Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

HABER DETAY

Rahmân Sûresi’nin Tefsiri, Arapçaya çevrildi

Rahmân Sûresi’nin Tefsiri, Arapçaya çevrildi


Molla Muhammed el-Kersî’nin te’lif ettiği Rahman Sûresi’nin Tefsiri, Arapçaya çevrilerek yayınlandı. “Dâru’l-Gavsânî Li’d-Dirâseti’l-Kur’aniyye” (el-Gavsânî Kur’ân Araştırmaları Evi) tarafından tanzîm edilerek basılan eser, İslâm ülkeleri ve dünya çapında önemli bir mevki kazandı. 

Kapağında “Min Külliyyât-i Rumûzi’l-Kur’ân, Tefsîr-u Sûreti’r-Rahmân, Fî Zılâl-i Resâili’n-Nûr li-Bedîuzzaman” ibaresi yer alan kitapta, müellifin “Hádimu’l-Kur’ân Muhammed el-Kersî el-Mûşî” olduğu belirtiliyor. 

Üstâd Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Şuá‘lar” adlı eserinde, “Belki inşâelláh, Risâle-i Nûr’un bir şâkirdi, Sûre-i Rahmân’ı tefsîr edip bu mes’eleyi de hall eder” diye müjdelediği “Rahman Sûresi’nin Tefsîri”, Molla Muhammed el-Kersî tarafından te’lîf edilerek 5 Ekim 2013 tarihinde Rahle Yayınları vâsıtasıyla Türkiye’de yayınlanmıştı. Yaklaşık altı sene sonra Arapçaya çevrilen eser, şamua kâğıt, 17x24 cm ebadında, 816 sayfalık hacme sahip olarak İslâm âleminin ve bütün dünyanın istifâdesine arzedildi.

Türkiye, Lübnan ve Suriye’de faaliyet gösteren Dâru’l-Gavsânî Li’d-Dirâseti’l-Kur’âniyye’nin www.gwthani.com adresindeki sitesinde tanıtımı yapılan kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sipariş vermek için internet üzerinden şu adrese ulaşmak mümkün: https://gwthani.com/product/168/ 

Ayrıca yayıncı kuruluş ve kitap hakkında detaylı bilgi almak için şu sosyal medya hesaplarına da bakılabiliyor:

Facebook: www.facebook.com/Gwthani

Twitter: twitter.com/gwthani

İnstagram: www.instagram.com/gwthani

Telegram: https://t.me/daralgawthani


Kitabın Türkiye sınırları içinde temini için şu telefonla da irtibata geçilebiliyor: +90 536 433 92 09

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;