Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

80,00 TL Satın Al
Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ اْلعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ


Elláh (cc), dîn-i Hak olan İslâm’ın teblîğini peygamberlere ve onların vârisleri olan ulemâ-i İslâm’a bir vazífe-i asliyye-i zarûriyye olarak yüklemiştir. Zîrâ, teblîğ, peygamberlerin bir sıfatı olması hasebiyle; bu vecîbeyi bihakkın yerine getirmeleri onların risâlet vazífelerinin gereğidir.

Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin mesleği, kendi ifâdeleriyle, câdde-i kübrâ-i Kur’âniyye’den ibâret olan sahâbe mesleğidir.

 Mürşid-i hakíkínin delîli ise, eserleri ve hizmet-i İslâmiyyedeki ta‘vîzsiz tavır ve vaz‘ıyyetidir. İslâmî hizmette istikámet esâstır. İstikámet üzere bulunmayanların İslâmiyyete hakkıyla hizmet etmeleri mümkün değildir.

İlm-i cifr nedir ve bu ilmin Risâle-i Nûr’da cilveleri var mıdır?
İhtilâf-ı zamân ve mekân kimlerin sohbetlerine bir mâni‘ teşkîl etmez?
Hulûsí Bey Risâle-i Nûru neşretmekte neden bu kadar cesûr ve istekli idi?
Üstâd nasıl bir mürşid-i kâmil ve Risâleler nasıl bir hidâyet rehberidir?
Hulûsí Bey, Geylânî Hazretlerini ru’yâda nasıl gördü?
“Birinci Söz”deki temsîlde seyâhat eden mütevâzı‘ zât kimdir?
“Hastalar Risâlesi”ni okuyup ilâc parası vermekten kurtulan zât kimdir?
Esrârlı Kur’ân hazînesinin açılması için asgarî şartlar nelerdir?

...................

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

80,00 TL Satın Al

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsıyye

Muhammed Doğan

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ اْلعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ


Elláh (cc), dîn-i Hak olan İslâm’ın teblîğini peygamberlere ve onların vârisleri olan ulemâ-i İslâm’a bir vazífe-i asliyye-i zarûriyye olarak yüklemiştir. Zîrâ, teblîğ, peygamberlerin bir sıfatı olması hasebiyle; bu vecîbeyi bihakkın yerine getirmeleri onların risâlet vazífelerinin gereğidir.

Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin mesleği, kendi ifâdeleriyle, câdde-i kübrâ-i Kur’âniyye’den ibâret olan sahâbe mesleğidir.

 Mürşid-i hakíkínin delîli ise, eserleri ve hizmet-i İslâmiyyedeki ta‘vîzsiz tavır ve vaz‘ıyyetidir. İslâmî hizmette istikámet esâstır. İstikámet üzere bulunmayanların İslâmiyyete hakkıyla hizmet etmeleri mümkün değildir.

İlm-i cifr nedir ve bu ilmin Risâle-i Nûr’da cilveleri var mıdır?
İhtilâf-ı zamân ve mekân kimlerin sohbetlerine bir mâni‘ teşkîl etmez?
Hulûsí Bey Risâle-i Nûru neşretmekte neden bu kadar cesûr ve istekli idi?
Üstâd nasıl bir mürşid-i kâmil ve Risâleler nasıl bir hidâyet rehberidir?
Hulûsí Bey, Geylânî Hazretlerini ru’yâda nasıl gördü?
“Birinci Söz”deki temsîlde seyâhat eden mütevâzı‘ zât kimdir?
“Hastalar Risâlesi”ni okuyup ilâc parası vermekten kurtulan zât kimdir?
Esrârlı Kur’ân hazînesinin açılması için asgarî şartlar nelerdir?

...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;