Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Nüzûl-i Ísâ (as)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Nüzûl-i Ísâ (as)

Nüzûl-i Ísâ (as)

80,00 TL Satın Al
Nüzûl-i Ísâ (as)

Nüzûl-i Ísâ (as)

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Mâdem şu asr-ı hâzırda dîn-i Muhammedî (asm) tezelzüldedir. Bid‘alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve’l-cemâat inancı sarsılmıştır.Bütün Müslümânlar, maddeten ve ma‘nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü’minin ne cân, ne mal, ne de ırz husúsunda hîç bir emniyyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek súretiyle “ dînde reform ” yapmak istiyorlar. 
Onlar, dîn-i İslâm’ı tahrîf ve tebdîl etmek için böyle sinsîce tuzak kurarken,  Cenâb-ı Hak;
  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ  “Onlar tuzak kurdular; Elláh da onların tuzaklarını bozdu. Çünkü Elláh, hîle yapanların cezâsını en iyi verendir”    âyet-i kerîmesi ile onların bu tuzaklarını akím bırakacağını va‘d etmiş ve
  اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  “Kur’ân’ı kesinlikle Biz indirdik; elbette onu yine Biz koruyacağız”  âyeti ile de dîn-i İslâmı kıyâmete kadar muhâfaza edeceğini taahhüd etmiştir.

Birileri neden ısrârla nüzûl-i Ísâ’yı inkâr ediyorlar?
Ísâ (as)ve Hz. Mehdî Mescid-i Aksá’da ne zamân namaz kılacaklar?
Resûlülláh (asm)’ın selâmını Hz. Ísâ’ya kim söylemek ister?
Deccâl çıkmadan ne gibi alâmetler zuhûr edecek?
Ísâ aleyhi’s-selâm niçin ümmet-i Muhammed olarak gelecek?
“Dîn-i Ísevî hakíkatı” ile “Hakíkat-ı İslâmiyye” ne demek?
Bir kısım Nûrcuların nüzûl-i Ísâ’da neden tereddüdü var?
Nüzûl-i Ísâ’nın bir te’vîli İkinci Cihân Harbinde nasıl görüldü?
“Ashâb-ı Kehf” ile Ísâ (as) arasında nasıl bir irtibât vardır?
Ehl-i küfrün mağlûbiyyetinin gözle görülmeye başlanacağı târîh?
Deccâliyyet nasıl bir fitnedir ki Ísâ (as) ile silinebiliyor?
Gerçek álim ve müctehidlerin Nüzûl-i Ísâ’da şübhesi var mı?
Babasızdünyâya gelen sâdece Hz. Ísâ aleyhi’s-selâm mıdır?
Abbâsîlerden sonra emîrliğe dönen hılâfet ne zaman geri gelecek?
Nisâ Sûresi’nin 159. âyeti Haccâc-ı Zálimin kafasını niçin karıştırdı?
Üstâd ulemâ-i sû’ ve mülhidlerin maskelerini nasıl indirdi?
İnsânın kánun çıkarması ile buna inanmanın şer’î hükmü nedir?
Bu müjdeler karşısında Müslümana yılgınlık ve ümîdsizlik yakışır mı? 
Kıyâmet kâfirlerin başlarında nasıl patlayacak? ...................

Nüzûl-i Ísâ (as)

Nüzûl-i Ísâ (as)

80,00 TL Satın Al

Nüzûl-i Ísâ (as)

Muhammed Doğan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Mâdem şu asr-ı hâzırda dîn-i Muhammedî (asm) tezelzüldedir. Bid‘alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve’l-cemâat inancı sarsılmıştır.Bütün Müslümânlar, maddeten ve ma‘nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü’minin ne cân, ne mal, ne de ırz husúsunda hîç bir emniyyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek súretiyle “ dînde reform ” yapmak istiyorlar. 
Onlar, dîn-i İslâm’ı tahrîf ve tebdîl etmek için böyle sinsîce tuzak kurarken,  Cenâb-ı Hak;
  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ  “Onlar tuzak kurdular; Elláh da onların tuzaklarını bozdu. Çünkü Elláh, hîle yapanların cezâsını en iyi verendir”    âyet-i kerîmesi ile onların bu tuzaklarını akím bırakacağını va‘d etmiş ve
  اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  “Kur’ân’ı kesinlikle Biz indirdik; elbette onu yine Biz koruyacağız”  âyeti ile de dîn-i İslâmı kıyâmete kadar muhâfaza edeceğini taahhüd etmiştir.

Birileri neden ısrârla nüzûl-i Ísâ’yı inkâr ediyorlar?
Ísâ (as)ve Hz. Mehdî Mescid-i Aksá’da ne zamân namaz kılacaklar?
Resûlülláh (asm)’ın selâmını Hz. Ísâ’ya kim söylemek ister?
Deccâl çıkmadan ne gibi alâmetler zuhûr edecek?
Ísâ aleyhi’s-selâm niçin ümmet-i Muhammed olarak gelecek?
“Dîn-i Ísevî hakíkatı” ile “Hakíkat-ı İslâmiyye” ne demek?
Bir kısım Nûrcuların nüzûl-i Ísâ’da neden tereddüdü var?
Nüzûl-i Ísâ’nın bir te’vîli İkinci Cihân Harbinde nasıl görüldü?
“Ashâb-ı Kehf” ile Ísâ (as) arasında nasıl bir irtibât vardır?
Ehl-i küfrün mağlûbiyyetinin gözle görülmeye başlanacağı târîh?
Deccâliyyet nasıl bir fitnedir ki Ísâ (as) ile silinebiliyor?
Gerçek álim ve müctehidlerin Nüzûl-i Ísâ’da şübhesi var mı?
Babasızdünyâya gelen sâdece Hz. Ísâ aleyhi’s-selâm mıdır?
Abbâsîlerden sonra emîrliğe dönen hılâfet ne zaman geri gelecek?
Nisâ Sûresi’nin 159. âyeti Haccâc-ı Zálimin kafasını niçin karıştırdı?
Üstâd ulemâ-i sû’ ve mülhidlerin maskelerini nasıl indirdi?
İnsânın kánun çıkarması ile buna inanmanın şer’î hükmü nedir?
Bu müjdeler karşısında Müslümana yılgınlık ve ümîdsizlik yakışır mı? 
Kıyâmet kâfirlerin başlarında nasıl patlayacak? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;