Münâzarât'ın Şerhi

Münâzarât'ın Şerhi

85,00 TL Satın Al
Münâzarât'ın Şerhi

Münâzarât'ın Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ين


Peygamber Efendimiz (sav)’in, Her yüz senede Cenâb-ı  Hak bir müceddid-i dîn gönderir 
meâlindeki

 اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ االْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا د۪ينَهَا

Hadîs-i Şerîfinin sırrına  mazhar olan, Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretleri, Âhirzamândaki Mehdiyyet cereyânının Birinci Mehdî’si olarak İslâmiyetin îmân, akíde sâhasında tecdîd vazífesiyle tavzíf edilmiş bir müceddiddir. Ulûm-i dîniyyenin menbaı olan Kur’ân, Sünnet, icmâ-ı ümmet ve Kıyâs-ı  Fukahâ çerçevesinde kaleme aldığı, ekseriyyet-i mutlaka ile ilhâma mazhar olduğu eserleri de; esâs i‘tibâriyle mehdiyyet cereyânının diğer mümessillerine bir program olarak hâzırlanmıştır……… 

Mîlâdî 20. asırda insânlığın ve bi’l-hássa Müslümânların ma‘rûz bırakıldığı dehşetli dîn tahrîbâtı sebebiyle zihinler İslâmın esâslarına yabancı kaldığı için, bu zâtın eserleri de, dünyevî efkârın te’sîri ile yorumlanarak murâd edilen ma‘nâ-yı maksúdun dışında rûh-i şerîattan uzak olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Kitâb ve Sünnet kaynak gösterilerek o eserleri açıklamak gerekirken, felsefenin tasallutu ile bulanan zihinler tarafından yanlış yorumlandığından, bi’l-hássa Risâle-i Nûr’un Hayât-ı İctimâıyye-i İslâmiyyeye dâir kısımları, Ehl-i Sünnet ve Cemâatin akíde ve ameldeki esâsâtına muhálif bir şekilde anlaşılmıştır. Bu eserlerin ba‘zı okuyucuları arasında da bu yanlış efkâr devâm ettirilmektedir. Üstâd’ın en çok yanlış anlaşılan eserlerinden  birisi de, “Eski  Saíd” devresinde kaleme aldığı “Münâzarât”tır………

“Mehdî-yi Âhirzamân” kimdir ve vazifesi nedir?
Şer‘í devletle demokrasinin te’lîfi mümkün olabilir mi?
Bedîuzzamân 100 sene önceden İslâmî inkişâfları nasıl gördü?
Risâle-i Nûr’u düzgün anlamanın vaz geçilemez yolu nedir?
Üstâdın “Meşrûtıyyet” veyâ “Cumhûriyyet”ten kasdı nedir?
“Hamîdiyye Alayları” nasıl kuruldu ve ne işe yaradı?
Hz Hüseyin’in şehâdeti târîhe nasıl bir not düştü?
Yahûdî ve masonlar Müslümânlardan nasıl intikám aldı?
“Eski hâl muhâl; ya yeni hâl veyâ izmihlâl” ne demektir?
Batılı ma’nâda bir hürriyeti Müslümân kabûl edebilir mi?
Çinliler ve Türkler ayaklarına gelen İlâhî bir fırsatı nasıl tepti?
Dün birlikte yaşadığımız gayr-ı Müslimlere bugün ne oldu?
Ba‘zı câhil ümerâ, ulemâ ve meşâyih yüzünden nasıl geri kaldık?
Kürdler kendi kıymetlerinin farkına ne zamân varacaklar?
Nedir bu sahte şeyh ve hamiyyet-fürûş idârecilerden çektiklerimiz?
“Kuşa bak kuşa!” denerek millet nasıl soyulup soğana çevrildi?
Neden hâlâ birileri zekâ ve zekâtımızdan bir türlü ellerini çekmiyor?
Üstâd başkalarının malını niçin almadı ve talebelerine de aldırmadı?
Gerçek mürşid ile şeyhin güzel vasıfları nelerdir?
Milletin kanını emen müfsid müteşeyyihler kimlerdir?
Şu álemdeki karışıklık ve herc ü merc ilelebed devâm mı edecek?
Ecnebîlerin esîr ve köle gibi mes’elelere i‘tirâzları neden yersizdir?
Şehvette boğulan felsefe, teaddüd-i ezvâcâ neden karşı çıkıyor?
Milletçe tenbellik zindânına düştüğümüzün sebebi nedir? ...................

