Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
İ‘câzu’l-Kur’ân

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

İ‘câzu’l-Kur’ân

İ‘câzu’l-Kur’ân

80,00 TL Satın Al
İ‘câzu’l-Kur’ân

İ‘câzu’l-Kur’ân

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْـــمِ اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ
اَلْحَمْدُِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلىَ الِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعيِنَ

Cenâb-ı Hakk’ın tevfîk ve inâyetiyle kaleme aldığımız bu eser, Âl-i Imrân Sûresi’nin 98-112.âyet-i kerîmelerinin bu asra bakan vech-i i‘câzını, ulemâ, fukahâ, müfessirîn,ehl-i kelâm ve akíde imâmlarının ilmî delîl, hüccet ve i‘tikádları muvâcehesinde tefsîr ve îzáh etmektedir.


Kur’ân,ezelden gelip ebede giden bir Kitâb-ı Mu‘ciz olduğundan yaş ve kuru her şey ve her hâdise ya sarâhaten, ya işâreten, ya remzen, ya îmâen içinde bulunmaktadır. O hâlde, tefsîr ve îzáhını yaptığımız bu âyet-i kerîmelerin asrımıza nazar etmemesi ve hattâ bu dehşetli Deccâliyyet asrında,Kur’ân ve Müslümânlar aleyhinde tertîblenen fitne ve entrikalara daha husúsıyyetle bakmaması mümkün değildir.

Göstermelik hürriyyet için İslâm ülkelerine dayatılan şartlar:
Medenî-mürtecî‘ boğuşması:
Hırsızın eli kesilecek mi, çizilecek mi?
Mekke devri mi, câhiliyye devri mi?
Susarak Arş-ı A‘zam’a çıkaranlar!
Dîn nâmına bugünkü okullar açılır mı?
İslâm dîni halîfesiz ve devletsiz tatbîk edilemez:
Elláh’ın elinden kurtuluş var mı?
Kitâbı parçalayanlar:
Küfür ve isyân!
İslâm ülkelerinin gücü yok mu?
Bush’un “para” plânı:
“Osmânlıyı arkadan vuran” Arablar!
En büyük musíbet, ihtilâftır:
Farz-ı ayn olan cihâd:
Bu âyetlerin ebced hesâbları:
Yakında mağlûb olacaksınız! ...................

İ‘câzu’l-Kur’ân

İ‘câzu’l-Kur’ân

80,00 TL Satın Al

İ‘câzu’l-Kur’ân

Muhammed Doğan

بِسْـــمِ اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ
اَلْحَمْدُِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلىَ الِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعيِنَ

Cenâb-ı Hakk’ın tevfîk ve inâyetiyle kaleme aldığımız bu eser, Âl-i Imrân Sûresi’nin 98-112.âyet-i kerîmelerinin bu asra bakan vech-i i‘câzını, ulemâ, fukahâ, müfessirîn,ehl-i kelâm ve akíde imâmlarının ilmî delîl, hüccet ve i‘tikádları muvâcehesinde tefsîr ve îzáh etmektedir.


Kur’ân,ezelden gelip ebede giden bir Kitâb-ı Mu‘ciz olduğundan yaş ve kuru her şey ve her hâdise ya sarâhaten, ya işâreten, ya remzen, ya îmâen içinde bulunmaktadır. O hâlde, tefsîr ve îzáhını yaptığımız bu âyet-i kerîmelerin asrımıza nazar etmemesi ve hattâ bu dehşetli Deccâliyyet asrında,Kur’ân ve Müslümânlar aleyhinde tertîblenen fitne ve entrikalara daha husúsıyyetle bakmaması mümkün değildir.

Göstermelik hürriyyet için İslâm ülkelerine dayatılan şartlar:
Medenî-mürtecî‘ boğuşması:
Hırsızın eli kesilecek mi, çizilecek mi?
Mekke devri mi, câhiliyye devri mi?
Susarak Arş-ı A‘zam’a çıkaranlar!
Dîn nâmına bugünkü okullar açılır mı?
İslâm dîni halîfesiz ve devletsiz tatbîk edilemez:
Elláh’ın elinden kurtuluş var mı?
Kitâbı parçalayanlar:
Küfür ve isyân!
İslâm ülkelerinin gücü yok mu?
Bush’un “para” plânı:
“Osmânlıyı arkadan vuran” Arablar!
En büyük musíbet, ihtilâftır:
Farz-ı ayn olan cihâd:
Bu âyetlerin ebced hesâbları:
Yakında mağlûb olacaksınız! ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;