Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

55,00 TL Satın Al
Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

Muhammed Doğan

Kitabımızı Ücretsiz Okuyabilirsiniz.

Bedîuzzamân Said Nursî Hazretlerinin, hayatta iken ileride te’lif edileceğini müjdelediği eser. Yâsîn Sûresinin 83 âyeti yirmi beş nükte halinde tefsir ediliyor. Tevhîde dayalı olarak haşr-i cismânî hakikatini temel alan eserde, tarih boyunca Müslümanların itikadlarına tesir eden bâtıl inançlar, tamamen çürütülüyor.

13-54. âyetlerin tefsîr edildiği ikinci cildde, "Ashâb-ı Karye" ile günümüz arasındaki benzerlikler anlatılıyor. Üç kişinin gerçek ma‘nada ittifak etmesi halinde dünyayı sarsacak bir kuvvetin ortaya çıktığına işaret edilen eserde, âyetlerin dünyevî ve uhrevî pek çok tebşîrât, muvaffakıyyet, zafer ve ikrâmlara nâiliyyeti haber verdiği vurgulanıyor.

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

55,00 TL Satın Al

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (2. Cild)

Muhammed Doğan

Bedîuzzamân Said Nursî Hazretlerinin, hayatta iken ileride te’lif edileceğini müjdelediği eser. Yâsîn Sûresinin 83 âyeti yirmi beş nükte halinde tefsir ediliyor. Tevhîde dayalı olarak haşr-i cismânî hakikatini temel alan eserde, tarih boyunca Müslümanların itikadlarına tesir eden bâtıl inançlar, tamamen çürütülüyor.

13-54. âyetlerin tefsîr edildiği ikinci cildde, "Ashâb-ı Karye" ile günümüz arasındaki benzerlikler anlatılıyor. Üç kişinin gerçek ma‘nada ittifak etmesi halinde dünyayı sarsacak bir kuvvetin ortaya çıktığına işaret edilen eserde, âyetlerin dünyevî ve uhrevî pek çok tebşîrât, muvaffakıyyet, zafer ve ikrâmlara nâiliyyeti haber verdiği vurgulanıyor.

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;