Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

HABER DETAY

Kur’an, hadis ve Risâle-i Nûr  derslerini dinleyebilirsiniz

Kur’an, hadis ve Risâle-i Nûr derslerini dinleyebilirsiniz

Kur’ân-ı Kerim âyetleri, hadis-i şerifler ve Risale-i Nur’daki muhtelif bölümlerin şerh ve izah edildiği derslerin ses kayıtlarına internet üzerinden ulaşmak artık mümkün hale geliyor. Semendel (Tahşiye, Rahle, Cihangiran) Yayınlarındaki birçok kitabın kaynağı durumunda olan sesli ders kayıtları, YouTube’a yüklenerek istifadeye sunuluyor.

Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî tarafından verilen derslerin, sadece o derse iştirak edenlerin istifadesi ile sınırlı kalmayıp, herkesin ulaşabileceği bir zemine taşınması için gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor. İnternet sitemizin “Sesli Dersler” bölümünde şimdilik az sayıda dersi dinlemek mümkün.

Birkaç hadis okunarak başlanan derslerde, mevzuun gelişme safhalarına göre âyet ve hadislerin izahları, itikadî ve amelî hükümler, siyer-i nebevî ve sahabe-i kirâmın hayatından örnekler, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn, müfessirîn, muhaddisîn, sair ulemâ, evliyâ ve asfiyânın eserlerinden nakiller de yer alıyor.  

Teknik altyapı imkânları geliştikçe sesli ders kayıtları da internet ortamına taşınarak herkesin dinleyebileceği bir seviyeye ulaşacak inşaallah.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;