Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

KİTAPÇI

Sitemizde bulunan yayınları görebilirsiniz

 • Kitâbu'z-Zekât

  Kitâbu'z-Zekât

  Muhammed Doğan

  Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, önemle işaret ettiği zekât konusu, bütün yönleriyle e ...

  49,50 TRY

 • Külliyyât-ı Hulûsiyye Seti

  Külliyyât-ı Hulûsiyye Seti

  Muhammed Doğan

  Nûr'un birinci talebesi merhûm Hacı Hulûsî Yahyagil'den intikal eden sesli ders kayıtları, yazılı notları, hutbeleri, Üstâd Bediüzzaman Said Nursî haz ...

  240,00 TRY

 • Makálât-ı Hulûsiyye-1

  Makálât-ı Hulûsiyye-1

  Muhammed Doğan

  Ders yapma usûlü. Risâle-i Nur’daki metinlerin izahında takip edilecek yol. Dikkatleri Kurân ve sünnete çekmenin ehemmiyeti. Dersin anlaşılması için y ...

  27,00 TRY

 • Makálât-ı Hulûsiyye-2

  Makálât-ı Hulûsiyye-2

  Muhammed Doğan

  Risâle-i Nur’a ve müellifine işaret eden otuz üç ehâdîs-i şerîfe. Onuncu Söz’ün, Fevzi Çakmak yerine Fahrettin Altay’a gönderilme sebebi. Hacı Hulûsî ...

  27,00 TRY

 • Mecmûatü'l-Evrâdi'n-Nûriyye

  Mecmûatü'l-Evrâdi'n-Nûriyye

  Anonim

  Bazı sûreler, Namaz Tesbîhâtı, Sekîne, Tahmidiyye, Hülâsatü’l-HülâsaBeş bölümlü kitapta, her gün okunması sünnet olan bazı sûreler ile Bediüzzaman Haz ...

  35,00 TRY

 • Mektûbât-ı Hulûsiyye -1

  Mektûbât-ı Hulûsiyye -1

  Muhammed Doğan

  Risale-i Nur’un birinci talebesi Seyyid İbrahim Hulûsi Yahyagil’e bazı kimseler tarafından sorulan sualler cevaplandırılıyor. Muhataplarını ikaz ve ir ...

  27,00 TRY

 • Mektûbât-ı Hulûsiyye-2

  Mektûbât-ı Hulûsiyye-2

  Muhammed Doğan

  Serinin ikinci kitabı, Seyyid İbrahim Hulûsî Yahyagil ile El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan arasındaki yazışmaları ihtiva ediyor. Risale-i Nur’daki muht ...

  27,00 TRY

 • Mektûbât-ı Hulûsiyye-3

  Mektûbât-ı Hulûsiyye-3

  Muhammed Doğan

  Hacı Hulûsí Bey Merhûm tarafından yazılan, ancak kime yazıldığı tesbît edilemeyen mektûblar yer alıyor. Serinin üçüncü kitabında, Risale-i Nur'dan fay ...

  27,00 TRY

 • Menâkıb-ı Hulûsiyye

  Menâkıb-ı Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Nûr’un birinci talebesi Hacı Hulûsi Yahyagil’in mazhar olduğu birtakım İlâhî ikramlar ve kendisinden zuhûr eden bazı harika haller. İstikbâle dair gay ...

  30,00 TRY

 • Mevâkib Tefsîri (3 cild)

  Mevâkib Tefsîri (3 cild)

  İsmail Ferruh Efendi

  Hüseyin bin Ali el-Vâiz el-Kâşifî’ye ait “el-Mevahibü’l-Âliyye” adlı tefsirin, Osmanlı ulemâsından İsmail Ferruh Efendi tarafından “Mevâkib” adıyla ge ...

  170,00 TRY

 • Mir'âtü'l-Cihâd

  Mir'âtü'l-Cihâd

  Muhammed Doğan

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰيسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰل ...

  82,00 TRY

 • Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye

  Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Üç bölümlü kitapta Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile Risale-i Nur’un ilk talebesi Hacı Hulûsi Yahyagil arasında teâtî edilen mektuplar yer alıyor. ...

  30,00 TRY

 • Münâzarât'ın Şerhi

  Münâzarât'ın Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ& ...

  30,00 TRY

 • Nüzûl-i Îsâ (as)

  Nüzûl-i Îsâ (as)

  Muhammed Doğan

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُعَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ ...

  30,00 TRY

 • On Birinci Söz'ün Şerhi

  On Birinci Söz'ün Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِاَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ الِهِ وَ صَ ...

  30,00 TRY

 • On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi (Besmelenin esrârı)

  On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi (Besmelenin esrârı)

  Muhammed Doğan

  Resûl-i Ekrem (asm) Efendimize ilk nâzil olan âyet-i kerîmedeki hadsiz kudret ve nihâyetsiz rahmete ulaşmanın yolu. Mi‘râcın sırrını, içinde barındıra ...

  45,00 TRY

 • Onuncu Söz, Haşir Risâlesi'nin Şerhi

  Onuncu Söz, Haşir Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

                                          &nbsp ...

  80,00 TRY

 • Rahmân Sûresi'nin Tefsîri

  Rahmân Sûresi'nin Tefsîri

  Muhammed Doğan

  Risale-i Nur'un, Kur'an'ın bir mu'cizesi olduğu, her bir âyete eserden getirilen delillerle isbatlanıyor. Sûrenin her bir âyeti, Kur'an'ın vech-i i'ca ...

