Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

113,00 TL Satın Al
Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ    

 

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِوَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

 

 Evvelâ: Rabb-iRahîm’imize hadsiz hamd ü senâlar olsun ki; Kur’ân’ın kalbi mesâbesindeolan Yâsîn Sûresi’nin mev‘úd, mübeşşer, i‘câzî ve bürhânî bir tefsîriolan “ Yirmi Beşinci Mektûb ” nâmındaki bu eseri, lütuf ve rahmetinin birtecellîsi olarak bize ihsân buyurdu. Kezâ, Resûl-i Ekrem (asm)’a nihâyetsizsalât ve selâm olsun ki; Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ı bize teblîğ ve ta‘lîm buyurdu.

  
Kur’ân’ın Yâsîn Sûresi’ndeta‘kíb ettiği üslûb nedir?

Bir Sûre’nin bu kadar mıçok meziyyet ve fazíleti olur?

Kur’ân harfleri kime veneye birer düğüm ve düğme olur?

Şübehât-ı şeytániyye veevhâmdan kurtulmanın yolu nedir?

Zálimlerin yaptıklarıyanlarında kâr olarak mı kalacak?

Normal bir çalışma ile,hakka hizmette muvaffak olunabilir mi?

Meyveler içinde hurma veüzüm neden husúsí olarak zikr edildi?

Kur’ân, insânı aldatanfenâdan bekáya nasıl bir yol açar?

Ellâh, niçin hayâtı Kendisialıp ölümü Arz’a nisbet etti?

Bir belâ ve musíbeteuğrayan insân ilk olarak ne yapar?

Günahları gizliceişleyenler mahşerde nasıl rezil olacaklar?

Âdemoğlu ruhun penceresiolan gözünü manen nasıl kör eder?

Âhırette neden hiç kimseninen küçük bir mazeret hakkı yoktur?

Felsefenin gözdesi olanşiire karşı İslâmiyet neden sıcak bakmaz?

Kâfirleri Cehennemkapılarında nasıl bir karşılama bekliyor?

Bize dünyâ ile hücum edenmüşriklere nasıl mukabele edebiliriz?

Müteşâbih âyetler hakkındaİslâm ulemasının yorumu nedir?

İsrâfil (as) kaç kere Sûr’aüfürecek? Her üfürüşte neler olacak?

Hikmet, inâyet, rahmet veadâlet, haşr-i cismânîyi nasıl gösterir?

Sıfât-ı subutiye veselbiye neden bin bir sıfat-ı İlâhiyeyi tazammun eder?

Bu âlemde pek çok şey nedeninsanın hevâsına uygun değildir? ……………….

Cild 1-444 Sayfa
Cild 2-548 Sayfa

Cild 3-566 Sayfa

Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

113,00 TL Satın Al

Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri 1

Muhammed Doğan

بِسْمِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ    

 

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِوَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

 

 Evvelâ: Rabb-iRahîm’imize hadsiz hamd ü senâlar olsun ki; Kur’ân’ın kalbi mesâbesindeolan Yâsîn Sûresi’nin mev‘úd, mübeşşer, i‘câzî ve bürhânî bir tefsîriolan “ Yirmi Beşinci Mektûb ” nâmındaki bu eseri, lütuf ve rahmetinin birtecellîsi olarak bize ihsân buyurdu. Kezâ, Resûl-i Ekrem (asm)’a nihâyetsizsalât ve selâm olsun ki; Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ı bize teblîğ ve ta‘lîm buyurdu.

  
Kur’ân’ın Yâsîn Sûresi’ndeta‘kíb ettiği üslûb nedir?

Bir Sûre’nin bu kadar mıçok meziyyet ve fazíleti olur?

Kur’ân harfleri kime veneye birer düğüm ve düğme olur?

Şübehât-ı şeytániyye veevhâmdan kurtulmanın yolu nedir?

Zálimlerin yaptıklarıyanlarında kâr olarak mı kalacak?

Normal bir çalışma ile,hakka hizmette muvaffak olunabilir mi?

Meyveler içinde hurma veüzüm neden husúsí olarak zikr edildi?

Kur’ân, insânı aldatanfenâdan bekáya nasıl bir yol açar?

Ellâh, niçin hayâtı Kendisialıp ölümü Arz’a nisbet etti?

Bir belâ ve musíbeteuğrayan insân ilk olarak ne yapar?

Günahları gizliceişleyenler mahşerde nasıl rezil olacaklar?

Âdemoğlu ruhun penceresiolan gözünü manen nasıl kör eder?

Âhırette neden hiç kimseninen küçük bir mazeret hakkı yoktur?

Felsefenin gözdesi olanşiire karşı İslâmiyet neden sıcak bakmaz?

Kâfirleri Cehennemkapılarında nasıl bir karşılama bekliyor?

Bize dünyâ ile hücum edenmüşriklere nasıl mukabele edebiliriz?

Müteşâbih âyetler hakkındaİslâm ulemasının yorumu nedir?

İsrâfil (as) kaç kere Sûr’aüfürecek? Her üfürüşte neler olacak?

Hikmet, inâyet, rahmet veadâlet, haşr-i cismânîyi nasıl gösterir?

Sıfât-ı subutiye veselbiye neden bin bir sıfat-ı İlâhiyeyi tazammun eder?

Bu âlemde pek çok şey nedeninsanın hevâsına uygun değildir? ……………….

Cild 1-444 Sayfa
Cild 2-548 Sayfa

Cild 3-566 Sayfa

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;