Münâzarât'ın Şerhi

Münâzarât'ın Şerhi

85,00 TL Satın Al

Münâzarât'ın Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ين


Peygamber Efendimiz (sav)’in, Her yüz senede Cenâb-ı  Hak bir müceddid-i dîn gönderir 
meâlindeki

 اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ االْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا د۪ينَهَا

Hadîs-i Şerîfinin sırrına  mazhar olan, Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretleri, Âhirzamândaki Mehdiyyet cereyânının Birinci Mehdî’si olarak İslâmiyetin îmân, akíde sâhasında tecdîd vazífesiyle tavzíf edilmiş bir müceddiddir. Ulûm-i dîniyyenin menbaı olan Kur’ân, Sünnet, icmâ-ı ümmet ve Kıyâs-ı  Fukahâ çerçevesinde kaleme aldığı, ekseriyyet-i mutlaka ile ilhâma mazhar olduğu eserleri de; esâs i‘tibâriyle mehdiyyet cereyânının diğer mümessillerine bir program olarak hâzırlanmıştır……… 

Mîlâdî 20. asırda insânlığın ve bi’l-hássa Müslümânların ma‘rûz bırakıldığı dehşetli dîn tahrîbâtı sebebiyle zihinler İslâmın esâslarına yabancı kaldığı için, bu zâtın eserleri de, dünyevî efkârın te’sîri ile yorumlanarak murâd edilen ma‘nâ-yı maksúdun dışında rûh-i şerîattan uzak olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Kitâb ve Sünnet kaynak gösterilerek o eserleri açıklamak gerekirken, felsefenin tasallutu ile bulanan zihinler tarafından yanlış yorumlandığından, bi’l-hássa Risâle-i Nûr’un Hayât-ı İctimâıyye-i İslâmiyyeye dâir kısımları, Ehl-i Sünnet ve Cemâatin akíde ve ameldeki esâsâtına muhálif bir şekilde anlaşılmıştır. Bu eserlerin ba‘zı okuyucuları arasında da bu yanlış efkâr devâm ettirilmektedir. Üstâd’ın en çok yanlış anlaşılan eserlerinden  birisi de, “Eski  Saíd” devresinde kaleme aldığı “Münâzarât”tır………

“Mehdî-yi Âhirzamân” kimdir ve vazifesi nedir?
Şer‘í devletle demokrasinin te’lîfi mümkün olabilir mi?
Bedîuzzamân 100 sene önceden İslâmî inkişâfları nasıl gördü?
Risâle-i Nûr’u düzgün anlamanın vaz geçilemez yolu nedir?
Üstâdın “Meşrûtıyyet” veyâ “Cumhûriyyet”ten kasdı nedir?
“Hamîdiyye Alayları” nasıl kuruldu ve ne işe yaradı?
Hz Hüseyin’in şehâdeti târîhe nasıl bir not düştü?
Yahûdî ve masonlar Müslümânlardan nasıl intikám aldı?
“Eski hâl muhâl; ya yeni hâl veyâ izmihlâl” ne demektir?
Batılı ma’nâda bir hürriyeti Müslümân kabûl edebilir mi?
Çinliler ve Türkler ayaklarına gelen İlâhî bir fırsatı nasıl tepti?
Dün birlikte yaşadığımız gayr-ı Müslimlere bugün ne oldu?
Ba‘zı câhil ümerâ, ulemâ ve meşâyih yüzünden nasıl geri kaldık?
Kürdler kendi kıymetlerinin farkına ne zamân varacaklar?
Nedir bu sahte şeyh ve hamiyyet-fürûş idârecilerden çektiklerimiz?
“Kuşa bak kuşa!” denerek millet nasıl soyulup soğana çevrildi?
Neden hâlâ birileri zekâ ve zekâtımızdan bir türlü ellerini çekmiyor?
Üstâd başkalarının malını niçin almadı ve talebelerine de aldırmadı?
Gerçek mürşid ile şeyhin güzel vasıfları nelerdir?
Milletin kanını emen müfsid müteşeyyihler kimlerdir?
Şu álemdeki karışıklık ve herc ü merc ilelebed devâm mı edecek?
Ecnebîlerin esîr ve köle gibi mes’elelere i‘tirâzları neden yersizdir?
Şehvette boğulan felsefe, teaddüd-i ezvâcâ neden karşı çıkıyor?
Milletçe tenbellik zindânına düştüğümüzün sebebi nedir? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;