Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

18,00 TL Satın Al
Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Mâide Sûresinin 51-56. âyetleri,  Bakara Sûresinin 285. âyet-i kerîmesi, Nisâ Sûresinin 150-152. âyetleri, Beyyine Sûresinin 6. âyet-i kerîmesi, Âl-i İmran Sûresinin 64. âyet-i kerîmesi ve Bakara Sûresinin 62. âyet-i kerîmesinin tefsir edildiği eser, ağırlıklı olarak Hz. Peygamber (asm) Efendimizin risâletini kabul etmeyenlerin İslâm inancındaki yerini ele alıyor.

Önceki yıllarda beş kitap halinde neşredilen, Yahudi ve Hıristiyanlarla yakınlaşmanın şer’î ölçülerle incelendiği eserler, “Dinler arası diyalog, hoşgörü” gibi sloganlarla İslâm itikadını bozmaya çalışan bir tâifenin hışmına uğramıştı. Eserlerin müellifi ile yayıncıları ve bazı okuyucuları hapse atılmıştı.

Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

18,00 TL Satın Al

Rumûzu’l-Kur’ân (1-5)

Muhammed Doğan

Mâide Sûresinin 51-56. âyetleri,  Bakara Sûresinin 285. âyet-i kerîmesi, Nisâ Sûresinin 150-152. âyetleri, Beyyine Sûresinin 6. âyet-i kerîmesi, Âl-i İmran Sûresinin 64. âyet-i kerîmesi ve Bakara Sûresinin 62. âyet-i kerîmesinin tefsir edildiği eser, ağırlıklı olarak Hz. Peygamber (asm) Efendimizin risâletini kabul etmeyenlerin İslâm inancındaki yerini ele alıyor.

Önceki yıllarda beş kitap halinde neşredilen, Yahudi ve Hıristiyanlarla yakınlaşmanın şer’î ölçülerle incelendiği eserler, “Dinler arası diyalog, hoşgörü” gibi sloganlarla İslâm itikadını bozmaya çalışan bir tâifenin hışmına uğramıştı. Eserlerin müellifi ile yayıncıları ve bazı okuyucuları hapse atılmıştı.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;