Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Nüzûl-i Ísâ (as)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Nüzûl-i Ísâ (as)

Nüzûl-i Ísâ (as)

30,00 TL Satın Al
Nüzûl-i Ísâ (as)

Nüzûl-i Ísâ (as)

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلٰوةُوَالسَّلَامُ
عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪اَجْمَع۪ينَ
Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saádetini te’mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak dîn-i Hak olan İslâm’ı göndermiştir. Nev-ı beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek súretiyle saádeti elde edebilir.

Mâdem şu asr-ı hâzırda dîn-i Muhammedî (asm) tezelzüldedir. Bid‘alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve’l-cemâat inancı sarsılmıştır.Bütün Müslümânlar, maddeten ve ma‘nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü’minin ne cân, ne mal, ne de ırz husúsunda hîç bir emniyyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek súretiyle “ dînde reform ” yapmak istiyorlar. 
Onlar, dîn-i İslâm’ı tahrîf ve tebdîl etmek için böyle sinsîce tuzak kurarken,  Cenâb-ı Hak;
  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ  “Onlar tuzak kurdular; Elláh da onların tuzaklarını bozdu. Çünkü Elláh, hîle yapanların cezâsını en iyi verendir”    âyet-i kerîmesi ile onların bu tuzaklarını akím bırakacağını va‘d etmiş ve
  اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   “Kur’ân’ı kesinlikle Biz indirdik; elbette onu yine Biz koruyacağız”     âyeti ile de dîn-i İslâmı kıyâmete kadar muhâfaza edeceğini taahhüd etmiştir.

 • Birilerineden ısrârla nüzûl-i Ísâ’yı inkâr ediyorlar?
 • Ísâ (as)ve Hz. Mehdî Mescid-i Aksá’da ne zamân namaz kılacaklar?
 • Resûlülláh(asm)’ın selâmını Hz. Ísâ’ya kim söylemek ister?
 • Deccâlçıkmadan ne gibi alâmetler zuhûr edecek?
 • Kıyâmetkâfirlerin başlarında nasıl patlayacak?
 • Ísâaleyhi’s-selâm niçin ümmet-i Muhammed olarak gelecek?
 • “Dîn-iÍsevî hakíkatı” ile “Hakíkat-ı İslâmiyye” ne demek?
 • Birkısım Nûrcuların nüzûl-i Ísâ’da neden tereddüdü var?
 • Nüzûl-iÍsâ’nın bir te’vîli İkinci Cihân Harbinde nasıl görüldü?
 • “Ashâb-ıKehf” ile Ísâ (as) arasında nasıl bir irtibât vardır?
 • Ehl-iküfrün mağlûbiyyetinin gözle görülmeye başlanacağı târîh?
 • Deccâliyyetnasıl bir fitnedir ki Ísâ (as) ile silinebiliyor?
 • Gerçekálim ve müctehidlerin Nüzûl-i Ísâ’da şübhesi var mı?
 • Babasızdünyâya gelen sâdece Hz. Ísâ aleyhi’s-selâm mıdır?
 • Abbâsîlerdensonra emîrliğe dönen hılâfet ne zaman geri gelecek?
 • NisâSûresi’nin 159. âyeti Haccâc-ı Zálimin kafasını niçin karıştırdı?
 • Üstâdulemâ-i sû’ ve mülhidlerin maskelerini nasıl indirdi?
 • İnsânınkánun çıkarması ile buna inanmanın şer’î hükmü nedir?
 • Bumüjdeler karşısında Müslümana yılgınlık ve ümîdsizlik yakışır mı?

Nüzûl-i Ísâ (as)

Nüzûl-i Ísâ (as)

30,00 TL Satın Al

Nüzûl-i Ísâ (as)

Muhammed Doğan


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلٰوةُوَالسَّلَامُ
عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَ صَحْبِه۪اَجْمَع۪ينَ
Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saádetini te’mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak dîn-i Hak olan İslâm’ı göndermiştir. Nev-ı beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek súretiyle saádeti elde edebilir.

Mâdem şu asr-ı hâzırda dîn-i Muhammedî (asm) tezelzüldedir. Bid‘alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve’l-cemâat inancı sarsılmıştır.Bütün Müslümânlar, maddeten ve ma‘nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü’minin ne cân, ne mal, ne de ırz husúsunda hîç bir emniyyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek súretiyle “ dînde reform ” yapmak istiyorlar. 
Onlar, dîn-i İslâm’ı tahrîf ve tebdîl etmek için böyle sinsîce tuzak kurarken,  Cenâb-ı Hak;
  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ  “Onlar tuzak kurdular; Elláh da onların tuzaklarını bozdu. Çünkü Elláh, hîle yapanların cezâsını en iyi verendir”    âyet-i kerîmesi ile onların bu tuzaklarını akím bırakacağını va‘d etmiş ve
  اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   “Kur’ân’ı kesinlikle Biz indirdik; elbette onu yine Biz koruyacağız”     âyeti ile de dîn-i İslâmı kıyâmete kadar muhâfaza edeceğini taahhüd etmiştir.

 • Birilerineden ısrârla nüzûl-i Ísâ’yı inkâr ediyorlar?
 • Ísâ (as)ve Hz. Mehdî Mescid-i Aksá’da ne zamân namaz kılacaklar?
 • Resûlülláh(asm)’ın selâmını Hz. Ísâ’ya kim söylemek ister?
 • Deccâlçıkmadan ne gibi alâmetler zuhûr edecek?
 • Kıyâmetkâfirlerin başlarında nasıl patlayacak?
 • Ísâaleyhi’s-selâm niçin ümmet-i Muhammed olarak gelecek?
 • “Dîn-iÍsevî hakíkatı” ile “Hakíkat-ı İslâmiyye” ne demek?
 • Birkısım Nûrcuların nüzûl-i Ísâ’da neden tereddüdü var?
 • Nüzûl-iÍsâ’nın bir te’vîli İkinci Cihân Harbinde nasıl görüldü?
 • “Ashâb-ıKehf” ile Ísâ (as) arasında nasıl bir irtibât vardır?
 • Ehl-iküfrün mağlûbiyyetinin gözle görülmeye başlanacağı târîh?
 • Deccâliyyetnasıl bir fitnedir ki Ísâ (as) ile silinebiliyor?
 • Gerçekálim ve müctehidlerin Nüzûl-i Ísâ’da şübhesi var mı?
 • Babasızdünyâya gelen sâdece Hz. Ísâ aleyhi’s-selâm mıdır?
 • Abbâsîlerdensonra emîrliğe dönen hılâfet ne zaman geri gelecek?
 • NisâSûresi’nin 159. âyeti Haccâc-ı Zálimin kafasını niçin karıştırdı?
 • Üstâdulemâ-i sû’ ve mülhidlerin maskelerini nasıl indirdi?
 • İnsânınkánun çıkarması ile buna inanmanın şer’î hükmü nedir?
 • Bumüjdeler karşısında Müslümana yılgınlık ve ümîdsizlik yakışır mı?

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;