Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

60,00 TL Satın Al
Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

Bediuzzaman Said Nursi

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapça olarak telif ettiği “İşârâtü’l-İ’câz” adlı eseri, Molla Muhammed el-Kersî tarafından orijinal nüshası esas alınarak tercüme ve şerh edildi. Eserin Takdim yazısında, Bediüzzaman Hazretlerinin beyanlarına dayanılarak neden yeni bir tercüme ve şerh yapıldığı anlatılıyor.

 “Eserimi, hakíkí bir tefsîr niyyetiyle yapmadım; ancak ulemâ-i İslâm’dan ehl-i tahkíkın takdîrlerine mazhar olduğu takdîrde, uzak bir istikbâlde yapılacak yüksek bir tefsîre bir örnek ve bir me'haz olmak üzere o zamânların insânlarına bir yâdigâr maksadıyla yaptım.” diyen Bediüzzaman, eserin "umûm Risâle-i Nûr’un bir fihristesi, bir listesi ve o Nûr bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’câzi’l-Kur’ân’ın bir menbaı olduğu"nu da belirtiyor.

Dakík nükteleri ve ince ma’nâları ihtivâ eden bu mübârek tefsîr, müellifinin her ân şehîd olmayı beklemesi gibi bir hâlet-i rûhiyye içinde kaleme alındığı için, İslâm tarihinde bu ma’nâda böyle bir tefsîrin eşi ve benzerine rastlanmıyor.

Eserin dördüncü cildinde Kur’ân’ın ahkâmından uzaklaşmanın, bütün İslâm âlemine çok pahalıya mal olduğu anlatılıyor. Türkiye’yi “Ilımlı İslâm modeli” gösterme oyunlarına dikkat çekiliyor. Bakara Sûresi'nin münâfıklardan bahseden 8-20. âyetlerinin tefsir edildiği kitapta Müslüman görüntülü Yahûdîlere aldanmamak gerektiği belirtiliyor.

Eserde şu ifadeler yer alıyor: “Yahûdîler, İslâmın tertemiz cübbesini giydiler; sarığını sardılar; Müslümân, álim, fâzıl, şeyh göründüler. Vâ esefâ! Bu kisve altında çok tahrîfât ve tahrîbât yaptılar, çok cinâyât işlediler.”

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

60,00 TL Satın Al

Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi (4. Cild)

Bediuzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapça olarak telif ettiği “İşârâtü’l-İ’câz” adlı eseri, Molla Muhammed el-Kersî tarafından orijinal nüshası esas alınarak tercüme ve şerh edildi. Eserin Takdim yazısında, Bediüzzaman Hazretlerinin beyanlarına dayanılarak neden yeni bir tercüme ve şerh yapıldığı anlatılıyor.

 “Eserimi, hakíkí bir tefsîr niyyetiyle yapmadım; ancak ulemâ-i İslâm’dan ehl-i tahkíkın takdîrlerine mazhar olduğu takdîrde, uzak bir istikbâlde yapılacak yüksek bir tefsîre bir örnek ve bir me'haz olmak üzere o zamânların insânlarına bir yâdigâr maksadıyla yaptım.” diyen Bediüzzaman, eserin "umûm Risâle-i Nûr’un bir fihristesi, bir listesi ve o Nûr bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’câzi’l-Kur’ân’ın bir menbaı olduğu"nu da belirtiyor.

Dakík nükteleri ve ince ma’nâları ihtivâ eden bu mübârek tefsîr, müellifinin her ân şehîd olmayı beklemesi gibi bir hâlet-i rûhiyye içinde kaleme alındığı için, İslâm tarihinde bu ma’nâda böyle bir tefsîrin eşi ve benzerine rastlanmıyor.

Eserin dördüncü cildinde Kur’ân’ın ahkâmından uzaklaşmanın, bütün İslâm âlemine çok pahalıya mal olduğu anlatılıyor. Türkiye’yi “Ilımlı İslâm modeli” gösterme oyunlarına dikkat çekiliyor. Bakara Sûresi'nin münâfıklardan bahseden 8-20. âyetlerinin tefsir edildiği kitapta Müslüman görüntülü Yahûdîlere aldanmamak gerektiği belirtiliyor.

Eserde şu ifadeler yer alıyor: “Yahûdîler, İslâmın tertemiz cübbesini giydiler; sarığını sardılar; Müslümân, álim, fâzıl, şeyh göründüler. Vâ esefâ! Bu kisve altında çok tahrîfât ve tahrîbât yaptılar, çok cinâyât işlediler.”

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;