Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

DUYURU DETAY

Yâsîn'i ma‘nâsı ile okuyalım

Yâsîn'i ma‘nâsı ile okuyalım

Hasret ve merakla beklenen Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri üç cilt halinde Semendel Yayınları arasında yer aldı. Kapağında “Haşr-i cismânî hakikatini isbât ve izah eden Yâsîn Sûresi’nin mev‘ûd, mübeşşer, i‘câzî ve bürhânî tefsîrinin bir mâsadakı, bir ferdidir” ibaresi bulunan kitap, yirmi beş nükteden meydana geliyor. Molla Muhammed el-Kersî tarafından te’lif edilen eserde, Yâsîn Sûresi’nin 83 âyet-i kerîmesi tefsîr ediliyor.

Bedîuzzamân Said Nursî hazretlerinin, hayatta iken “Yirmi Beşinci Mektûb” nâmıyla ileride te’lif edileceğini müjdelediği eser, toplam üç cilt olarak istifadeye sunuldu. Kitabın takdim yazısında şu hatırlatma yer alıyor:

“Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri,  ‘Yirmi Beşinci Mektûb’ hakkında; ‘Sûre-i Yâsîn'in yirmi beş âyetine dâir ‘Yirmi Beş Nükte’ olmak üzere rahmet-i İlâhiyyeden istenilmiş; fakat daha zamânı gelmediğinden yazılmamıştır’ buyurmak súretiyle bu eserin, ileride te’lîf edileceğini tebşîr buyurmuştur. Böyle bir tebşîre bizleri lâyık gören yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun.”

Tevhîde dayalı olarak haşr-i cismânî hakikatini temel alan kitapta, tarih boyunca Müslümanların itikadlarına tesir eden bâtıl inançlar, tamamen çürütülüyor. Âhirzaman fitnesinin en büyük tahribatından birisi olan haşre inançsızlık, Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatını telif sebepleri arasında yer almaktaydı.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

Namazın Ehemmiyeti Çıktı

21. Söz'ün Şerhi Namazın Ehemmiyeti kitabı çıktı.

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Rumuzul Kuran Arapça çıktı

Risâlet-i Muhammediyye (asm) niçin umûmîdir?Resûl-iEkrem’le birlikte ümmetin üzerinden hangi ağırlık ...

;