Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

145,00 TL Satın Al
Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Müellif-i Muhterem (ra), ileride “Arabî İşârâtül-İcâz” adlı tefsîrin tercüme ve îzáh edileceğini gelecek cümlelerinde tebşîr etmiştir.

Bu eserimizin o tebşîrin bir ferdi, bir nümûnesi ve bir mâsadakı olmasını, rahmet-i İlâhiyyeden ümîd ederiz.


Kur’ân-I azîmüşşan neden tükenmez, bitmez ebedî bir hazînedir?

Fir’avn’ın cesedinin bulunmasıyla birlikte zulüm ve ırkçılık nasıl hortladı?

Kur’ân’ı tefsîr etmek için hangi vasıflar gerekir?

Eğer kur’ân olmasaydı ellâh insânı ve álemi neden yaratmazdı?

Zındıka komitesi neden irân ve sufizm hareketine destek olmaktadır?

Kur’ân tevhîd, nübüvvet, haşir ve adâlete niçin bu kadar önem verir?

Bize göre ucu bucağı meçhûl fezâ, gerçekten gayr-I mütenâhî midir?

Günümüz neden îmânın en zayıf olduğu bir zamân dilimidir?

“sıfât-I gayriyye-I fiiliyye, zâtı akdes-I ilâhiyyenin gayrısıdır” ne demektir?

Insânın bu dünyâdan göç etmeden en evvel kesilen rızkı nedir?

Bu âlem arş-I a’lâ merkezli olarak nasıl idare edilmektedir? 

Dünyâ ve âhirette perişan, rezîl ve rüsvây olmamanın yolu nedir?

Âhırette nasıl esmâ ve sıfâtın perdesiz tecellî ve tezâhürleri gözükür?

Mahşerde insanların işlediği iyilikleri nasıl karşılarına çıkar? 

Mu’tezile ve cebriye’nin yanılıp dalâlete düştükleri nokta nedir? 

“ibâdet” deyince bundan sadece namaz ve orucu mu anlamak lâzım? 

Ellâhü teâlâ insâna kaç vecih ve cihetle hidâyet ihsân etmiştir? 

Islâm âleminde fenle dîni çatıştırma oyunu daha ne zamâna kadar sürecek?

Ecnebiler ne hakla taaddüd-I zevcât gibi bazı mesâili dillerine doluyorlar? 

“cebânet” islâm âlemi, japonya ve almanya’nın başına nasıl çöreklenmiş? 

Resûl-I ekrem (asm) her husústa ümmetine nasıl rehber ve örnek olmuştur? 

Şeytánların halkı ne içindir? Şerrin halkı şer, kabîhin halkı kabîh değil midir? 

Yahûdîler mâzîde nasıl bir günah işlediler ki elláh’ın gadabına uğradılar? 

Dîni ve devleti biribirinden ayıran lâikliğin temelini ilk defa kimler attı? 

Dalâlette niçin rahatlık yoktur? Dalâlet gözlüğüyle âlem nasıl gözükür? 

Cehenem’i yaşamak için bir kimsenin illâ âhırete gitmesi şart mıdır? 

Neden hakikî bütün elemler dalâlette, bütün lezzetler imandadır? ...................

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

145,00 TL Satın Al

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (1. Cild)

Bediuzzaman Said Nursi

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Müellif-i Muhterem (ra), ileride “Arabî İşârâtül-İcâz” adlı tefsîrin tercüme ve îzáh edileceğini gelecek cümlelerinde tebşîr etmiştir.

Bu eserimizin o tebşîrin bir ferdi, bir nümûnesi ve bir mâsadakı olmasını, rahmet-i İlâhiyyeden ümîd ederiz.


Kur’ân-I azîmüşşan neden tükenmez, bitmez ebedî bir hazînedir?

Fir’avn’ın cesedinin bulunmasıyla birlikte zulüm ve ırkçılık nasıl hortladı?

Kur’ân’ı tefsîr etmek için hangi vasıflar gerekir?

Eğer kur’ân olmasaydı ellâh insânı ve álemi neden yaratmazdı?

Zındıka komitesi neden irân ve sufizm hareketine destek olmaktadır?

Kur’ân tevhîd, nübüvvet, haşir ve adâlete niçin bu kadar önem verir?

Bize göre ucu bucağı meçhûl fezâ, gerçekten gayr-I mütenâhî midir?

Günümüz neden îmânın en zayıf olduğu bir zamân dilimidir?

“sıfât-I gayriyye-I fiiliyye, zâtı akdes-I ilâhiyyenin gayrısıdır” ne demektir?

Insânın bu dünyâdan göç etmeden en evvel kesilen rızkı nedir?

Bu âlem arş-I a’lâ merkezli olarak nasıl idare edilmektedir? 

Dünyâ ve âhirette perişan, rezîl ve rüsvây olmamanın yolu nedir?

Âhırette nasıl esmâ ve sıfâtın perdesiz tecellî ve tezâhürleri gözükür?

Mahşerde insanların işlediği iyilikleri nasıl karşılarına çıkar? 

Mu’tezile ve cebriye’nin yanılıp dalâlete düştükleri nokta nedir? 

“ibâdet” deyince bundan sadece namaz ve orucu mu anlamak lâzım? 

Ellâhü teâlâ insâna kaç vecih ve cihetle hidâyet ihsân etmiştir? 

Islâm âleminde fenle dîni çatıştırma oyunu daha ne zamâna kadar sürecek?

Ecnebiler ne hakla taaddüd-I zevcât gibi bazı mesâili dillerine doluyorlar? 

“cebânet” islâm âlemi, japonya ve almanya’nın başına nasıl çöreklenmiş? 

Resûl-I ekrem (asm) her husústa ümmetine nasıl rehber ve örnek olmuştur? 

Şeytánların halkı ne içindir? Şerrin halkı şer, kabîhin halkı kabîh değil midir? 

Yahûdîler mâzîde nasıl bir günah işlediler ki elláh’ın gadabına uğradılar? 

Dîni ve devleti biribirinden ayıran lâikliğin temelini ilk defa kimler attı? 

Dalâlette niçin rahatlık yoktur? Dalâlet gözlüğüyle âlem nasıl gözükür? 

Cehenem’i yaşamak için bir kimsenin illâ âhırete gitmesi şart mıdır? 

Neden hakikî bütün elemler dalâlette, bütün lezzetler imandadır? ...................

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;