Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

165,00 TL Satın Al
Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

 Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, Şuá‘lar adlı eserinde, “Belki, inşâelláh, ‘Risâle-i Nûrun bir şâkirdi, Sûre-i Rahmân’ı tefsîr edip bu mes’eleyi de hall eder”  buyurarak, bu sûre-i celîle husúsunda ileride bir tefsîr yazılacağını müjdelemiştir. Te’lîf edilen bu eserin, Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri’nin müjdelediği tefsîrin bir ferdi, bir mâsadakı, bir nümûnesi ve bir misâli olmasını  rahmet-i İlâhiyyeden temennî ve niyâz ederiz.

İşte bu eser, o mev‘úd ve mübeşşer olan eserin bir mâsadakı olmak niyyetiyle kaleme alınmıştır.


Tarîkat ve kelâmın yetersiz kaldığı bir noktada Risâle-i Nûr bu boşluğu nasıl doldurdu?
Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân, bütün âyâtıyla tılsım-ı kâinâtı nasıl hall ve keşfeder?
Kur’ân’ın ülfet perdesini yırtarak insânı gaflet uykusundan uyandırması:
Rahmân Sûresi’nde bir âyet 31 kere tekerrür ettiği hâlde niçin tekrâr değildir?
Rahmân ismi neden lafza-i celâlden sonra gelen bir ism-i hástır?
“Elláh, insânı Rahmân súretinde yarattı” ne demektir?
Abbâsî ve Osmânlı Devletlerinin yıkılış sebebleri nedir?
Niçin beşer, beşer için kánûn koyamaz? Koyarsa ne olur?
“O iki denizden inci ve mercân çıkar” meâlindeki 22. âyetin tefsîri:
Rahmân Sûresi’nin 29. Âyeti Yahûdîlerin bâtıl bir inancını nasıl redd etmektedir?
Cinlerden peygamber gelmiş midir?
Haşirde cin, ins ve sâir mahlûkàtın hesâbının keyfiyyeti nasıldır?
Kur’ân’da geçen ahkâmın icrâ ve tatbîkına tarafdâr olmamanın hükmü nedir?
İnsân ameliyle niçin Cennet’i elde edemez?
Cennet hánımlarının yanakları niçin yâkúta tenleri mercâna benzetilmiştir?
Cennet’e áid ni‘metlerin Kur’ân’da bahs edilmesinin hikmeti nedir?
Cennet’teki her bir sarâyın genişliği, eni ve yüksekliği ne kadardır?
Rahman Sûresi’nin 76. âyetinin tefsîri:
Rahman Sûresi’nin 78. âyetinin tefsîri: ……………….


Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

165,00 TL Satın Al

Rahmân Sûresi’nin Tefsîri

Muhammed Doğan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

 Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, Şuá‘lar adlı eserinde, “Belki, inşâelláh, ‘Risâle-i Nûrun bir şâkirdi, Sûre-i Rahmân’ı tefsîr edip bu mes’eleyi de hall eder”  buyurarak, bu sûre-i celîle husúsunda ileride bir tefsîr yazılacağını müjdelemiştir. Te’lîf edilen bu eserin, Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri’nin müjdelediği tefsîrin bir ferdi, bir mâsadakı, bir nümûnesi ve bir misâli olmasını  rahmet-i İlâhiyyeden temennî ve niyâz ederiz.

İşte bu eser, o mev‘úd ve mübeşşer olan eserin bir mâsadakı olmak niyyetiyle kaleme alınmıştır.


Tarîkat ve kelâmın yetersiz kaldığı bir noktada Risâle-i Nûr bu boşluğu nasıl doldurdu?
Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân, bütün âyâtıyla tılsım-ı kâinâtı nasıl hall ve keşfeder?
Kur’ân’ın ülfet perdesini yırtarak insânı gaflet uykusundan uyandırması:
Rahmân Sûresi’nde bir âyet 31 kere tekerrür ettiği hâlde niçin tekrâr değildir?
Rahmân ismi neden lafza-i celâlden sonra gelen bir ism-i hástır?
“Elláh, insânı Rahmân súretinde yarattı” ne demektir?
Abbâsî ve Osmânlı Devletlerinin yıkılış sebebleri nedir?
Niçin beşer, beşer için kánûn koyamaz? Koyarsa ne olur?
“O iki denizden inci ve mercân çıkar” meâlindeki 22. âyetin tefsîri:
Rahmân Sûresi’nin 29. Âyeti Yahûdîlerin bâtıl bir inancını nasıl redd etmektedir?
Cinlerden peygamber gelmiş midir?
Haşirde cin, ins ve sâir mahlûkàtın hesâbının keyfiyyeti nasıldır?
Kur’ân’da geçen ahkâmın icrâ ve tatbîkına tarafdâr olmamanın hükmü nedir?
İnsân ameliyle niçin Cennet’i elde edemez?
Cennet hánımlarının yanakları niçin yâkúta tenleri mercâna benzetilmiştir?
Cennet’e áid ni‘metlerin Kur’ân’da bahs edilmesinin hikmeti nedir?
Cennet’teki her bir sarâyın genişliği, eni ve yüksekliği ne kadardır?
Rahman Sûresi’nin 76. âyetinin tefsîri:
Rahman Sûresi’nin 78. âyetinin tefsîri: ……………….


Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;