Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
  • Ürün Bilgileri
  • Teslimat ve Fatura Bilgileri
  • Ödeme Bilgisi
Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye

Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye

Muhammed Doğan

80,00 TRY

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ اْلعَالَم۪ينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪ اَجْمَع۪ينَ


Elláh (cc), dîn-i Hak olan İslâm’ın teblîğini peygamberlere ve onların vârisleri olan ulemâ-i İslâm’a bir vazífe-i asliyye-i zarûriyye olarak yüklemiştir. Zîrâ, teblîğ, peygamberlerin bir sıfatı olması hasebiyle; bu vecîbeyi bihakkın yerine getirmeleri onların risâlet vazífelerinin gereğidir.

Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin mesleği, kendi ifâdeleriyle, câdde-i kübrâ-i Kur’âniyye’den ibâret olan sahâbe mesleğidir.

 Mürşid-i hakíkínin delîli ise, eserleri ve hizmet-i İslâmiyyedeki ta‘vîzsiz tavır ve vaz‘ıyyetidir. İslâmî hizmette istikámet esâstır. İstikámet üzere bulunmayanların İslâmiyyete hakkıyla hizmet etmeleri mümkün değildir.

İlm-i cifr nedir ve bu ilmin Risâle-i Nûr’da cilveleri var mıdır?
İhtilâf-ı zamân ve mekân kimlerin sohbetlerine bir mâni‘ teşkîl etmez?
Hulûsí Bey Risâle-i Nûru neşretmekte neden bu kadar cesûr ve istekli idi?
Üstâd nasıl bir mürşid-i kâmil ve Risâleler nasıl bir hidâyet rehberidir?
Hulûsí Bey, Geylânî Hazretlerini ru’yâda nasıl gördü?
“Birinci Söz”deki temsîlde seyâhat eden mütevâzı‘ zât kimdir?
“Hastalar Risâlesi”ni okuyup ilâc parası vermekten kurtulan zât kimdir?
Esrârlı Kur’ân hazînesinin açılması için asgarî şartlar nelerdir?

...................

En Çok Okunanlar

SEPETİMDEKİLER

Sepete ürün eklemek için "Kitapçı" bölümüne giriniz.