Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
  • Ürün Bilgileri
  • Teslimat ve Fatura Bilgileri
  • Ödeme Bilgisi
Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-2

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-2

Bediuzzaman Said Nursi

145,00 TRY

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Müellif-i Muhterem (ra), ileride “Arabî İşârâtül-İcâz” adlı tefsîrin tercüme ve îzáh edileceğini gelecek cümlelerinde tebşîr etmiştir. Bu eserimizin o tebşîrin bir ferdi, bir nümûnesi ve bir mâsadakı olmasını, rahmet-i İlâhiyyeden ümîd ederiz.

Ders için farklı makámda tekerrür eden âyet-i kerîmeler tekrâr sayılır mı?

Kıssa-i Mûsâ gümüş iken, Kur’ân o gümüşü işleyip nasıl altına çevirmiştir?

Cehennem’in nankör kâfir ve münâfıklara karşı şedîd öfkesinin sebebi nedir?
Bütün dünyâ kâfirleri Kur’ân’la lafzen ve belâğaten niçin yarışamadılar?

Ebcedin târîhi nedir ve hesâbının dayandığı şer’í bir kaynak var mıdır?

Kur’ân harflerinin okunması ve yazılması maddî ilâc gibi şifâ verir mi?

Meşhûr şâir Lebid’in kızı, babasının kasîdesini Ka’be’den neden indirdi?

Bir âyet, bütün unsurları ile azâb-ı İlâhîyi bu kadar mı dehşetli gösterir?

Dünyâda feleğin çemberi niçin bir türlü bizim istediğimiz gibi dönmüyor?

Kâfir ve münâfıkların dostları niçin ellerini dirseklerine kadar yiyecek?

Kur’ân istikbâle áid hâdiseleri neden mâzí sûretinde zikretmektedir?

Tek dînin kâfî geldiği âhirzamânda mezheblere niçin ihtiyâc duyuldu?

Kur’ân’ın ne eksiği var ki, âsî beşer onu tamamlamaya kalkışıyor?

Cennet ve Cehennem ile kıyâmet ve haşrin nümûneleri nelerdir?

İnsânın hadsiz emel, arzû ve isti’dâdları nasıl haşir ve hesâbı gerektirirler?

Cesedi besleyen Ellâh, onun kànûnu rûhun meyvelerini hiç ihmâl eder mi?

60 yaşındaki insânın bedeni kaç sefer yıkılıp yeniden yapıldı?

Kur’ân’ın hâlen nâzil olup, her ân herkese hıtábını niçin anlayamıyoruz?

Hidâyet Ellah’ın mahlúku ise, kulun cüz’î ihtiyârı ve kesbi ne işe yarar? ...................

En Çok Okunanlar

SEPETİMDEKİLER

Sepete ürün eklemek için "Kitapçı" bölümüne giriniz.