  65,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm (5 kitap bir arada)

  Reddü'l-Evhâm (5 kitap bir arada)

  Muhammed Doğan

  Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâatin inancı çerçevesinde Müslümânların i‘tikádlarını düzeltmek, gizli bir zındıka komitesinin fâsid te’vîllerine kapılmamalarını ...

  39,90 TRY

 • Rumûzu'l-Kur'ân (1-5)

  Rumûzu'l-Kur'ân (1-5)

  Muhammed Doğan

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ...

  65,00 TRY

 • Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

  Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ ...

  30,00 TRY

 • Telvîhât-ı Tis'a Risâlesi Şerhi

  Telvîhât-ı Tis'a Risâlesi Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  سْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ...

  55,00 TRY

 • Tesettür Risâlesi ve Şerhi

  Tesettür Risâlesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَل۪ينَ مُحَمَّدٍ و ...

  30,00 TRY

 • Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-1

  Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-1

  Muhammed Doğan

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا ...

  60,00 TRY

 • Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-2

  Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-2

  Muhammed Doğan

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُح ...

  60,00 TRY

 • Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-3

  Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-3

  Muhammed Doğan

     بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ​اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا ...

  60,00 TRY

 • Yirmi Altıncı Söz, Kader Risâlesi'nin Şerhi

  Yirmi Altıncı Söz, Kader Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Zihinleri kurcalayan kader ve kaza meselelerinin izahı. Mu’tezile, Cebriye ve Ehl-i Sünnet mezheplerinin kadere bakışları. İnsanın cüz’î iradesi ile İ ...

  37,00 TRY

 • Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

  Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلٰى اٰلِهِ وَ ...

  80,00 TRY

 • Yirmi Dördüncü Mektûb'un Şerhi

  Yirmi Dördüncü Mektûb'un Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلٰى اٰ ...

  55,00 TRY

 • Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

  Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Tevhîd delillerini en parlak şekilde gösteren eser, marifetullah ve muhabbetullah mertebelerine ulaşmada büyük destek sağlıyor.Ellah'ın varlığını ve b ...

  60,00 TRY

 • Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

  Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

  Muhammed Doğan

  Merhum Hacı Hulûsi Yahyagil'den Molla Muhammed Ali Doğan'a intikal eden, Bedîuzzamân Hazretlerinin talebelerine yazdığı ba‘zı mektûbları ile Risâle-i ...

  30,00 TRY

 • Zerre Risâlesi ve Şerhi

  Zerre Risâlesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  سْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ...

  30,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-1

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-1

  Bediuzzaman Said Nursi

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا ...

  55,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-2

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-2

  Bediuzzaman Said Nursi

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا ...

  55,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-3

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-3

  Bediuzzaman Said Nursi

   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَامُحَمّ ...

  55,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-4

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-4

  Bediuzzaman Said Nursi

   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَامُحَمّ ...

  65,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-5

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-5

  Bediuzzaman Said Nursi

   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَامُحَمّ ...

  55,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-6

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-6

  Bediuzzaman Said Nursi

   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ​  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَامُحَ ...

  55,00 TRY

 • İ‘câzu'l-Kur'ân

  İ‘câzu'l-Kur'ân

  Muhammed Doğan

  بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِاَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ الِهِ وَ ...

  20,00 TRY

 • Dokuzuncu Söz'ün Şerhi

  Dokuzuncu Söz'ün Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Günün yirmi dört saatinde muayyen aralıklarla kıldığımız beş vakit namazın, nasıl harika bir tekâmül kaynağı olduğu izah ediliyor. Ma‘nâ ve esrâr, ulû ...

  30,00 TRY

 • Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı

  Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı

  Bediuzzaman Said Nursi

  Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretleri’nin te’lîf ettiği Dokuzuncu Şuá‘ adlı eserinin tamamlanamayan kısmı, “Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı” nâmıy ...

  75,00 TRY

 • Ene Risâlesi'nin Şerhi

  Ene Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يماَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ ...

  30,00 TRY

 • Hatveler ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

  Hatveler ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Seriat, tarikat, hakikat, marifet, Kur'ân'in cadde-i kübrâsindan farkli mi? “Sahâbe Meslegi” denilen, tarikat berzahina girmeden hakikata ulasma yolu? ...

  55,00 TRY

 • Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye

  Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Hulûsí Yahyâgil’in hazırlayıp vazife yaptığı beldelerde okuttuğu 28 adet hutbe yer alıyor. Bazı münacâtlar ile Cevşenü’l-Kebîr’in 16 ukdesinin meali b ...

  30,00 TRY

 • Hüve Nüktesi ve Şerhi

  Hüve Nüktesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Hava zerrelerinin harika vaziyetleri. Radyo, televizyon, telsiz, cep telefonu gibi cihazların çalışmasındaki sır. Canlıların nefes alması, bitkilerin ...

  30,00 TRY

 • İkinci İşâret'in Şerhi

  İkinci İşâret'in Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Hz. Peygamber Efendimizin (asm) nübüvvetini kabul ve tasdikin ehemmiyeti. Allah’ın bazı isim ve sıfatlarına dayanan nübüvvet müessesesi, kâinatı ve Ya ...

  30,00 TRY

 • İkinci Şuá‘ın Şerhi

  İkinci Şuá‘ın Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  İhlâs Suresinde geçen, Ellah’ın “Ehad” ismine dayalı tevhîd delilleri, îmân za‘fiyetini ve şübheleri izâle ediyor. Üç makámda işlenen tevhîd, vahdet v ...

  65,00 TRY

 • Îzâhât-ı Hulûsiyye

  Îzâhât-ı Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰيسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰل ...

  55,00 TRY

 • Besmele

  Besmele

  Bediuzzaman Said Nursi

  Besmele

  30,00 TRY

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;