Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
  • Ürün Bilgileri
  • Teslimat ve Fatura Bilgileri
  • Ödeme Bilgisi
İ‘câzu'l-Kur'ân

İ‘câzu'l-Kur'ân

Muhammed Doğan

80,00 TRY

بِسْـــمِ اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ
اَلْحَمْدُِللهِ رَبِّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ عَلىَ الِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعيِنَ

Cenâb-ı Hakk’ın tevfîk ve inâyetiyle kaleme aldığımız bu eser, Âl-i Imrân Sûresi’nin 98-112.âyet-i kerîmelerinin bu asra bakan vech-i i‘câzını, ulemâ, fukahâ, müfessirîn,ehl-i kelâm ve akíde imâmlarının ilmî delîl, hüccet ve i‘tikádları muvâcehesinde tefsîr ve îzáh etmektedir.


Kur’ân,ezelden gelip ebede giden bir Kitâb-ı Mu‘ciz olduğundan yaş ve kuru her şey ve her hâdise ya sarâhaten, ya işâreten, ya remzen, ya îmâen içinde bulunmaktadır. O hâlde, tefsîr ve îzáhını yaptığımız bu âyet-i kerîmelerin asrımıza nazar etmemesi ve hattâ bu dehşetli Deccâliyyet asrında,Kur’ân ve Müslümânlar aleyhinde tertîblenen fitne ve entrikalara daha husúsıyyetle bakmaması mümkün değildir.

Göstermelik hürriyyet için İslâm ülkelerine dayatılan şartlar:
Medenî-mürtecî‘ boğuşması:
Hırsızın eli kesilecek mi, çizilecek mi?
Mekke devri mi, câhiliyye devri mi?
Susarak Arş-ı A‘zam’a çıkaranlar!
Dîn nâmına bugünkü okullar açılır mı?
İslâm dîni halîfesiz ve devletsiz tatbîk edilemez:
Elláh’ın elinden kurtuluş var mı?
Kitâbı parçalayanlar:
Küfür ve isyân!
İslâm ülkelerinin gücü yok mu?
Bush’un “para” plânı:
“Osmânlıyı arkadan vuran” Arablar!
En büyük musíbet, ihtilâftır:
Farz-ı ayn olan cihâd:
Bu âyetlerin ebced hesâbları:
Yakında mağlûb olacaksınız! ...................

En Çok Okunanlar

SEPETİMDEKİLER

Sepete ürün eklemek için "Kitapçı" bölümüne giriniz.